Fyra tecken på att en vän utnyttjar dig

Fyra tecken på att en vän utnyttjar dig

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Varje dag förhåller vi oss till olika typer av människor. Några av dem blir sanna vänner som vi alltid kan räkna med medan andra bara försöker dra nytta av den vänskap vi ger dem. Det kan vara sårande när du upptäcker att en vän utnyttjar dig.

Det är inte alltid lätt att avgöra om en vän utnyttjar dig eller om personen är en sann vän. Det finns situationer eller egenskaper som berör hur de förhåller sig till dig som gör det lättare att genomskåda en negativ vänskap eller när någon närmar sig med falska avsikter.

Fyra tecken på att en vän utnyttjar dig

1. De hör endast av sig när de behöver något

Detta är den grundläggande egenskapen vid en falsk eller egennyttig vänskap. Din vän hör endast av sig när denne behöver något från dig. Det kan handla om mycket enkla saker, som att låna ut en bok eller skjutsa personen någonstans. Men det kan också vara mer komplicerade situationer, som att t. ex. låna ut pengar.

Att hjälpa dina vänner är tecken på kärlek och omtanke från din sida, och det är inget fel med det. Men om du börjar lägga märke till att en person bara kommer till dig för att be om saker kan det vara dags att sätta en gräns eller få ett stopp på det.

2. De går ut med vänner utan att bjuda med dig

Det är helt naturligt att vilja att våra vänner lär känna varandra och umgås på tu man hand. Men om någon som nyligen blev en del av din vänkrets börjar gå ut med dina vänner utan att bjuda med dig, och praktiskt taget döljer detta, kan det vara ett varningstecken.

Det är viktigt att vara objektiv om denna situation uppstår. Ibland kan det vara lätt att känna sig lite hotad eller avundsjuk utan verklig grund. Det är därför bra att analysera situationen mycket väl innan man tar beslutet att ta avstånd från personen.

3. Använder din personliga information för egen vinning

Vissa falska vänner närmar sig dig med det enda syftet att få information om dig som de kan använda själva. Trots att denna situation kan vara väldigt uppenbar kanske du ändå inte tar det hela på allvar.

Detta kan visa sig i många olika slags situationer, så du bör vara uppmärksam. Det kan vara att vännen försöker använda dina kontaktuppgifter för ett jobb eller för att få fördelar under ditt namn. Du kan bli inblandad i missförstånd eller allvarliga problem utan att ha någon aning om vad som hänt.

4. Du får ständigt nobben

En riktig vänskap är uppriktig och inte egennyttig, men vid vissa tillfällen behöver vi våra vänners hjälp. Ibland kan du behöva någon som lyssnar, en tjänst eller att få hjälp i vissa situationer. Om du märker att din vän alltid vägrar att hjälpa dig är det förmodligen inte en särskilt uppriktig vänskap.

Denna punkt är starkt relaterad till den första punkten då det är mycket vanligt vid falsk vänskap att personen alltid ber dig om hjälp eller försöker att dra nytta av dig, men försvinner när det är du som behöver något.

Långt ifrån alla människor som vi möter i våra liv har avsikten att utnyttja oss eller skada oss, men det är viktigt att vara uppmärksam för att undvika att utnyttjas av dem som har sådana avsikter.

Foto av Wrangler.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.