För lite sömn förvärrar astma

Sömn är en grundläggande del av livet, och dålig sömn påverkar många vitala funktioner. Vetenskaplig forskning visar att för lite sömn förvärrar astma.
För lite sömn förvärrar astma

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

För lite sömn förvärrar astma eftersom vila reglerar andningsrytmen. Men ett underliggande komplext hälsoproblem som kombinerar andra riskfaktorer spelar också roll. Läs mer i den här artikeln!

Eftersom sömn är en grundläggande del av livet, kan dålig sömn påverka många vitala funktioner. Vetenskaplig forskning visar att för lite sömn också kan förvärrar astma.

Som en luftvägssjukdom kan astma variera i svårighetsgrad från mild till svår. Milda former orsakar bara periodiska symptom. Däremot kan svåra fall eller astmatiska attacker påverka vilan, och bronkospasm kan uppstå under sömnen.

Det har kommit nya rön som visar att dålig sömn förvärrar astma och vice versa. Ju sämre kvaliteten på patientens sömn är, desto mer sannolikt är det att de upplever tecken på sjukdomen under dagen.

Vi måste nämna störningen sömnapné när vi avhandlar detta problem. Många människor som har haft astma i flera år och är överviktiga har större sannolikhet att vakna plötsligt under natten och känna sig andfådda.

För lite sömn förvärrar astma, och ett underliggande komplext hälsoproblem som kombinerar andra riskfaktorer spelar också in. Detta innefattar även hjärtat och eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Enligt en studie förvärrar för lite sömn astma

En studie som funnit att för lite sömn förvärrar astma publicerades 2020 i Annals of Allergy, Asthma, and Immunology. Studien rapporterar också att även andra sömnstörningar har samma negativa effekt.

Författarna utvärderade astmapatienter över 20 år och delade in dem i tre grupper:

Den sista gruppen bestod till större delen av äldre kvinnor som rökte. De som däremot sov färre timmar tenderade att vara unga.

I det långa loppet var det mer sannolikt att gruppen med korttidssömn blev inlagd på sjukhus för astmaanfall och att de hade en högre frekvens av torrhosta. Detta stämde inte för de som sov för mycket. Denna grupp visade dock svårigheter att utföra dagliga aktiviteter.

Förutom att påpeka att för lite sömn förvärrar astma, varnade dessa resultat även forskare för sömnens effekt på andningen. Faktum är att det kan finnas ett fysiologiskt samband mellan andning och en vilande hjärna.

En kvinna med astma
Forskare fann att det var mer sannolikt att personer som sov mindre än sex timmar om dygnet blev inlagda på sjukhus för astmaanfall och hade en högre frekvens av torrhosta.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Förbättra din sömnkvalitet med hälsosamma sovrutiner

Sömnapné och astma

Som vi nämnde ovan lider vissa astmatiker också av sömnapné. Detta är en störning där patienten slutar andas i några sekunder under natten utan att märka det. Detta orsakar för låga syrenivåer, d.v.s. intermittent brist på syre i blodet.

Sömnapné är dubbelt så vanligt hos astmatiker som hos resten av befolkningen. Den risken ökar dessutom om de tar inhalerade kortikosteroider.

Dålig sömn förvärrar astma och är nästan oundvikligt hos sömnapnépatienter om de inte även får en specifik behandling för detta. Det här är en ond cirkel. Dessa människor har svårt att få god sömn på grund av dessa små uppvaknanden orsakade av syrebrist.

På morgonen, efter en dålig natts sömn, är patientens astma värre, vilket gör att de inte fungerar ordentligt under dagen. Nästa natt upprepas cykeln igen: De får inte tillräckligt med vilsam sömn och mår sämre nästa dag.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Symptom på astma samt utlösare och diagnos

Hur kan en astmatiker få bättre sömn?

En man sover med öppen mun
Sömnapné är dubbelt så vanligt hos astmatiker som hos resten av befolkningen. Den risken ökar dessutom om de tar inhalerade kortikosteroider.

Vissa saker kan förbättra sömnkvaliteten hos astmapatienter. Nu när du vet att astma kan förvärras om du inte får tillräckligt med vilsam sömn, bör du försöka förbättra din sömnkvalitet så mycket som möjligt.

Se först till att du tar rätt läkemedel för din astma. Astmapatienter bör övervakas och medicineras väl för att minimera risken för ett anfall.

Tobak är naturligtvis kontraindicerat, liksom exponering för giftiga ämnen i luften. Experter rekommenderar att dessa patienter sover i ett rum som är inrett med material som minimerar förekomsten av kvalster.

Patienter som lider av sömnapné kan gå till en lungläkare för att få en maskin som tillför syre med ett konstant och stabilt lufttryck. Dessa maskiner kan förbättra sömnen avsevärt.

Även om det att inte få tillräckligt med sömn förvärrar astma, går det att vända

De dåliga nyheterna att dålig sömn förvärrar astma ska tolkas som en rekommendation för astmatiker att vara uppmärksamma på sin sömnhygien. Du kan vidta några enkla steg för att reglera din sömn.

I vilket fall som helst bör dessa patienter alltid prata med en läkare för att se till att deras astma är under kontroll. På samma sätt är det enda sättet att lösa sömnapné att prata med en specialist.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Luyster, Faith S., et al. “Associations of sleep duration with patient-reported outcomes and healthcare use in US adults with asthma.” Annals of Allergy, Asthma & Immunology (2020).
  • Koinis-Mitchell, Daphne, et al. “Asthma-related lung function, sleep quality, and sleep duration in urban children.” Sleep health 3.3 (2017): 148-156.
  • Kong, De-Lei, et al. “Association of obstructive sleep apnea with asthma: a meta-analysis.” Scientific reports 7.1 (2017): 1-7.
  • Londoño-Palacio, Natalia, and Carlos Machado. “Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño y enfermedades respiratorias.” Revista de la Facultad de Medicina 65 (2017): 77-80.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.