Hur hjärnan påverkas av otillräcklig sömn

När man inte vilar sig får man normalt svårt med att minnas saker och ting, att hålla humöret uppe och att koncentrera sig. Det finns dessutom studier som funnit ett samband mellan sömnbrist och sjukdomar som fetma, diabetes och Alzheimers sjukdom.
Hur hjärnan påverkas av otillräcklig sömn

Senaste uppdateringen: 11 april, 2022

Kanske har du lagt märke till hur otillräcklig sömn kan inverka på alla aspekter i ditt liv. I synnerhet gäller detta om situationen får fortgå och du inte sover ordentligt under flera dagar.

Fram till nyligen visste forskarna inte riktigt vilken funktion sömnen fyllde. Det var oklart varför vi behöver sova med tanke på att vi under sömnen är så fysiskt sårbara. Emellertid finns det många studier genom åren som har påvisat vilans betydelse.

Idag vet vi att utan sömn dör vi inom loppet av några få dagar. Faktiskt har vi mycket svårare att överleva utan sömn än utan mat. Orsaken till detta är att otillräcklig sömn har negativ verkan på våra känslosystem, på vår koncentrationsförmåga och även på vårt immunförsvar.

Specialisterna har studerat vilka skador sömnbrist kan ge upphov till på olika delar av kroppen. I denna artikel ska vi förklara vad som händer med hjärnan när du inte vilar dig.

Hur påverkas hjärnan av otillräcklig sömn?

Vi har alla hört att vi behöver 7 till 8 timmars sömn varje dag. Vidare poängterar man ofta att god sömnkvalitet är avgörande. I annat fall blir hela kroppen lidande, och framför allt är det hjärnan som berörs.

Det finns flera studier som visar på att när vi inte sover tillräckligt mycket flera dagar i sträck så blir följden att hundratals hjärnceller dör. Faktum är att forskarna har börjat göra kopplingar mellan otillräcklig sömn och sjukdomar som Alzheimers sjukdom.

Dessutom verkar det finnas ett direkt samband mellan sömn och hjärnstorlek. Med andra ord har experterna observerat att vissa delar av detta organ är jämförelsevis små hos individer som har till vana att sova väldigt lite.

Hjärnan påverkas särskilt mycket av otillräcklig sömn.
Hjärnan behöver tillräckligt med sömn för att kunna fungera normalt

Kanske vill du också läsa:  Sömnbrist kan faktiskt leda till demens

Vilka funktioner i hjärnan störs vid otillräcklig sömn?

När du inte får tillräckligt med vila orsakar detta strukturella förändringar i hjärnan. Men även andra störningar sker. Först och främst är det viktigt att betona de typiska effekterna på humöret. Människor som regelbundet lider av sömnbrist brukar ha en mer negativ syn på livet.

Utöver detta blir dessa personer i regel mer lättretliga. Och i allmänhet inverkar sömnlösheten även på deras kreativitet och skärpa. När du inte får tillräckligt med vila märker du vanligen att dina tankar och ditt resonemang blir lite “trögare”. Samma sak gäller för din koncentrationsförmåga.

Sedan bör man också notera att minnet påverkas i hög grad. Det blir mycket svårare för dig att memorera information när du inte får nog med sömn. Ja, du kan till och med röra ihop dina minnen. Och slutligen är det värt att nämna att en del personer efter en längre tids sömnlöshet kan uppleva hallucinationer.

Centrala nervsystemet är känsligt för långvarig otillräcklig sömn.
Om hjärnan inte får tillräckligt med vila händer det ofta att man blir lättretlig och att de kreativa processerna hämmas.

Andra saker som händer med kroppen när du inte sover

Helt klart kan du få bestående skador i centrala nervsystemet om du inte sover tillräckligt. Men hjärnan är inte det enda organet som kan rubbas av otillräcklig sömn. Det finns flera sjukdomar som enligt specialisterna är förknippade med sömnbrist.

Bland annat har forskarna fastställt att det råder ett nära samband mellan vissa ämnesomsättningssjukdomar, som fetma och diabetes, och otillräcklig sömn. Likaså finns det en stark koppling till ångest och depression.

Perioder av sömnlöshet kan även få negativa effekter på fertiliteten och immunförsvaret. Därför är det viktigt att du utvecklar goda sömnvanor.

Det är visserligen sant att somliga individer behöver mer sömn än andra. Men forskarna rekommenderar 7 till 8 timmars sömn per dygn för vuxna personer. Vidare är det väsentligt att du uppnår en fas av djupsömn för att vilan ska bli riktigt välgörande. Om du har sömnproblem bör du uppsöka en sömnspecialist.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.