Fillers med högintensivt fokuserat ultraljud: användning och fördelar

Moderna estetiska behandlingar syftar till enkelhet, precision och eliminering av smärta. Utöver dessa banbrytande procedurer finns det ultraljudsstyrda fillers.
Fillers med högintensivt fokuserat ultraljud: användning och fördelar
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 23 november, 2022

De resurser som används inom det estetiska området förbättras hela tiden. Detta är fallet med högintensivt fokuserat ultraljud, ett nytt sätt att injicera fillers i huden.

Tack vare denna teknik minskar sannolikheten för fel under hudbehandlingen. Det gör det möjligt för hudspecialisten att noggrant övervaka de ämnen som denna injicerar i klientens ansikte, för att undvika incidenter under ingreppet och att noga övervaka assimileringen av behandlingen.

Vad är fillers med högintensivt fokuserat ultraljud?

Enligt den amerikanska Mayokliniken är fillers ämnen som man injicerar i huden för att jämna ut rynkor och göra dem mindre synliga. Det är en behandling som utförs i öppenvård och under lokalbedövning.

Högintensivt fokuserat ultraljud syftar på att man övervakar behandlingen med ultraljud. Detta gör att hudspecialisten kan övervaka utvecklingen av det injicerade materialet i realtid.

Enligt en artikel (på spanska) i tidskriften Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, lyfter man fram att ultraljud också hjälper till att klassificera ämnena efter mönster. Detta hjälper både läkaren och klienten, med hänsyn till att den senare kan behöva nya injektioner, och är viktigt för att urskilja inkompatibiliteter.

Eftersom det är en metod som man utför på ansiktet, är det nödvändigt att komma ihåg att blodkärlen i detta område reagerar på mönster som kan vara svåra att lokalisera utan bildteknik. Botulinumtoxin, hyaluronsyra, flytande medel och alla typer av injicerbara illers går att observera med ultraljud.

En injektion av botox.
Botulinumtoxin kan appliceras med eller utan ultraljud.

Fördelar med fillers med högintensivt fokuserat ultraljud

Utöver informationen om ansiktets anatomi och hudtillstånd, administrerar experten med denna nya metod fillers med större garanti att det inte blir några misstag i området som denna behandlar. Det finns även fler fördelar med högintensivt fokuserat ultraljud, vilka vi ska berätta om nedan.

Reglerade doser

Att visualisera injiceringsområdet innebär att läkaren behöver mindre fyllmedel, och genom att tillhandahålla dosen i det specifika området optimerar man processen.

Identifiering av området för injektion

Specialistens arbete underlättas med ledning av ultraljudet. Med hjälp av bilderna kan denna lokalisera området som ska behandlas. Detta är fördelaktigt för mer harmoniska och tilltalande resultat.

Minimerar riskerna

När specialisten kan se blodkärlens position i ultraljudet är det lättare att garantera att injektionen inte orsakar biverkningar, såsom hematom. Det minimerar också risken för injicering i en artär. Det senare innebär allvarliga konsekvenser: nekros av kutan vävnad eller koagelbildning.

Synlighet av det injicerade materialet

När fillerämnet injiceras synliggörs processen med ultraljudet. Detta verktyg är också användbart för att senare lokalisera materialet och verifiera om det har integrerats i vävnaden utan problem.

Det förenklar diagnosen om det uppstår komplikationer

Verktyget vägleder lösningen av nödsituationer efter injektion. Om en allergi eller inflammation uppstår, hjälper ultraljud hudspecialisten att lokalisera materialet för att lösa upp det med ett annat ämne.

Vem är kandidat för fillers med högintensivt fokuserat ultraljud?

Enligt det amerikanska läkemedelsverket (FDA) kan ansiktsfillsrs förbättra uppkomsten av fina linjer och volymförlust orsakat av åldrande eller hälsotillstånd. Enligt myndigheten är patienterna nästan alltid nöjda med resultatet.

FDA betonar dock att inte alla är kandidater för fillers. I synnerhet bör personer med blödningsrubbningar och allergier avstå från detta.

Baserat på all tillgänglig information är tekniken gynnsam i fall följande:

  • Estetisk förbättring: Områden som läpparna, nasolabialregionen, näsan, pannan och tinningarna är bland de mest frekventa konsulterade för fillers. På grund av känsligheten hos dessa områden är en ultraljudsstyrd process att rekommendera.
  • Bruxism: Personer som genomgår behandling för tandgnissling kan uppleva lindring genom att behandla käkmusklerna med fillers. Injektionen för dessa patienter måste vara rakt in i muskeln, annars fungerar det inte.
  • Korrigering av andra procedurer: När tidigare fillers inte injicerats ordentligt, tenderar de att trycka på eller blockera blodkärlen. Här kan man använda icke-invasiva behandlingar med ultraljud och injicera korrigerande medel som späder ut det tidigare injicerade ämnet.
Ultraljudsstyrda fillers.
Högintensivt fokuserat ultraljud ökar säkerheten vid injicering. Det gör det möjligt att se injektionsområdet med precision.

Finns det några risker med att injicera fillers med högintensivt fokuserat ultraljud?

Injicering av fillers med hjälp av utraljud måste utföras av en specialist som känner till det mänskliga ansiktets anatomi, som med säkerhet kan kartlägga artärer, muskler, vener och andra ansiktsstrukturer. Om du anförtror denna skönhetsbehandling till oerfarna människor riskerar du att dina fillers ser onaturliga ut.

Därtill är det viktigt att göra denna behandling på en certifierad klinik som följer hälsostandarder för att minimera de negativa effekterna. Kontrollera vilka lagar som gäller för skönhetscentra i ditt land för att vara på den säkra sidan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.