Biverkningar av hyaluronsyra: vilka är de?

Hyaluronsyra är en biokompatibel produkt som har flera användningsområden inom estetik. Bland annat kan man få den som injektioner i huden. Det finns biverkningar, men en utbildad specialist kan enkelt motverka dem.
Biverkningar av hyaluronsyra: vilka är de?

Senaste uppdateringen: 22 april, 2021

Nyligen har man börjat diskutera vilka biverkningar man kan få av injektioner med hyaluronsyra. Det beror på att det är en av de mest uppskattade produkterna för hudregenerering. Detta ämne tillför nämligen volym till de områden där vissa vävnader har blivit för tunna. Dess användning inom skönhet och personlig vård fortsätter att öka.

Den som mottar ämnet måste vara medveten om vissa riktlinjer för att undvika biverkningar, och för att uppnå optimala resultat. Fortsätt läsa för att ta reda på några rekommendationer om vad du bör undvika.

Biverkningar av injektioner med hyaluronsyra

Efter injicering av hyaluronsyra i huden måste du följa en serie indikationer för att undvika biverkningar. Eventuella biverkningar är inte alltid en direkt följd av produkten i sig, utan kan också uppträda när en patient inte följer de professionella instruktionerna.

Rodnad inom området

Erytem, ​​en bieffekt av hyaluronsyra, orsakas av samma trauma som lokala injektioner. Det beror dock också på egenskaperna hos den produkten som är använd. Detta symtom manifesterar sig som tillfällig rodnad med lätt inflammation. Det varar vanligtvis från några timmar upp till två dagar, men du kan påskynda läkningsprocessen och använda speciella krämer efter en session för att stimulera läkning.

Injektion i pannan med botox.
Biverkningarna av hyaluronsyra kan vara omedelbara, och sitta i antingen under kort eller meddellång sikt.

Biverkningar av hyaluronsyra i form av blåmärken

Blåmärken är vanligtvis förväntade tillsammans med viss inflammation, men bör inte sitta i mer än några dagar. Applicera hårt tryck och kylomslag före, efter eller under sessionen för att minimera båda dessa negativa effekter. Avbryt användningen av onödiga antikoagulerande läkemedel eller produkter som du eventuellt konsumerar. Enligt en studie publicerad i The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology är förekomsten av blåmärken efter användning av så kallade fillers mellan 19 och 24%.

Asymmetri

Injektionen med hyaluronsyra kan leda till asymmetri. Det är en tillfällig avvikelse i ansiktsvolymen på de båda sidorna av näsan – det ena området är större än det andra.

Allergiska reaktioner och överkänslighet

Dessa reaktioner är sällsynta eftersom hyaluronsyra är en biokompatibel produkt – kroppen assimilerar den alltså, och identifierar den inte som ett externt ämne. Detta beror på att dess komponenter liknar naturliga kroppsämnen. Eventuella allergier brukar manifestera sig som lokal irritation.

Hudnekros

Kutan nekros på grund av kompression, eller blockering, av ett blodkärl är en sällsynt komplikation. Det är störst risk att detta händer i området precis mellan ögonbrynen. Detta beror på att blodet till denna region tillförs av en enda artär, vilket betyder att artären inte kan ta emot blod från någon annanstans.

Plastic and Reconstructive Surgery rekommenderar att hudteknikern aspirerar ytan med en nål med en konstant fram- och tillbakarörelse innan fyllmedlet injiceras. Detta kan förhindra denna typ av komplikationer.

Kortvariga biverkningar av hyaluronsyra

Vissa biverkningar av hyaluronsyra, som de som vi nämnde ovan, uppträder på kort sikt men inte omedelbart. Detta innebär att de manifesterar sig några dagar efter appliceringen.

Påtagliga eller synliga knölar

Små knölar är vanliga komplikationer som kan uppstå vid användning av fillers. De klassificeras som inflammatoriska eller icke-inflammatoriska. Knölar som varar från 4 veckor till 1 år, eller mer, är ofta inflammatoriska immunsvar mot hyaluronsyra.

Enligt American Journal of Clinical Dermatology är inflammatoriska knölar vanligare med permanenta fyllningar. Det finns dock rapporter om att denna typ av knölar kan uppstå även efter användning av tillfälliga fyllningar.

Hyaluronsyra aktiverar herpes simplex-viruset

Ansvarig tekniker måste göra en profylaktisk antiherpetisk behandling vid ett ingrepp i läppområdet hos personer med herpes. Detta beror på att en av bieffekterna av hyaluronsyra är aktiveringen av denna infektion, vanligtvis i ansiktet.

Du kanske också är intresserad av: 6 ovanor som leder till förtida åldrande

Långvariga biverkningar av hyaluronsyra

Man kan få långvariga komplikationer som håller i sig i månader, eller till och med år, från injektioner med hyaluronsyra. Dessa missdiagnostiseras dock vanligtvis på grund av den mellanliggande tiden. Det är därför svårt att använda dem som referenser till denna typ av behandling.

Granulom

Det finns en risk att man kan utveckla en granulomatös främmande kroppsreaktion flera år efter denna typ av injektion. Denna process är antingen asymtomatisk eller åtföljs av erytem och svullnad.

Du kan behandla ihållande främmande kroppsreaktioner med intralesionella kortikosteroidinjektioner. American Society for Dermatologic Surgery har, genom flera studier, tagit positionen att man kan använda hyaluronidas som en möjlig terapi för denna oönskade effekt.

Kvinna får syrainjektion i pannan.
Placeringen av injektioner av detta ämne måste göras av en professionell tekniker för att minska risken för biverkningar.

Produktmigrering

En av de möjliga komplikationerna i samband med injektion av mjukvävnadsfillers är att det migrerar i kroppen. Du bör således vara medveten om att det injicerade ämnet kan migrera till en plats långt från injektionsstället, såväl som finnas kvar i vävnaden år senare när man utvärderar knölar, massor eller svullnader i ansiktet.

Vikten av att gå till en professionell tekniker

Det finns många strategier för att minska riskerna för komplikationer från fillers som till exempel hyaluronsyra. Det är viktigt att din hudtekniker har korrekt kunskap om alla biverkningar. Oönskade reaktioner är sällsynta när man använder rätt injektionsteknik. Men de som vill utföra denna typ av ingrepp måste vara medvetna om att oförutsedda negativa följder kan uppstå. Så informera dig och följ anvisningarna före och efter någon av dessa sessioner.

Vi hoppas att du har lärt dig något nytt av den här artikeln!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • King M. The Management of Bruising following Nonsurgical Cosmetic Treatment. J Clin Aesthet Dermatol. 2017;10(2):E1-E4.
  • Brody HJ. Use of hyaluronidase in the treatment of granulomatous hyaluronic acid reactions or unwanted hyaluronic acid misplacement [published correction appears in Dermatol Surg. 2008 Jan;34(1):135]. Dermatol Surg. 2005;31(8 Pt 1):893-897. doi:10.1097/00042728-200508000-00001
  • Lemperle G, Rullan PP, Gauthier-Hazan N. Avoiding and treating dermal filler complications. Plast Reconstr Surg. 2006;118(3 Suppl):92S-107S. doi:10.1097/01.prs.0000234672.69287.77
  • Cohen JL. Understanding, avoiding, and managing dermal filler complications. Dermatol Surg. 2008;34 Suppl 1:S92-S99. doi:10.1111/j.1524-4725.2008.34249.x
  • Jordan DR, Stoica B. Filler Migration: A Number of Mechanisms to Consider. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2015;31(4):257-262. doi:10.1097/IOP.0000000000000368
  • Ledon JA, Savas JA, Yang S, Franca K, Camacho I, Nouri K. Inflammatory nodules following soft tissue filler use: a review of causative agents, pathology and treatment options. Am J Clin Dermatol. 2013;14(5):401-411. doi:10.1007/s40257-013-0043-7

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.