Fibromyalgi och graviditet

Förhållandet mellan fibromyalgi och graviditet är endast lite utforskat och är inte något som många tänker på. Tillståndet drabbar gravida kvinnor i olika åldrar.
Fibromyalgi och graviditet

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Effekterna av ett samtidigt tillstånd av fibromyalgi och graviditet varierar mycket från kvinna till kvinna. Vissa rapporterar förbättring av alla symptom medan de förvärras hos andra kvinnor.

Förhållandet mellan fibromyalgi och graviditet är endast lite utforskat och är inte något som många tänker på. Tillståndet drabbar gravida kvinnor i olika åldrar.

Problemet är att symptomen varierar för varje individ som lider av det, varför det är svårt att avgöra vad man ska förvänta sig och vad som är normalt eller inte. Dagens artikel kommer att berätta mer om detta tillstånd och vilka behandlingar som finns.

Fibromyalgi

Detta tillstånd är en reumatologisk sjukdom av neurologiskt ursprung. De exakta organiska orsakerna till fibromyalgi är fortfarande okända, men 90 % av de som har det är kvinnor. Det är vanligt hos personer mellan 40 och 49 år.

Sjukdomens huvudsakliga egenskaper är smärta i muskler, skelett, ligament och leder. Det finns också en ihållande närvaro av trötthet, sömnlöshet och huvudvärk. Dessutom förekommer depression och ångest i stor utsträckning.

Intensiteten på symptomen varierar, och de kan vara milda eller intensiva beroende på dag. Vi vet att det finns ett samband mellan stress och manifestationens svårighetsgrad.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad är fibromyalgi, den sjukdom som Andrea Levy har?

Fibromyalgi och graviditet

Vissa systematiska översikter har etablerat ett samband mellan fibromyalgi och graviditet. Det finns inga avgörande data, dock visar forskning att de två tillstånden leder till signifikant olika effekter.

Som du kan föreställa dig råder inte full enighet bland forskare om kopplingen mellan fibromyalgi och graviditet. Medan vissa hävdar att graviditet minskar symptomen på sjukdomen, tror andra att en graviditet gör dem mer allvarliga.

Är fibromyalgi och graviditet förenliga? De flesta läkare anser att de är det. En kvinna med detta tillstånd har inga problem att upprätthålla en graviditet eller slutföra den framgångsrikt. Dessutom finns det inga bevis för att denna sjukdom påverkar fostret.

De individer som hävdar att svårighetsgraden av symptomen på fibromyalgi minskar under graviditeten grundar sitt påstående på att det förekommer en minskning av ett hormon i äggstockarna som kallas relaxin under graviditeten. Det kan hjälpa musklerna att slappna av och på så sätt minska smärtan.

En studie som man utförde i Norge 1997 visade dock motsatsen. Enligt denna studie har gravida kvinnor svårare symptom på fibromyalgi under graviditeten.

Specifikt visade studien att smärtan ökade markant under den sista trimestern av graviditeten. Dessutom hade dessa kvinnor en markant tendens att uppleva förlossningsdepression. Studien visar däremot att fibromyalgi inte påverkar barnets hälsa.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  10 symptom på fibromyalgi du bör vara vaksam på

Symptomatologi i kombinationen av fibromyalgi och graviditet

Fibromyalgi och graviditet har flera vanliga manifestationer. Specifikt förekommer det ökad trötthet, ömhet, smärta och sömnstörningar i båda tillstånden, om än i olika intensitet av olika anledningar.

Vissa studier visar att många kvinnor upplever fibromyalgisymptom som korresponderar till graviditeten. Å andra sidan rapporterar nästan alla blivande mammor att vissa av deras symptom blev värre efter förlossningen.

De största riskerna som forskare har upptäckt ligger i bildandet av blodproppar, utvecklingen av diabetes och ett ökat blodtryck. Samma studie uppskattar en risk på 35 % för för tidig födsel samt en förekomst på upp till 50 % av barn med låg födelsevikt.

Dessutom har dessa mammor en högre risk för anemi och fetma. Sambandet behöver inte nödvändigtvis bero på sjukdomen. Forskarna misstänker dock att behandlingarna ger biverkningar.

Gravid kvinna med smärta i ländryggen
Symptomatologin varierar hos personer med fibromyalgi och graviditet.

Fibromyalgi drabbar kvinnor under graviditeten och efter förlossningen

De största svårigheterna orsakade av kombinationen av fibromyalgi och graviditet uppstår i postpartumperioden. Det verkar som att ett stort antal kvinnor upplever en ökning av intensiteten av symptomen och en ökning av förekomsten av depression.

Det är till exempel inte alla kvinnor som kan amma sina spädbarn eftersom kronisk muskelsmärta kan göra denna åtgärd svår. Likaså kan en förlossningsdepression vara mycket allvarlig. Specialister rekommenderar därför att du söker hjälp under de första månaderna av barnets liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Garcés Fernández, M. (2017). REVISIÓN NARRATIVA: GESTACIÓN Y FIBROMIALGIA. Recuperado 14 de junio de 2020, de https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/680300/garces_fernandez_martatfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Buendia, Maria Victoria Pineda, and Silvia Ferrer Frances. “Fibromialgia en mujeres embarazadas: una revisión sistemática.” RevistaEnfermeríaCyL 6.1 (2014): 8-12.
  • Hakan, G. E. N. Ç., et al. “The effects of fibromyalgia syndrome on physical function and psychological status of pregnant females.” Archives of rheumatology 32.2 (2017): 129.
  • Rivera, J., et al. “Documento de consenso de la Sociedad Española de Reumatología sobre la fibromialgia.” Reumatología clínica 2 (2006): S55-S66.
  • Lacassie, Q. Héctor. “Dolor y embarazo.” Revista Médica Clínica Las Condes 25.4 (2014): 641-650.
  • Yampufé Cornetero, Jose Manuel. “Concentración de Relaxina en suero de mujeres embarazadas, a nivel del mar y en la altura.” (2010).
  • Atasever, Melahat, et al. “Pregnancy, fibromyalgia syndrome and serotonin.” Journal of The Turkish German Gynecological Association 17 (2016): S21.
  • Tulay, Koca Tuba, et al. “The effect of fibromyalgia syndrome to gravidity, parity and duration of breastfeeding; A prospective study from Turkey.” Pakistan journal of medical sciences 32.3 (2016): 545.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.