Fetmaoperation med gastriskt band

Det finns få postoperativa komplikationer när man gör en fetmaoperation med ett justerbart gastriskt band som man sätter in genom laparoskopi. Detta beror på att det vanligtvis inte finns några problem med ärrbildning eller infektioner.
Fetmaoperation med gastriskt band

Senaste uppdateringen: 17 juni, 2020

Ett justerbart gastriskt band är en uppblåsbar silikonanordning som man placerar runt magens övre del genom titthålskirurgi. Man använder det för att behandla fetma och syftet är att minska matintaget så att patienten kan gå ner i vikt.

Fetma är en kronisk sjukdom orsakad av flera faktorer. Denna sjukdom minskar livslängden och ökar risken för andra sjukdomar som diabetes.

Behandlingar av sjuklig fetma som endast är baserade på omläggningar av kosten är ofta inte framgångsrika när det gäller att hantera alla problem som härrör från denna sjukdom på lång sikt. Därför är denna typ av operation en som man rekommenderar i vissa specifika fall. Att operera in ett justerbart gastriskt band gör man inte bara för att patienten ska gå ner i vikt och nå en idealvikt – det handlar också om att förbättra hälsan hos sjukligt feta patienter.

I dagens artikel förklarar vi vad proceduren handlar om.

Vad är ett gastriskt band?

Detta är en typ av fetmaoperation som man gör med laparoskopi, eller en titthålsoperation. Detta betyder att en kirurg sätter in bandet via ett mycket litet snitt med hjälp av ett instrument som går in och gör att de kan se insidan av buken.

Efter att ha gjort snittet placerar de ett elastiskt band runt magsäcken. Det fungerar som ett bälte och komprimerar den övre delen av magen, vilket minskar volymen som magen rymmer. På detta sätt kan bara en viss mängd mat komma in.

Magbandet bromsar också upp passagen av mat in i tarmen och hjälper till med viktminskning. Det bästa är att denna process är reversibel. Faktum är att en läkare kan justera bandet när som helst utan någon operation.

man väger sig

Vilka är fördelarna med ett gastriskt band?

Som vi redan har nämnt är detta en titthålsprocedur. Det betyder att det inte är nödvändigt att öppna upp buken eller utföra några stora invasiva operationer. Dessutom behöver kirurgen inte ändra magens anatomi. Och som vi nämnde tidigare är detta en reversibel procedur.

En annan fördel är att det hjälper till att reducera många andra hälsoproblem som följer med sjuklig fetma. Det är en lösning som dock bara kan fungera tillsammans med en hälsosam livsstil. Att äta en hälsosam kost och att träna är nödvändiga krav för att det ska vara framgångsrikt.

Bandet ger en känsla av att vara mätt och detta hjälper patienten att sluta tänka på mat. Studier visar att proceduren hjälper patienter att gå ner i cirka 50% av sin övervikt.

En patient som genomgår en operation av det här slaget kan åka hem några timmar efter ingreppet. Det förekommer vanligen knappast någon postoperativ smärta. Dessutom är risken för en felaktig läkning eller infektion minimal.

Nackdelar med ett gastriskt band

Som med allt finns det några nackdelar med det här förfarandet som man måste ta med i beräkningen. Interventioner är vanligtvis nödvändiga vid mycket svår fetma som har pågått under en längre tid. Detta beror på att bandet kan glida och leda till att magen ökar i volym igen.

Många studier ser också en koppling mellan dessa band och fall av gastroesofageal refluxsjukdom och refluxesofagit. Patienter måste också vara medvetna om att viktminskningen kommer att ske långsammare än med andra förfaranden.

Det finns en anpassningsperiod efter placeringen av ett gastriskt band, och vissa patienter upplever illamående och efterföljande kräkningar. På grund av detta är det ännu viktigare att patienten kontrollerar att han eller hon äter och dricker korrekt.

överviktig person äter

Hur skiljer den här tekniken från andra?

Det finns andra tekniker för att behandla sjuklig fetma. Bland dem kan vi nämna en gastrisk ballong, som man opererar in i magen. Det fylls med en lösning och minskar magsäckens kapacitet med nästan hälften.

Ballongen för man vanligtvis in nasalt, genom matstrupen, och man låter den vanligtvis vara kvar i magen cirka sex månader. Det är dock också nödvändigt att lägga om dina kostvanor när du använder den.

Gastrisk sleeve, eller sleeve gastrectomy, är en något mer komplicerad teknik. Det består av att man tar bort delar av magen, vilket kraftigt minskar dess volym. Patienten måste sövas för denna procedur, som är den näst vanligaste fetmaoperationen i Sverige, näst gastric bypass.

Du kanske skulle tycka om: 7 effektiva sätt att förebygga fetma

Sammanfattningsvis

Man kan använda sig av ett justerbart gastriskt band för att hjälpa till vid behandlingen av sjuklig fetma. Men det är inte en lösning som gör att människor sedan kan fortsätta med samma liv som ledde dem till övervikten till att börja med. Det fungerar bäst när den kompletteras med en god kost, måttlig motion och en total attitydförändring hos patienten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.