Fakta om Rapid Sequence Induction (RSI)

Förändringar i en persons luftvägar kan leda till döden. Tekniken rapid sequence induction kan dock vara nyckeln till att rädda många liv.
Fakta om Rapid Sequence Induction (RSI)

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Idag vill vi ge dig lite fakta om rapid sequence induction (RSI) – en typ av orotrakeal intubering.

Denna procedur utförs vanligtvis på akuten, men för att den ska vara framgångsrik är det nödvändigt att följa en serie steg för att inte riskera patientens liv.

En studie säger: “för en medicinsk specialist inom akutvård är hanteringen av luftvägarna i enheter för vård innan sjukhus och akuttjänster en grundläggande del av den grundläggande kompetensen.

Därför är det vitalt att läkare vet hur man utför rapid sequence induction. Detta kommer minska risken för aspiration i lungorna hos vissa patienter.

Fakta om rapid sequence induction: när utförs det?

Patient på akutmottagning

Personer är i behov av rapid sequence induction när de anländer till akuten med överhängande risk för andningssviktEn snabb utvärdering säkerställer att läkarna utför proceduren utan precision.

Konsekvenserna av att utföra denna procedur kan röra sig om allt från hypoxemi till att skada luftvägarna när slangen förs in. Därför är det viktigt att förbli lugn och följa stegen exakt.

I vissa fall är det inte tydligt huruvida man bör utföra orotrakeal intubering, men i många fall är det nödvändigt.

Man ska dock ta hänsyn till följande symptom, eftersom de tydligt indikerar behovet av rapid sequence induction:

Om patienten utöver detta är upprörd eftersom vederbörande inte kan andas normal, kan den behöva omedelbar sövning. Efter det bör läkarna utföra denna procedur så snabbt som möjligt.

Korrekt procedur

Intubering av barn

För att utföra en framgångsrik intubering måste en serie steg följas. Läkarna utför dessa steg snabbt men precist för att undvika de konsekvenser vi nämnde tidigare.

Innan intuberingen

 • Höj patientens huvud genom att placera en kudde under det.
 • Lyft käken genom att skjuta den upp och framåt.
 • Ta bort främmande föremål från den orofaryngeala håligheten.
 • Aspirera alla sekret (blod, uppstötningar).

Rapid sequence induction

 • Håll laryngoskopet med en hand och för in i mungipan samtidigt som du flyttar på tungan och för laryngoskopet framåt och upp.
 • Placera spetsen av instrumentet i epiglottis.
 • För att minska risken för aspiration eller uppstötning måste en annan läkare utövar cricoidtryck. Detta måste under hela intuberingen.
 • Om glottis eller stämband inte är särskilt synliga kan en annan person utföra BURP-manövern för att blotta dem. Detta kommer låta läkarna placera laryngoskopet utan att skada luftvägarna.
 • När läkaren fört in slangen korrekt kommer vederbörande ta bort laryngoskopet utan att flytta slangen. Sedan fixeras den och kopplas till en syrekälla.

Även om vi rekommenderar att använda cricoidtryck och BURP-manövern så bör dessa aldrig användas om patienten lider av trauma eller har ett främmande föremål i luftstrupen. Detta är väldigt viktigt.

Läkemedel

Generellt är användning av läkemedel inte nödvändigt när man utför rapid sequence induction. Det finns dock fall där intubering är omöjligt utan hjälp av läkemedel.

När en patient är rastlös är det nödvändigt att ge personen ett lugnande medel. I andra fall kan patienten uppleva stor smärta, vilket kräver administrering av ett smärtlindrande medel.

I vissa omständigheter måste läkarna på akutmottagningen till och med ett mikroavslappnande medel. Detta är nödvändigt när slangen inte kan passera genom luftstrupen på grund av trycket.

Som du kan se är denna induktion en procedur som alla läkare på akutmottagningar bör veta hur man utför korrekt. På så sätt kan de försäkra att patienten drabbas av så lite skador på luftvägarna som möjligt.

Vidare är det viktigt att veta vilka mediciner som ska användas under vilka omständigheter.

Hoppas att denna fakta om rapid sequence induction var intressant.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Almarales, J. R., Saavedra, M. Á., Salcedo, Ó., Romano, D. W., Morales, J. F., Quijano, C. A., & Sánchez, D. F. (2016). Inducción de secuencia rápida para intubación orotraqueal en Urgencias. Repertorio de Medicina y Cirugía25(4), 210-218.
 • Calvache, J. A., Sandoval, M. X., & Vargas, W. A. (2013). Fuerza aplicada por el personal de salud sobre un simulador del cartílago cricoides durante la realización de la maniobra de Sellick en la intubación de secuencia rápida. Revista Colombiana de Anestesiología41(4), 261-266.
 • Carrillo-Esper, R., Vinay-Ramírez, B., & Bahena, A. (2008). Maniobra BURP. Revista mexicana de Anestesiología31(1), 63-65.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.