Fakta om lungpest: vad är det egentligen?

Lungpest sprids huvudsakligen via råttor som bär på infekterade loppor. Man bör undvika kontakt med dessa ljud, även om de är döda.
Fakta om lungpest: vad är det egentligen?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Lungpest är en av typerna av sjukdomen som man refererar till som “pesten”. Det är en allvarlig sjukdom som har lett till flera epidemier under historiens lopp och skördat många liv. Idag vill vi ge dig några fakta om lungpest.

Lungpest är en speciellt allvarlig form av pest. Om personen inte får behandling så är risken för död extremt hög. Den är även speciellt smittsamt och har stor potential att leda till epidemier.

Pesten

Pesten är en smittsam sjukdom som drabbar djur och även människor, även om det numer är relativt sällsynt. Den orsakas av en bakterie vid namn Yersinia pestis som kan hittas hos gnagare och loppor.

Provtagning hos läkare

För tillfället finns det flera utbrott av sjukdomen på olika håll i världen.

Sjukdomen överförs främst mellan djur och människor via bett från infekterade lopporDjur och människor kan sedan överföra den via direkt eller indirekt kontakt.

Dessa är de tre grundläggande typerna av pest:

  • Böldpest: detta är den vanligaste typen. Den uppstår när bakterien kommer in i kroppen via loppbett eller sår på huden, och den påverkar lymfsystemet.
  • Blodpest: när böldpest inte behandlas och bakterierna ansamlas i blodomloppet så leder det till toxisk chock. Detta kan i sin tur leda till blodpest.
  • Lungpest: detta inträffar när bakterien hamnar i lungorna. Det är den mest smittsamma formen av pest. Om den inte behandlas snabbt kan den leda till döden.

Fakta om lungpest

Lungpest är den minst vanliga formen av pesten, men den är även den farligaste. För att minimera risken för döden måste personen behandlas inom 24 timmar.

Bakterier som sprids

Det finns flera sätt att drabbas av lungpest. Det första och vanligaste är genom överföring från person till person genom luften. Detta sker när en person andas in bakterier från en infekterad person.

Små droppar av bakterierna bildas i den drabbades luftvägar. Smittan förs endast vidare om man har nära och kontinuerlig kontakt med en sjuk person eller sjukt djur.

Lungpest kan även inträffa när någon är drabbad av böldpest eller blodpest och inte får tillräcklig behandling. Bakterierna kan då migrera och fästa sig i lungorna.

Symptom

Denna sjukdoms inkubationstid kan vara 1-7 dagar. Efter det uppvisar personen de första symptomen, som är samma som vid en akut febersjukdom.

Icke-specifika symptom kommer visa sig, som huvudvärk, plötslig feber, frossa, svaghet, illamående, kräkningar och generaliserad smärta. Det är viktigt att personen får behandling inom 24 timmar av de första symptomen.

För att bekräfta att det är lungpest måste du genomgå laboratorietester. Det bästa sättet är att ta ett slemprov och analysera det. Bakteriens närvaro kan även bekräftas med serokonversion.

Annan intressant fakta om lungpest

Blodpest och lungpest har väldigt hög dödlighet. Snabb och tillräcklig behandling minskar faktiskt bara dödligheten till 50%. Det är därför bevakning och förebyggande är så viktigt.

Det bästa sättet att undvika denna sjukdom är att kontrollera råttpopulationen. Försök att inte komma i kontakt med dessa djur eller deras döda kroppar.

Om en  person infekteras bör denne förbli isolerad för att undvika spridning.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar inte vaccination mot pesten. Det finns faktiskt inga egentliga bevis för att det skulle vara effektivt.

Du bör omedelbart rapportera misstankar om möjliga utbrott av sjukdomen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.