Fakta om myastenia gravis: vad innebär denna sjukdom?

Myastenia gravis får vanligtvis patienten att förlora sina ansiktsuttryck, bland annat. I denna artikel ska vi lära oss mer om denna sjukdom.
Fakta om myastenia gravis: vad innebär denna sjukdom?

Senaste uppdateringen: 24 november, 2020

Idag vill vi ge dig lite fakta om myastenia gravis, inklusive vad som orsakar denna sjukdom och dess symptom.

Myastenia gravis, eller myasteni, är en autoimmun sjukdom som karaktäriseras av svaghet i vissa muskler. Denna sjukdom får immunförsvaret att attackera muskelreceptorerna som låter dem röra sig.

Det innebär att den stör kopplingen mellan nerverna och musklerna, vilket inte låter dem fungera som de ska.

Termen kommer från latin och betyder “allvarlig muskelsvaghet”. Uppskattningsvis 1 av 5,000 personer drabbas, och även om den kan dyka upp i alla åldrar är det främst kvinnor under 40 och män över 50 som drabbas.

Det är en väldigt handikappande och komplex sjukdom som fortfarande inte har något botemedel. Vissa behandlingar kan lyckligtvis lindra symptomen.

I denna artikel ska vi ge dig all fakta du behöver om myastenia gravis.

Fakta om myastenia gravis

För att förstå denna sjukdom måste vi först förstå hur musklerna fungerar.

Musklerna får kemiska signaler från nerverna. När vi gör frivilliga rörelser släpps dessa substanser normalt sett ut i nervändarna. Substanserna ifråga agerar i muskelreceptorerna varpå rörelsen utförs med önskad styrka och precision.

Nervändarna påverkas av myasteni

Men myastenia gravis påverkar immunförsvaret och får det att attackera muskelreceptorerna. Detta tillåter inte kemikalierna att aktivera musklerna, vilket leder till svaghet och trötthet.

Muskelsvagheten förvärras efter en period av aktivitet. Myastenia drabbar vanligtvis muskler som kontrollerar ansiktsuttrycken, tuggande eller sväljande. Den kan till och med drabba andningsmusklerna.

Symptom

Som vi nämnde ovan är muskelsvaghet det huvudsakliga symptomet. Denna svaghet förvärras om en muskel används upprepade gånger men blir bättre när man vilar.

Dessvärre blir symptomen värre med tiden, och inom några år kan de bli ganska allvarliga.

Även om olika muskelgrupper drabbas så är de som främst drabbas:

  • Ögonmusklerna: de flesta personer som drabbas av denna sjukdom får synproblem, såsom dubbelsyn. De kan även lida av hängande ögonlock.
  • Många av patienterna får problem att tala. De kan få en väldigt mjuka och “nasal” röst.
  • Sväljande: denna sjukdom påverkar även enkla rörelser som att tugga och svälja. Det innebär att det finns en risk för att sätta i halsen när man äter.
  • Ansiktsuttryck: myastenia gravis gör ofta att patienten inte kan le normalt.
  • Vidare kan svagheter visa sig i lemmar och nacke. När detta inträffar påverkas patientens förmåga att gå och hålla huvudet i en naturlig position, vilket är anledningen till att huvudet tenderar att luta åt sidan.
Svaghet i nackmusklerna

Diagnos av myastenia gravis

För att diagnostisera denna sjukdom måste läkaren först känna till alla symptom samt patientens medicinska historia. Därpå följer en noggrant fysisk undersökning.

Man tar flertalet prover för att bekräfta diagnosen om det krävs, där vissa läkare föredrar en neurologisk undersökning för att kolla muskelstyrka, reflexer, koordination, etc.

Blodprover kan också tillhandahålla värdefull information. Som vi redan förklarat är det en autoimmun sjukdom, vilket är anledningen till att specifika antikroppar vanligtvis finns i patientens blod.

Läkare kan även använda sig av andra test, som:

  • Istestet, som är användbart när patienten har hängande ögonlock. Läkaren placerar ett isomslag på ögonlocket i runt två minuter för att sedan analysera rörelserna i området.
  • Repetitiv nervstimulans: detta test skickar elektriska impulser till nerverna för att se om de stimulerar muskeln.

Slutsats

Detta är en komplex sjukdom som karaktäriseras av muskelsvaghet. Den kan drabba olika delar av kroppen, såsom ögonen, lemmarna eller andningsmusklerna.

Det är en allvarlig sjukdom som kan sätta patientens liv i riskzonen, och det finns fortfarande inget botemedel. Därför är det viktigt att träffa en läkare om man upplever några symptom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.