Egenskaper hos fyra vanliga typer av bevattningssystem

Bevattningssystem är grundläggande system för att optimera vattenförbrukningen i jordbruk och göra produktionen mer effektiv. Det finns varianter som är lämpliga för olika typer av jord, grödor och budgetar.
Egenskaper hos fyra vanliga typer av bevattningssystem

Senaste uppdateringen: 02 november, 2022

Bevattningssystem är mekanismer som används inom jordbruk för att bevattna grödor. Denna teknik gör att jorden kan upprätthålla gynnsamma förhållanden och förhindrar onödigt slöseri med vatten. I den här artikeln berättar vi om fyra olika typer av bevattningssystem.

Dessa system ökar produktiviteten eftersom de återfuktar grödor vid rätt tidpunkt och fördelar vattnet jämnt. Det är dock viktigt att analysera växternas behov, typen av jord och budgeten som tilldelats infrastrukturen för att välja det mest lämpliga systemet.

Fyra vanliga typer av bevattningssystem

Jordbrukssektorn har utvecklat många innovativa system. Nedan beskriver vi olika egenskaper bland olika bevattningssystem – de är anpassade efter olika behov av bevattning.

1. Droppbevattningssystem

Denna typ av bevattningssystem är en uppsättning rör installerade längs hela odlingens längd med droppare framför varje växt. På så sätt kommer vattnet en droppe i taget och vattnar växtens rötter direkt.

Detta system är ett av de mest vatteneffektiva eftersom det inte fuktar all jord, bara specifika områden. Dessutom är bevattningen automatisk, så du kan fokusera på andra uppgifter medan det jobbar.

En annan fördel med denna typ av bevattning är att det förhindrar att överflödigt vatten samlas och orsakar oönskade dammar och avdunstning. Detta system innebär att mindre ogräs växer mellan plantorna samt att jorden inte torkas ut genom att det kan säkerställa en balanserad vattennivå.

Det finns dock en nackdel. Rester av jord och smuts kan samlas i droppmunstyckena med tiden och blockera vattenpassagen. Därför måste du underhålla systemet ordentligt.

Bevattningssystem i växthus
Vissa större odlingar av vissa växter använder droppbevattning för att spara vatten.

2. Bevattningssystem med sprinkler

Detta system består av en eller flera sprinklers placerade på strategiska punkter, och vattnet når hela grödan på samma sätt som regn gör. Dessutom har detta verktyg förmågan att röra sig antingen i olika riktningar eller i en statisk. Detta för att kunna rikta bevattningsprocessen för att göra den mer effektiv.

En sprinkler har fördelen att den kan bevattna alla växter lika. Dessutom kan du styra vattentrycket enligt det avstånd du behöver täcka och dina grödors behov.

En annan användbar egenskap hos sprinklerbevattning är att systemet är lämpligt för alla typer av jord. Det är dock viktigt att studera mängden och placeringen av sprinklern i detalj. Främst för att säkerställa att tillräckligt med vatten når varje område.

Nackdelen med detta system är att det kräver en större arbetsinsats för att hantera de vattennivåer som grödorna behöver. Överdriven bevattning kan skada växtens rötter.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Naturligt gödsel för dina växter: 5 varianter

3. Gravitationsbevattningssystem

I denna typ av bevattning står grödorna i rader, och det finns en kanal mellan varje. På detta sätt går vattnet ner i marken och glider nedför denna kanal, från vilken det sedan sipprar in i växtens rötter.

Den största fördelen med gravitationsbevattning är att detta system inte kräver installation av någon dyr infrastruktur. Därför använder människor ofta detta system när de behöver en lättillgänglig vattenkälla som är enkel att underhålla. Dessutom kan man använda regnvatten direkt i kanalerna och återanvända det för bevattning.

Den stora nackdelen är att detta system använder mer vatten än andra eftersom det saknar mekanisk automation. Översvämning är också mer sannolikt om terrängen inte är rätt upplagd och inte har tillräcklig dränering. Dessutom kräver frånvaron av teknik också en mer aktiv roll från trädgårdsmästaren eller lantbrukaren. Han eller hon måste räkna med att lägga flera timmar på att arbeta med systemet.

4. Sipprande bevattningssystem

Detta bevattningssystem består av en porös slang installerad längs med hela längden av grödan. Detta system innebär att vattnet sipprar ut lite i taget i små mängder och penetrerar alla delar av växterna.

Vidare måste detta system vara begravet i jorden. Detta för att kontakten med rötterna ska bli mer direkt och växterna växa bättre.

Den stora fördelen med sipprande bevattning är att det inte skapar vattenpölar. Dessutom är slangmaterialet mycket motståndskraftigt mot extrema väderförhållanden, och placeringen säkerställer att grödan alltid har rätt fukt.

Nackdelen med denna typ av bevattning är att den ligger under jord och att slangen kan bli igentäppt. På grund av detta är det viktigt att planera ordentligt underhåll med utbildad personal.

Betydelsen av olika typer av bevattningssystem

Bevattning är viktigt för växter eftersom vatten ger liv och transporterar näring från jorden där de växer. Därtill tillåter denna resurs växterna att förvärva de molekyler de behöver för att utföra fotosyntesprocessen, försörja sig själva och bära blomster och frukt.

Som en extra funktion är bevattning avgörande för att plantorna inte ska vissna och tappa sin färg. Dessutom hjälper vatten till att balansera temperaturen i miljön och reglera faktorer som markens surhetsgrad.

sprinkler
Sprinklersystem är mer benägna att orsaka översvämmade områden och ojämn bevattning.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Hur man återanvänder vatten från luftkonditioneringen

Planering är viktigt vid alla typer av bevattningssystem

Du måste noggrant studera områdets dimensioner och behoven för dina grödor innan du börjar använda ett visst bevattningssystem. På så sätt kan du se till att få rätt mängd vatten som krävs, vid rätt tidpunkt, anpassat till de övriga aktiviteterna på odlingen.

Det är också viktigt att hela tiden kontrollera grödornas tillstånd för att säkerställa att vattenfördelningen är korrekt. På samma sätt gör uppmärksam observation att du kan upptäcka läckor, tryckförändringar och eventuella mekaniska fel som kräver omedelbart ingripande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Demin P. Aportes para el mejoramiento del manejo de los sistemas de riego [Internet]. San Fernando del Valle de Catamarca: Ediciones INTA; 2014. [citado 14 de julio de 2021]
  • Edmundo A. Riego por goteo [Internet]. El Salvador: CENTA; 2013. [citado 14 de julio de 2021]
  • Fernández R. Manual de riego para agricultores: riego por aspersión [Internet]. Sevilla: Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones y Divulgación; 2o1o. [citado 14 de julio de 2o21]
  • González J. Playan E. Principios básicos del riego por superficie [Internet]. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; (S.F) [citado 14 de junio de 2021]
  • Espinosa J. Molina E. Acidez y encalado de los suelos [Internet]. (S.L): IPNI; 1999. [citado 14 de julio de 2021]

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.