Det glykemiska indexet för honung och diabetes

Honung är populärt att använda som sötningsmedel, så därför kan man undra om det glykemiska indexet är säkert för personer med diabetes och andra metaboliska störningar. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om honung och dess påverkan på blodsockret.
Det glykemiska indexet för honung och diabetes
Anna Vilarrasa

Skriven och verifierad av nutritionist Anna Vilarrasa.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Som diabetiker kan man undra vad det glykemiska indexet för honung är och om man kan använda denna produkt som ett naturligt sötningsmedel och dra nytta av dess medicinska egenskaper. Ökar detta livsmedel till exempel blodsockret? Kan diabetiker ersätta socker med honung? Dagens artikel svarar på några av dessa frågor, så läs vidare.

Begreppet glykemiskt index (GI) uppstod för ungefär 30 år sedan. Inom vetenskapen använder man det för att klassificera livsmedel som innehåller kolhydrater enligt den hastighet med vilken de ökar blodsockret.

Forskare listar värdena för varje livsmedel i en tabell för att jämföra dem, och som referensvärde använder de glukos. Detta eftersom att de har bestämt att glukos har ett glykemiskt index på 100. Alla andra livsmedel klassificeras i ett intervall mellan 0 och 100.

 • Ett lågt glykemiskt index (under 55) är värdet på ett betydande utbud av mejeriprodukter, frukt, grönsaker, baljväxter och vissa pastasorter.
 • Det genomsnittliga glykemiska indexet (mellan 55 och 69) är värdet vi har på livsmedel som ris, bröd och vissa spannmål.
 • Det höga glykemiska indexet (mer än 70) hittar vi för livsmedel som vitt mjöl och potatis. Detta är  även värdet för de flesta bakverk och godsaker.

Det glykemiska indexet för honung

Honung består huvudsakligen av kolhydrater (80%) och vatten. Dessa innehåller glukos och fruktos i större mängder. Förhållandet mellan en typ av socker och en annan beror på vilken sorts honung vi mäter.

I allmänhet tenderar blomsorter att vara rika på fruktos och har därför lägre GI. Det glykemiska indexet för honung är runt 61, men det kan variera med cirka 3 enheter, antingen uppåt eller nedåt.

Det är alltså typen av honung och dess glukos-fruktosprocent som påverkar värdet. Därför placerar detta index honung i mellangruppen.

honung
Honung består huvudsakligen av kolhydrater.

Hälsa och kost

Många experter och nutritionister har länge främjat en kost baserad på det glykemiska indexet på livsmedel. De i gruppen med lägsta GI bör vara de som dominerar vår kost och de i högsta gruppen bör antingen elimineras helt eller begränsas kraftigt.

Nutritionister rekommenderar denna typ av kost eftersom livsmedel med lägre GI innebär en långsammare absorption och förbränning i människokroppen. På så sätt leder de till lägre eller längre glukostoppar över tiden.

Varför är detta önskvärt? Jo, eftersom till exempel personer med diabetes har svårt att ta hand om socker effektivt. I dessa fall hjälper god glykemisk kontroll att fördröja uppkomsten av komplikationer relaterade till sjukdomen, såsom njurskador, nervskador och även en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Dessutom finns det vetenskapliga bevis som kopplar kost som innehåller livsmedel med lågt glykemiskt index med följande fördelar:

 • Minskning av LDL-kolesterol
 • Viktminskning
 • Lägre risk för cancer (kolorektal cancer, bröstcancer, endometriecancer etc.)
 • Minskad risk för hjärtsjukdomar

Läs mer om sötningsmedel i den här artikeln: Kan konstgjorda sötningsmedel motverka fetma?

Det glykemiska indexet har vissa nackdelar

Att bara titta på ett näringsämnes glykemiska index är vanligtvis inte en bra strategi inom näringsvetenskap. Det gör att vi ignorerar värdet som livsmedlet har för oss som helhet genom att endast fokusera på några av attributen. Följande är saker du bör tänka på när det gäller det glykemiska indexet:

 • Värdena för varje livsmedel varierar beroende på de studier du använder dig av.
 • Inte alla reagerar på samma sätt på alla livsmedel, eftersom insulinkänsligheten varierar från person till person.
 • Vi äter sällan isolerade livsmedel. Snarare blandar vi dem vanligtvis i samma måltid, och det gör att de glykemiska index som visas när vi analyserar olika livsmedel isolerat förändras. Exempelvis reglerar närvaron av fett eller protein absorptionen av glukos och dess efterföljande ökning i blodet.
 • Slutligen, om vi bara tittar på denna indikator för att antingen inkludera eller eliminera livsmedel, tar vi inte hänsyn till andra viktiga aspekter, såsom dess näringsdensitet, möjliga probiotiska effekter och mättnadskapacitet.
det glykemiska indexet för honung: honung hälls i skål
Att ta hänsyn till honungens glykemiska index har sina fördelar och nackdelar. Det är dock vanligtvis ett bra sötningsmedel för diabetespatienter.

Vad indikerar det glykemiska indexet för honung?

Honungens näringsvärde och terapeutiska värde har varit kända i tusentals år. Näringskompositionen innehåller antioxidanter, fenoler, organiska syror och också vitaminer och mineraler.

Honung används idag ofta som ett naturligt sötningsmedel för naturläkemedel. Det finns faktiskt vetenskapliga bevis som tyder på att en liten mängd honung kan vara bra för en människas hälsa. Utan att gå in i detalj kan vi sammanfatta funktionerna enligt följande:

 • Honung har en antioxidativ kapacitet
 • Detta leder till en minskning av analytiska indikatorer för inflammation
 • Det främjar den kardiovaskulära hälsan genom att förbättra kolesterolet i blodet, minska triglycerider och i viss mån minska kroppsfett
 • Vissa antibakteriella effekter kan vara positiva vid gastroenterit eller en infektion av Helicobacter pylori

Du bör dock inte äta stora mängder honung dagligen med tanke på det faktum att det hör hemma i kategorin livsmedel med medelstort glykemiskt index.

Honung är definitivt ett bättre alternativ än raffinerat socker och konstgjorda sötningsmedel, men kom ihåg att ett överskott också av denna typ av sötningsmedel kan leda till långvariga hälsoproblem. Överskrid därför inte den rekommenderade mängden 30-60 ml per dag.

Andra fördelar

Slutligen är detta glykemiska index ett mätinstrument för att klassificera svaret på blodsockernivån efter konsumtion av livsmedel med mycket kolhydrater. Honung är en av dem och består i grunden av två typer av socker: glukos och fruktos.

Honung har ett mellanhögt GI, och kan vara ett bättre alternativ för att söta vissa av dina favoriträtter och drycker. Du måste dock ta hänsyn till problemen i samband med ett regelbundet högt intag av socker, och inte enbart använda detta index som en indikator.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barclay A.W. et al. Glycemic Index, Glycemic Load, and Chronic Disease Risk–A Meta-Analysis of Observational Studies. American Journal of Clinical Nutrition. Marzo 2008. 87(3); :627-37.
 • Brand-Miller J.C, et al. Glycemic index, postprandial glycemia, and the shape of the curve in healthy subjects: analysis of a database of more than 1000 foods. The American Journal of Clinical Nutrition. Enero 2009 89(1): 97-105.
 • Deibert P. et al. Glycaemic and insulinaemic properties of some German honey varieties. Setiembre 2009. European Journal of Clinical Nutrition. 64;762-764.
 • Nur Zuliani R. et al. A Review on the Protective Effects of Honey against Metabolic Syndrome. Nutrients. Agosto 2018. 10(8):1009.
 • Venn B. J, et al. Glycemic Index and Glycemic Load: Measurement Issues and Their Effect on Diet-Disease Relationships. European Journal of Clinical Nutrition.Diciembre 2007. 61Supple 1: S122-31.
 • Visweswara R.P. et al. Honey, Propolis, and Royal Jelly: A Comprehensive Review of Their Biological Actions and Health Benefits. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. Julio 2017. 26
 • Yahoobi N. et al. Natural Honey and Cardiovascular Risk Factors; Effects on Blood Glucose, Cholesterol, Triacylglycerole, CRP, and Body Weight Compared With Sucrose. Scientific World Journal. Abril 2008. 20; 8:463-9.
 • Radulian G, Rusu E, Dragomir A, Posea M. Metabolic effects of low glycaemic index diets. Nutr J. 2009;8:5. Published 2009 Jan 29. doi:10.1186/1475-2891-8-5

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.