Dermatitis neglecta - när du inte duschar

Vad som händer i din kropp när du inte duschar är en serie förändringar som främst påverkar din hud. Den vanligaste kliniska formen av denna komplikation är dermatitis neglecta. Vi berättar allt om det i den här artikeln.
Dermatitis neglecta - när du inte duschar

Senaste uppdateringen: 12 september, 2020

Vad som händer i vår kropp när vi inte duschar är ganska kusligt. Historierna om hur dålig lukt och hudinfektioner är resultatet av brist på hygien är sanna. Vetenskapen har faktiskt studerat dessa effekter och till och med identifierat det som en patologi som de kallar dermatitis neglecta.

Du kanske inte vet det, men huden blir ständigt koloniserad av mikroorganismer. Denna mikrobiota, som finns på och i överhuden, består av bakterier och svampar. Det finns olika typer av bakterier och de varierar beroende på klimat och ålder för varje person.

Din hudmikrobiota fyller olika funktioner och kroppshygien spelar en viktig roll i processen för att upprätthålla den. Vad som händer i vår kropp när vi inte duschar är att vi slutar ingripa positivt i tillväxten av bakterier och svampar. Och därmed ger vi denna en möjlighet till okontrollerad reproduktion.

Bristen på duschar och bad gör det lättare för bakterier att föröka sig, och kroppen börjar assimilera patogena mikroorganismer som inte längre uppfyller sunda funktioner i kroppen. Kort sagt, vi är mer utsatta för externa angrepp av bakterier och svampar.

Dermatitis neglecta uppstår när vi inte duschar

Vår kropp förändras när vi inte tvättar oss på flera dagar. Även om några av dessa förändringar är interna, som en förändring i ämnesomsättningen, är de flesta externa. De är koncentrerade till huden. Bland dessa förändringar har vi:

  • Långsam metabolism. Dusch och bad stimulerar interna cellulära processer. Således ökar ämnesomsättningen med god hygien eftersom huden får en stimulans att generera energi. Å andra sidan, utan ordentlig hygien, drar sig de energiproducerande processerna tillbaka.
  • Ackumulering av död vävnad. Tvättning tar bort de döda cellerna i överhuden så att nya celler kan komma till. Detta minskar också talgproduktionen, så det påverkar särskilt personer med akne.
  • Hudinfektioner. Som du kan föreställa dig främjas implantationen av patogena mikroorganismer när vi inte duschar. Dermatitis neglecta är en klinisk form som vi ska granska nedan.
  • Dålig lukt. Huden börjar lukta dåligt när vi inte tvättar den regelbundet. Även om orsaken till den obehagliga lukten vanligtvis beror på svett, är detta inte den faktiska källan. Brist på tvätt betyder att bakterier som inte ingår i din normala hudmikrobiota kan etablera sig. Således ackumuleras bakterier och huden lagrar ruttnande döda cellrester. Det är härifrån lukten kommer.
dermatitis neglecta: kvinna håller för näsan

Dermatitis neglecta

Denna patologi beskrevs av forskare 1987. Det är ingen ny sjukdom, och forskare fortsätter att studera detta tillstånd.

Dermatitis neglecta förekommer i vår kropp när vi inte tvättar oss tillräckligt ofta. Det manifesterar sig som flagnande hud. Detta mjäll är strukturerat och har en hög talgkoncentration. Den främsta anledningen här är dålig hygien.

Dålig hygien har inte alltid att göra med lathet eller brist på intresse för ens personliga utseende. När det till exempel gäller psykiskt sjuka människor, är vanligtvis bortseendet från hygien en följd av deras mentala tillstånd. Det finns också lokala former av detta tillstånd, ofta kring kirurgiska ärr som inte har rengjorts eftersom det är för smärtsamt.

Ett annat kliniskt tillstånd som folk ofta förväxlar med dermatitis neglecta är terra firma-forme dermatosis. Huvudskillnaden är åldern då patologin uppstår – den drabbar oftast tonåringar. Det här är tonåringar som försummar sin hygien på grund av de beteendeförändringar som är typiska för denna livsfas. Dessa inkluderar vanligtvis typiska dåliga hygienvanor.

Mjäll är det enda symptomet på dermatit neglecta. Den dåliga lukten är åtföljd av skador på grund av ansamling av cellrester och bakterier som sprider sig o det orena området. Att tvätta sig är den enda behandlingen och tillståndet kräver inte antibiotika.

dermatitis neglecta: kvinna rynkar på näsan åt sin armhåla

Läs mer här: Dålig lukt i trånga utrymmen? 2 ingredienser kan hjälpa dig

Det är inte heller hälsosamt att tvätta sig för ofta

Det som händer i vår kropp när vi inte tvättar oss är skadligt, men att tvätta sig för mycket och ofta kan också ha en negativ effekt. Lagom är definitivt bäst i den här frågan.

Detta eftersom att överdriven tvätt leder till dermatit. Huden kan flaga av och därmed kan det leda till förlust av celler som är viktiga för skyddet av epidermis.

Dessutom använder vi vanligtvis kemikalier som tvål, duschgelé och schampo när vi duschar, och detta leder också till vissa resultat. Huden kan reagera på denna typ av föreningar och oönskade biverkningar kan uppstå.

Slutsats

Vår kropp kan uppleva ett antal hudreaktioner när vi inte duschar eller tvättar oss. Mer än tre dagar utan en dusch kan vara skadligt på grund av förändringar i mikrobiotan, vilket leder till dålig lukt.

Dock bör du inte bli helt besatt och tvätta dig för mycket. Det måste finnas en balans som gör att du kan upprätthålla rätt nivå av kroppshygien.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Saritha M, Karthikeyan K. Dermatitis neglecta-to be remembered, not neglected! Indian Dermatol Online J 2015; 6(2): 138-9.
  • Poskitt, L., et al. “‘Dermatitis neglecta’: unwashed dermatosis.” British Journal of Dermatology 132.5 (1995): 827-829.
  • González-Consuegra, Renata Virginia, Diana Carolina Pérez-Valderrama, and Luisa Fernanda Valbuena-Flor. “Prevención de lesiones de piel: educación en el equipo de salud y familiares de personas hospitalizadas.” Revista de la Facultad de Medicina 64.2 (2016): 229-238.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.