Coronavirus: så kan du rengöra mobilen

Våra mobiltelefoner är bland de objekt som vi behöver se till att noga desinficera för att undvika spridning av sjukdomen covid-19. Vilka är rekommendationerna? Lär dig vad som gäller i denna artikel.
Coronavirus: så kan du rengöra mobilen

Senaste uppdateringen: 21 maj, 2020

Varningarna som kommer från alla håll på grund av spridningen av covid-19 har tvingat många länder att vidta drastiska åtgärder. Många människor tillåts inte lämna sina hem förutom för ytterst viktiga ärenden. Men enkla handlingar såsom att tvätta händerna och desinfektera våra hem är metoder vi alla bör börja med. Och en viktig aspekt man bör tänka på är hur man bäst kan rengöra mobilen.

Vi ska visa dig hur du gör detta på bästa sätt.

Varför ska jag rengöra mobilen?

Detta är en viktig fråga av flera uppenbara orsaker: många av oss är i ständig kontakt med våra mobiltelefoner. Dessutom håller vi dem ofta nära våra ansikten och munnar när vi talar i telefon, och låter även andra hålla i dem ibland.

Det har idag ännu inte rapporterats några fall av överförd smitta via mobiltelefoner. Men en del forskare tror ändå att coronaviruset, liksom andra virus, kan leva kvar på mobilskärmar under en vis tid. Detta skapar goda anledningar till att hålla dem rena.

Hur du gör för att desinfektera och rengöra mobilen

Det är viktigt att göra skillnad mellan rengöring och desinficering. Att rengöra innebär att ta bort smuts och avlägsna bakterier utan att döda dem. Att desinficera innebär att döda de bakterier och virus som finns på vissa ytor.

Så med tanke på detta, bör vi gå bortom att bara rengöra mobilen och i stället desinficera den för att minska risken för att sprida coronaviruset. Vi måste komma ihåg att detta är ett objekt som vi använder i stort sett hela dagen, och dessutom en sak vi ofta inte ens tänker på att vi borde rengöra.

Så hur gör du för att rengöra mobilen effektivt?

Undvik att använda aggressiva kemikalier för att rengöra mobilen

Undvik att använda aggressiva kemikalier för att rengöra mobilen
Många av oss använder vår mobiltelefon regelbundet under dagen. Därför är det en bra skyddande åtgärd i kristiderna med covid-19  att ta som vana att rengöra den regelbundet.

Först måste vi tänka på att mobiltelefoner har vissa egenskaper som vi behöver ta särskild hänsyn till. De flesta har ett fettavstötande hölje, vilket hjälper till att hålla skärmen ren och fri från till exempel fingeravtryck. Detta hölje behöver du hantera på ett speciellt sätt, eftersom kontakt med vissa kemikalier kan påverka dess skyddande funktion. Så med vetskapen om detta, bör vi undvika blekande ämnen och vanliga rengöringsmedel.

Använd en mjuk tygtrasa för att rengöra mobilen

Den duk eller trasa du använder för att rengöra mobilen bör vara av mjukt tyg som inte släpper ifrån sig ludd, liknande de dukar man brukar få när man köper glasögon. Undvik att använda skrubbsvampar och liknande eftersom den skrovliga ytan kan skada och göra märken på ytan.

Företag som Apple och Google rekommenderar att man stänger av mobilen innan man börjar rengöra den. Och för att få den helt ren rekommenderar de att fukta tygduken med lite vatten och tvål. Men det är viktigt att se till att det inte kommer in någon fukt i de öppningar som finns på mobilen.

Använd desinfekterande dukar för att rengöra mobilen

Desinfekterande dukar är ett bra alternativ för att desinficera mobilskärmen

På grund av de rådande problemen som medförs med utbrottet av coronaviruset (och sjukdomen covid-19), har Apple uppdaterat sin hemsida med viktig information om hur man rengör mobilen på rätt sätt. Enligt denna information är det säkert att rengöra en iPhone och dess tillbehör med desinfekterande dukar.

Råden är att försiktigt torka av ytorna på din iPhone med desinfekterande dukar som innehåller 70% isopropanol. Använd inte blekmedel. Se till att ingen fukt tränger in någon av i mobilens öppningar, och sänk inte ner mobilen i något rengöringsmedel.

En lösning med vatten och alkohol

I en artikel som bland annat publicerats i den amerikanska dagstidningen New York Post, ger mikrobiologen Charles Gerba sina rekommendationer för hur man bäst rengör sin mobiltelefon i dessa dagar. Enligt denna expert, kan vi använda en mikrofiberduk som är lite fuktad i en blandning av 60% vatten och 40% alkohol.

Vi bör dock vara försiktiga med denna lösning eftersom om vi applicerar den direkt på mobilen kan detta orsaka skador. Det bästa är att använda ett litet hörn av duken för att snabbt torka bort för stora mängder fukt.

Tvätta händerna regelbundet

Sist men inte minst måste vi återigen understryka hur viktigt det är att tvätta händerna flera gånger om dagen. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att vi tvättar händerna med tvål och vatten, eller med alkoholbaserat desinfektionsmedel, eftersom detta hjälper att inaktivera viruset om vi har det på händerna.

Detta är naturligtvis ett komplement till att rengöra och desinfektera mobilen, vilken ju kommer i kontakt med våra händer på regelbunden basis. Men ärligt talat så är detta en vana som redan bör ingå i vår vardag, oavsett om det råder viruskris eller inte.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.