Hur du kan undvika coronaviruset när du handlar

maj 21, 2020
Eftersom karantänrestriktionerna tillåter att man går till affären för att handla mat för att fylla på lagret hemma, är det viktigt att känna till hur man kan göra detta och samtidigt undvika coronaviruset. I denna artikel ska vi ge dig några tips att hålla i minnet när du ska ut och handla.

Coronaviruspandemin har påverkat varje aspekt av våra liv. Faktum är att vi nu måste diskutera hur vi ska kunna undvika coronaviruset när vi handlar. Vi behöver mat, och det är svårt att undvika gå till mataffären.

En av de huvudsakliga egenskaperna med COVID-19 är att det är väldigt smittsamt. Även om det kanske inte är dödligt för alla, är det väldigt lätt överförbart mellan människor och sprider sig snabbt.

Därför bör det vara en prioritet att undvika coronaviruset när vi ska handla i mataffären. I annat fall vore det ju lönlöst med att du isolerar dig hemma, om du är ute och sprider eventuell smitta överallt.

I dagsläget är över 200 000 människor infekterade världen över. Fler än 8 000 människor har avlidit på grund av viruset. Kina har hittills störst antal smittade människor, enligt statistiken 81 000 personer. Italien är just nu det land utanför Asien där det förekommer flest fall av smitta, med över 25 000 drabbade personer. I USA är idag över 8 000 människor smittade, och denna siffra antas komma öka.

Målet med isolering är att fördela smittspridningen över tid så att sjukvården hinner med. På så vis har de möjlighet att ge bättre vård. Att undvika coronaviruset när du är och handlar är en av länkarna i kedjan för långsammare smittspridning.

Social distansering när du handlar

Begreppet social distansering i detta sammanhang innebär egentligen fysisk distansering. Det rekommenderade avståndet du bör ta till andra människor är minst 2 meter. Detta gäller även när du är i mataffären. Både kunder inne i affären och de som väntar utanför bör hålla ett avstånd på minst 2 meter till varandra.

Butikerna bör dessutom säkerställa att det inte har för många kunder samtidigt. Det går att hålla ett avstånd på 2 meter så länge det inte är för många människor i butiken.

Olika mataffärer kan ha olika protokoll för hur de hanterar stora folkmängder. Därför bestämmer de själva sina metoder för att efterleva dessa protokoll. Men när det finns ett utställt krav på karantän, är detta inte längre bara ett affärsbeslut, utan också ett lagligt krav för att skydda människors hälsa.

Håll avstånd till andra när du handlar

Läs vidare: Hur vi kan undvika sprida och smittas av coronaviruset

Bör jag ha på mig handskar när jag handlar för att undvika coronaviruset?

I dagsläget finns det inga rekommendationer om att bära handskar när man handlar. Det sägs inte vara ett skydd för att förhindra smittspridning.

Att ha på sig handskar när man handlar frukt är dock alltid ett bra mått av god hygien. Detta är med andra ord någonting du alltid bör göra, och i synnerhet nu under denna globala pandemi.

Att tvätta dina händer regelbundet och använda handsprit, samt se till att de miljöer du besöker är ordentligt ventilerade, är goda riktlinjer för när du besöker mataffären. För att undvika coronaviruset och även smittspridning när man handlar krävs att man upprätthåller goda vanor som gynnar hela samhället.

Lär dig mer: Symptomen på smitta av coronaviruset (COVID-19)

Undvik smittspridning när du betalar

När du betalar för dina matvaror kommer du i kontakt med andra människor, så här finns speciella åtgärder du bör vidta. Se till så att du håller tillräckligt avstånd till andra handlande kunder, och även personen i kassan.

Vi rekommenderar att du undviker att använda kontanter. Det bästa är att betala med mobilen eller Swish, eller med kort, för att begränsa kontakten. COVID-19 kan finnas på vissa ytor, så tänk på det när du ska välja betalsätt.

Det är butikens ansvar att ha koll på kassaköerna. Dessa områden bör desinfekteras regelbundet, och handsprit bör finnas tillgänglig vid alla kassor för kundernas hygien och hälsa. Som vi nyss nämnde, så behöver du inte ha på dig handskar när du betalar i kassan.

Vidta skyddsåtgärder för att undvika sprida coronaviruset när du handlar

Är det möjligt att undvika att sprida coronaviruset när man handlar?

Det är möjligt, och det är också nödvändigt. Att undvika att sprida coronaviruset när du handlar är ett viktigt steg bland alla åtgärder för att sakta ner smittspridningen av COVID-19.

Dessutom är det en del av ditt sociala ansvar. Individer med symptom som feber och hosta bör inte gå till mataffären under tiden de uppvisar dessa symptom. Därför bör någon annan handla åt dessa människor.

Att gå till affären för att handla mat är nödvändigt för överlevnaden, men eftersom dessa ställen är platser för mänsklig kontakt, är det lättare att man sprider smitta här. Dock finns det ingen anledning till att känna panik eftersom butikerna kommer att hållas öppna, och det inte råder någon brist på mat. Vi behöver helt enkelt bara ta vårt ansvar, både för oss själva och våra medmänniskor.

  • Zhu, Na, et al. “A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019.” New England Journal of Medicine (2020).
  • Novel, Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology. “The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China.” Zhonghua liu xing bing xue za zhi= Zhonghua liuxingbingxue zazhi 41.2 (2020): 145.
  • Wang, Chen, et al. “A novel coronavirus outbreak of global health concern.” The Lancet 395.10223 (2020): 470-473.
  • Zhou, Peng, et al. “A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.” Nature (2020): 1-4.