Biten av en spindel: Första hjälpen och när du bör söka vård

Lär dig vad du bör göra om du blir biten av en spindel, något som är vanligare i andra länder och bra att vara uppmärksam på om du reser. Vilka spindlar är farliga? När ska man åka till akuten?
Biten av en spindel: Första hjälpen och när du bör söka vård
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 01 juni, 2023

När man inte är förberedd kan men först reagera med förvåning och smärta när man blir biten av en spindel. I nästa steg kan vi börja fundera om det egentligen är farligt, och om behöver söka vård eller inte.

Det är viktigt att klargöra att inte alla spindlar attackerar människor; vissa är till och med så små att de inte kan penetrera huden. Men i vissa länder finns det spindlar som kan attackera människor och deras bett kan vara farliga.

I den här artikeln ska vi ta en titt på vilka spindlar man bör akta sig för, hur man känner igen dem, de vanligaste symtomen och vad man ska göra om man blir biten.

Är spindlar giftiga?

De flesta spindlar är vanligtvis inte farliga; de varken biter eller attackerar. Och många är små, så små att deras huggtänder inte ens skulle ha styrkan att penetrera mänsklig hud.

Och i de fall som detta händer uppstår vanligtvis bara mindre skador. Naturligtvis finns det också en hel del rapporterade fall av spindelbett som kan vara allvarliga. Allt beror på arten.

Svart änka (Latrodectus mactans)

Den svarta änkan finns i olika delar av världen: Nordamerika, Europa och Nordasien. Den mäter cirka 4 cm och du kan lätt känna igen den på den röda fläcken på buken.

Incidensen av bett från svarta änkan  är 3-4 fall per 100 000 personer. Däremot är dödligheten 1 %, enligt studier.

Brunspindel (Loxosceles reclusa)

Denna är känd som brunspindel på grund av dess färg. Den förekommer över större delen av Amerika och du kan känna igen den på att den har en ljusare fläck på undersidan. Den är ungefär 2,5 cm lång och är en av de farligaste spindlarna.

Fågelspindel (Theraphosidae)

Fågelspindlar förekommer över hela världen. De har ingen speciell livsmiljö och kan hittas både i djungel- eller ökenområden. De gömmer sig vanligtvis i hål i marken, i stockar och under stenar.

Dessa kan du känna igen på deras stora storlek (nästan lika stor som en mänsklig hand), såväl som på deras håriga kropp och utskjutande huggtänder. Trots deras skrämmande utseende är de emellertid vanligtvis inte aggressiva.

Liknande så anses giftet från olika tarantulaarter inte vara farligt. Att bli biten av denna spindel kan dock vara smärtsamt och orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för dess gift.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Bli av med insekter på plantor inomhus med ättika

Brasiliansk vandringsspindel (Phoneutria)

Trots sitt namn är denna spindel inte begränsad till ett enda land, utan lever i hela Central- och Sydamerika. Den är stor som en fågelspindel, men mycket snabbare och mer aggressiv. Den anses vara en av de giftigaste spindlarna i världen.

Luffarspindel (Eratigena agrestis)

Denna förekommer över hela norra halvklotet, men föredrar något torrare klimat. Det anses vara en farlig art, inte bara för att ett bett av denna spindel kan ge allvarliga reaktioner, utan också för att den finns i hemmiljöer: exempelvis i fönsteröppningar, gömda i möbler och hushållsartiklar i garaget och i garderober.

Skorpionspindel (Solifugae)

Skorpionspindeln kallas även kamepspindel på grund av sin sandfärgade kropp och det faktum att de lever i ökenklimat. De finns också i snår och skogsområden i Amerika, Asien och Afrika.

De kännetecknas av en kloklinande käke på huvudet och en ganska långsträckt kropp. De mäter mellan 5 och 8 cm, även om vissa kan överstiga 15 cm. Även om de inte är giftiga, kan deras käke orsaka allvarliga sår.

Vargspindel (Lycosidae)

Denna art finns praktiskt taget över hela världen. Du känner igen den på dess två stora ögon mitt på huvudet.

De är vanligtvis lika stora som fågelspindlar och har ett liknande utseende. De kan hittas i hushållsutrymmen: exempelvis i trädgården och i listerna vid dörr- och fönsterkarmar. Deras gift är inte farligt för människor, dock kan ge vissa allergiska reaktioner.

Hoppspindel (Salticidae)

Detta är en av de vanligaste husspindlarna. Den är liten (mindre än 2 cm), men kroppen är robust.

Den har ljusa fläckar på ovansidan. Ofta dyker den upp plötsligt på krukväxter eller trädgårdsväxter. Ett bett av en hoppspindel är inte giftigt, dock kan det orsakar en reaktion om du är allergisk.

Araña en el baño.
Spindlar som hittas i hemmet kan attackera, men främst för att de känner sig hotade av den mänskliga närvaron.

Symtom på spindelbett

Ibland märker man inte spindelbettet förrän det gått ett tag. Men om du har blivit biten av en spindel som faktiskt lyckats penetrera huden och inokulera giftet kan olika hälsokomplikationer uppstå.

Naturligtvis varierar dessa reaktioner beroende på vilken spindel det gäller, och huruvida du är känslig för deras gift. Följande är några av de vanliga och lite mindre vanliga symtomen på spindelbett:

 • Huden rodnar och sväller upp
 • Klåda eller sveda med en känsla av värme
 • Nässelfeber
 • Synliga sår med hudrispor
 • En blåsa på bettstället
 • Huvudvärk
 • Muskelkramper
 • En feber med frossa
 • Dreglande (detta kan uppstå om du blir biten av en brasiliansk vandringsspindel)
 • Lila hud runt bettet (brunspindel)
 • Osande från såret (luffarspindel)
 • Stelhet i buken, buksmärtor, illamående och kräkningar (svart änka)
 • Accelererad hjärtfrekvens (fågelspindel)
 • Svullna halskörtlar (vargspindel)

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Första hjälpen vid oavsiktlig amputation av ett finger

Första hjälpen om du blivit biten av en spindel

När en icke-giftig art upptäcks kan flera åtgärder vidtas efter ett spindelbett. Dessa inkluderar följande:

 • Rengör och desinficera området för att förhindra ytterligare bakterieinfektioner.
 • Applicera is lokalt på och runt bettet i några minuter.
 • Håll lemmen upphöjd för att minska svullnad.
 • Ta receptfritt antihistamin, såsom difenhydramin.
Frío local para la mordedura de araña.
Lokal kyla på bettet lindrar symtomen. Du kan använda is inlindad i en handduk. Detta fungerar bäst inom 24 timmar efter spindelbettet.

Risker och komplikationer om du blir biten av en spindel

Symtomen efter ett spindelbett avtar vanligen med tiden, även utan behandling. Som mest kan det sitta i något i några dagar och upp till en vecka. Sök dock läkare om besvären inte försvinner eller blir allvarligare.

Din läkare kan ordinera viss behandling med antibiotika, kortikosteroider eller smärtstillande medel om det finns infektion eller muskelspasmer eller för att minska smärta. En extraspruta för att förhindra stelkramp rekommenderas också. Detta kan krävas om du blir biten av en skorpionspindel.

I vissa fall kan man utföra en operation för att avlägsna vävnad. En av de möjliga komplikationerna av ett bett av luffarspindeln är nämligen nekros.

Detta kan också inträffa av ett bett av brunspindeln, som orsakar snabbt progressiva nekrotiska lesioner som gör att man kan bli tvungen att amputera den drabbade lemmen. Dessa bett kan också orsaka systemiska manifestationer som blödningsrubbningar, intravaskulär hemolys och njursvikt.

Bett av vissa arter kan orsaka vävnadsskador, men mycket sällan. Dödsfall är också sällsynta; dock finns rapporter om dödsfall som tillskrivs den brasilianska vandringsspindeln.

När ska man ringa akuten

Ring eller gå till akuten om du blivit biten av en misstänkt farlig spindel (som svarta änkan eller brunspindeln). Detta gäller också om du upplever något av följande tecken:

 • Anafylaxi eller anafylaktisk chock
 • Problem att andas
 • Svår eller skarp smärta
 • Ett område med svullnad som sprider sig med röda linjer

När du är osäker är det alltid bäst att få en professionell undersökning. Många läkare är utbildade i att skilja ett bett från ett annat och tillämpa motsvarande terapeutiska behandlingar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Castro Rodríguez S, Espejo Cárdenas H, Vásquez Villegas G, Espinoza S. Sindrome neurotóxico secundario a mordedura de araña: a propósito de un caso. Voz Andes. 2009; 20: 52-55.
 • De Roodt A, Gutiérrez L, Caro R, Lago N, Montenegro J. Obtención de un antiveneno contra el veneno de Phoneutria nigriventer (arachnida; ctenidae). Arch Argent Pediatr. 2011; 109(1): 56-65.
 • De Roodt A, Salomón O, Lloveras S, Orduna T. Envenenamiento por arañas del género loxosceles. Medicina (Buenos Aires). 2002; 62: 83-94.
 • Espinosa A, Olarte M, Rodríguez C, Roncancio G. Caso sospechoso de envenenamiento por araña reclusa (Loxosceles) y revisión de la literatura. Acta Colombiana de Cuidado Intensivo. 2014; 14 (4): 295-307.
 • Haas A, Orduna T, Lloveras S, et al. Guía de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de los envenenamientos por arañas. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación/Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones, 2012.
 • Schenone H. Diagnósticos hechos a 1384 pacientes que consultaron por probable mordedura de arañas o picaduras de insectos. Bol. chil. Parasitol. 1996; 51(1/2): 20-7.
 • Schenone H. Cuadros tóxicos producidos por mordeduras de araña en Chile: latrodectismo y loxoscelismo. Rev. méd. Chile. 2003;  131(4): 437-444.
 • Sotelo-Cruz N, Gómez-Rivera N. Manifestaciones de neurotoxicidad en el envenenamiento por mordedura de araña «viuda negra» en edades pediátricas. Neurología. 2016; 31(4): 215-222.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.