Beskrivning och egenskaper hos pityriasis versicolor

Många patologier kan förändra normal pigmentering av huden, och pityriasis versicolor är en av dem. Det är en svampinfektion som är ganska vanlig hos unga människor över hela världen.
Beskrivning och egenskaper hos pityriasis versicolor

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Huden är den första försvarsbarriären mot patogena mikroorganismer, och det är därför svampinfektioner som bland annat pityriasis versicolor är en av de vanligaste orsakerna till att människor uppsöker en dermatolog.

Var först och främst medveten om att ett stort antal mikroorganismer lever på hudytan, och dessa är en del av den normala bakteriefloran. Dessa är ofarliga under normala omständigheter, men kan orsaka infektioner under vissa förhållanden.

Vad är egentligen pityriasis versicolor?

Denna svampinfektion, även känd som tinea versicolor, orsakas av en svamp av släktet Malassezia. Enligt vissa studier kan det vanligaste etiologiska ämnet (som orsakar infektionen) variera beroende på geografiskt läge. M. globosa är vanligast förekommande i tempererade länder medan vi ser fler infektioner av M. furfur i tropiska länder.

Detta tillstånd kan också drabba människor från alla samhällsskikt och har en global prevalens. Infektionen är dock vanligare i länder med varma och fuktiga klimat. Detta beror på att dessa miljöer gynnar koloniseringen av denna typ av svamp på huden.

De flest drabbade tenderar att vara unga, och patienterna är vanligtvis i åldrar mellan 20 och 40 år. Svampen koloniserar huden utan att orsaka skada, men den kan sprida sig under vissa förhållanden och leda till infektion.

utslag från pityriasis versicolor
Hudskador på grund av tinea versicolor kan förekomma i alla åldrar, men är vanligare mellan 20 och 40 år.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: Hur du kan lindra klåda på huden på naturlig väg

Orsaker

Som vi nämner ovan är infektionen orsakad av en svamp av släktet Malassezia, som är vanlig i huden. Faktum är att Malassezia furfur har isolerats i 95% av områdena med rikliga talgkörtlar hos olika individer.

Svampen koloniserar dessa områden eftersom den behöver fett för näring. På grund av detta kan vissa faktorer som kan förändra hudens fettkomposition att få mikroorganismen att sprida sig. På detta sätt ökar antalet svampstammar.

I detta sammanhang kan följande faktorer främja pityriasis versicolor:

Dessutom kan ett försvagat immunförsvar och administrering av antibiotika också främja sjukdomen. Båda situationerna påverkar kontrollmekanismerna genom vilka människokroppen förhindrar spridning av patogener.

Symptom på pityriasis versicolor

Huvudegenskapen för denna infektion är förekomsten av ovala utslag – fjällande fläckar på huden. Dessa fläckar kan vara ljusare eller mörkare än den omgivande vävnaden och är antingen bruna, brunaktiga eller vita.

Dessa fläckar kan förekomma var som helst på kroppen, men oftast uppstår den på rygg, hals, bröst och den övre tredjedelen av armen. De kan förekomma i hudvecken och de är lätta att förväxla med utslag från psoriasis.

Förutom fläckarna är infektionen vanligtvis asymptomatisk, dock kan det förekomma klåda under vissa omständigheter – som vid svettning. Observera att pityriasis versicolor varken är smärtsam eller smittsam, men kan orsaka stort psykiskt obehag för de drabbade.

Vi tror att du också är intresserad av den här artikeln: Olika typer av hudutslag och orsakerna bakom

Diagnos

Diagnosen är är faktiskt ganska enkel att ställa. En dermatolog kan ställa en korrekt diagnos bara genom att titta på hudfläckarna. Det här tillståndet är emellertid lätt att förväxla med andra hudsjukdomar – som exempelvis seborroisk dermatit.

Det finns olika undersökningar för att ställa en differentiell diagnos, men den vanligaste metoden är en direkt observation under ett mikroskop. För att göra detta, tar läkaren ett hudprov från ett av utslagen, tillsätter kaliumhydroxid till provet och studerar det under ett mikroskop.

Vid vissa tillfällen kan en odling av provet vara nödvändig, men då endast i syfte att skilja mellan de olika typer av Malassezia som kan orsaka infektionen.

petriskål med svampväxt
En labbtekniker kan göra en kulturodling för att skilja mellan olika sorter av Malassezia.

Behandling för pityriasis versicolor

Som vi nämnde ovan är detta en svampinfektion vilket är varför fungicider är den behandling man använder. Enligt medicinska källor är schampon och krämer effektiva i de flesta fall. Därför bör läkare reservera systemisk behandling för patienter med återfall och bristande framgång med det vanliga tillvägagångssättet.

För topisk behandling har användning av krämer, geler eller schampon med ketokonazol eller ciklopirox visat sig vara effektiv. Dessutom är användningen av 2,5% selen-sulfidschampo fördelaktig. Utslagen på huden försvinner vanligtvis inom 1 till 2 veckor.

Systemisk behandling bör sättas in endast i fall där utvärtes behandling inte är effektiv. I detta sammanhang kan man ta flukonazol, ketokonazol eller itrakonazol oralt under en viss tidsperiod.

Hur kan man förhindra att drabbas av pityriasis versicolor?

Även om detta tillstånd orsakas av en svamp som lever på huden, finns det flera åtgärder som man kan vidta för att förhindra att tillståndet uppträder.

Det flesta av de förebyggande råden syftar till att upprätthålla korrekt personlig hygien och minska mängden olja och fett på huden.

Tänk också på att pityriasis versicolor kan vara återkommande. Ett oralt intag av svampdödande läkemedel som din läkare skriver ut rekommenderas under de varma månaderna om du tidigare har lidit av utbrott.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.