Beroende av pornografi: orsaker och konsekvenser

Användningen av pornografi har blivit alltmer lättillgängligt under de senaste årtiondena. För de flesta är det enbart underhållning, men för en del människor kan det skapa ett beroende.
Beroende av pornografi: orsaker och konsekvenser
Montse Armero

Skriven och verifierad av psykolog Montse Armero.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Att vara beroende av pornografi kan skapa fysiska, mentala, psykologiska och sociala problem. Faktum är att problemen kan likna de som man får vid beroende av droger.

Nuförtiden kan alla med en internetuppkoppling konsumera nytt pornografiskt material varje dag. Den moderna kreationen av detta material är enorm, trots allt. Faktum är att förekomsten av personer som är beroende av pornografi har ökat mycket markant under de senaste 20 åren. 

Den här situationen oroar också experterna, eftersom barn är speciellt sårbara för följderna av ett beroende.

När är man beroende av pornografi?

Ett av de vanligaste kännetecknen på ett beroende är att personen nekar till att det finns ett problem eller försöker minska det. Så för att upptäcka problemet så tidigt som möjligt är det viktigt att analysera om personen har förändrats på ett eller flera av dessa sätt:

 • Personen spenderar mer och mer tid med att titta på pornografiskt innehåll.
 • Man försummar kanske andra, viktiga områden av livet så som arbete eller sociala relationer.
 • Att titta på pornografi blir också ett sätt att reglera sina känslor. På så sätt muntrar pornografi upp personen när hen är ledsen och distraherar när hen är uttråkad. Det kan också vara en förstärkare för att fira när något går bra.
 • Personen blir känslomässigt labil eller får plötsliga humörsvängningar som går att koppla till beroendet.
 • Det kan också hända att den beroende utför brottsliga handlingar som är relaterade till pornografi.
 • Dessutom kanske personen ljuger eller skäms för sitt sexuella beteende.
Beroende av pornografi: En man med en laptop.

Vad är orsaken till att man blir beroende av pornografi?

Enligt en artikel publicerad 2015, kan flera faktorer bidra till denna typ av beroende. Generellt sett är de viktigaste faktorerna som följer:

 • Hormonella förändringar
 • Ärftligt inflytande
 • Sexuellt utnyttjande
 • Fysiskt och verbalt våld
 • Nyfikenhet
 • Att ha sett bilder med grafiskt sexuellt innehåll i en ung ålder
 • Misslyckanden, negativa tankar och känslor
 • Ångest
 • Depression
 • Mobbning
 • Ensamhet
 • Dåligt exempel av föräldrar eller nära släktingar eller vänner

Konsekvenser av att vara beroende av pornografi

Vanligtvis spenderar personer som är beroende av pornografi timtal med att titta på pornografiskt material eller leta efter nya källor för att få tag på materialet. Därför kan beroendet ofta orsaka sekundära problem som till exempel: 

Social isolering

Till skillnad från andra former av beroenden som har en mera social aspekt – nikotin, cannabis, kaffe eller alkohol – så tenderar en person som är beroende av pornografi att titta på den ensam och i hemlighetDärför så isolerar de sig själva från omgivningen vid ett flertal tillfällen.

Förändringar i humöret

Ett porrberoende kan ofta leda till betydande förändringar i humöret. Generellt sett inkluderar de följande symptom:

 • Tvångsbeteenden
 • Kan inte hantera ilska
 • Ångest
 • Svår depression
En ledsen man är beroende av pornografi.

Överdriven onani

Dessutom kan överdriven onani orsaka andra störningar hos personen. De kan till exempel vara följande:

 • Svag erektion
 • Sexuell impotens
 • Sterilitet
 • För tidig utlösning
 • Prostatism eller uretrit
 • Neurologiska störningar, sömnstörningar och problem med matsmältningen

Förändringar i hjärnan

Precis som vid andra typer av beroende så är hjärnans belöningssystem överstimulerat av ett överskott av dopamin. För att kunna fortsätta uppleva välbehaget och njutningen som denna substans ger, så måste personen alltså konsumera mer och mera pornografi. Tyvärr betyder det också mera tid, större beroende och djupare isolering.

Sexuell missnöjdhet

Dessutom kan beroende av pornografi leda personen till att tro att dennes sexuella förhållanden inte är tillräckligt intensiva, frekventa eller tillfredsställande. Eftersom de exempel man tittar på oftast är fiktiva, kan frustration bli ett av de mest ihållande symtomen.

Problem i förhållandet

Om personen har en partner, kan ett porrberoende också bli en stor källa till konflikter. Faktiskt kan det småningom bli en anledning till separation eller skilsmässa. 

Strategier för att förebygga ett porrberoende

När det handlar om barn, kan vuxna alltid vidta åtgärder för att förhindra ett eventuellt beroende. De åtgärder man kan testa är bland annat följande:

 • Installera porrfilter på alla datorer och mobila enheter i hemmet.
 • Förhindra om möjligt minderåriga från att använda internet när de är ensamma.
 • Se till att uppmuntra sexuell utbildning på ett bra sätt hemma, i enlighet med barnets ålder.
 • Delta också i umgänges- och sportaktiviteter tillsammans, hela familjen.
 • Uppmuntra en kommunikation som bygger självkänsla.
 • Om du märker att ett beroende uppstått, sök genast professionell hjälp.

När det gäller vuxna är det allra bästa rådet att hjälpa dem inse sitt problem, precis som med alla andra känslomässiga svårigheter som påverkar vardagen. Därför är det lättast om de på egen hand går till en professionell terapeut som är specialiserad på sexuellt beroende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.