Finns det bekämpningsmedel i din mat?

Många av produkterna som vi konsumerar kan vara kontaminerade med olika typer av bekämpningsmedel som efter en tid kan riskera vår hälsa.
Finns det bekämpningsmedel i din mat?

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Om du har undrat fler än en gång ifall det finns bekämpningsmedel i din mat ska du läsa denna artikel för att förhoppningsvis bli lite visare i frågan.

Om vi stannar upp för att tänka så blir det uppenbart att en stor del av den mat vi äter kommer från åkrarna. 

Även vi bortse från frukt och grönsaker så inser man att en stor del av livsmedlen vi äter innehåller ingredienser som är gjorda av någon typ av gröda.

Som exempel kan vi ta ett typiskt livsmedel: bröd. Bröd innehåller vete eller någon annan typ av spannmål, och dessa grödor kommer från åkrarna.

I de flesta länder odlar man med industriella odlingssätt. I denna typ av odling använder man sig av bekämpningsmedel och dessa innehåller ofta en del giftiga substanser.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation använder länder i snitt 4 ½ ton bekämpningsmedel varje år. Dessa insektsmedel delas in i svampmedel, ogräsmedel och insektsmedel.

Bekämpningsmedel i mat – möjliga hälsoproblem

Tvätta livsmedel med bekämpningsmedel i

Bekämpningsmedel kan orsaka olika slags hälsoproblem. Risken att utveckla dessa som ett resultat av intag av bekämpningsmedel i mat beror på två faktorer.

Den första är hur giftig bekämpningsmedlet ifråga är och den andra är hur mycket man har blivit exponerad för.

För att bekämpningsmedlet ska kunna påverka konsumentens hälsa måste individen vara i kontakt med medlet på något sätt, till exempel intag oralt eller genom luftvägarna.

Det kan också påverka oss genom huden eller genom kontakt med ögon.

Även om ett giftigt insektsmedel används nära området man bor så är risken låg att man skulle drabbas av några problem på grund av det.

Man bör komma ihåg att bekämpningsmedlet innehåller fler än en ingrediens, vilket påverkar medlets grad av giftighet.

För att se hur giftigt medlet är behöver man leta efter nyckelord på etiketten som indikerar vad som använts.

De mest utsatta människorna

Bekämpningsmedel i äpplen

Det finns en del människor som är mer utsatta till dessa produkter än andra. Bland dem har vi äldre, människor med medicinska tillstånd, gravida kvinnor och barn.

För att minska risken att utveckla problem då man använder eller konsumerar produkter med bekämpningsmedel måste man leta efter sätt att minska exponeringen eller välja en mindre giftig produkt.

Man bör alltid läsa etiketterna på produkterna och följa instruktioner för att ta hand om sin personliga säkerhet.

Om du håller på med trädgårdsarbete eller exponeras för dessa giftiga produkter på annat sätt är det viktigt att du använder handskar och skyddsglasögon.

Ekologiskt odlande – framtidens hopp

Bekämpningsmedel i grönsaker och frukter

Tar man allt detta i beaktande så är ekologiskt odlande ett stort hopp. Det är ett sätt att odla som kombinerar vetenskap med det bästa i modern innovation med hänsyn till natur och biomångfald.

Ekologisk odling kan för det första bidra med hälsosamma grödor. Dessutom är det en typ av odling som skyddar marken, vattnet och miljön.

Att odla ekologiskt förorenar inte miljön med kemiska substanser. Man använder sig generellt inte av genmanipulerade grödor heller, men huruvida det är positivt eller inte är en annan fråga.

Slutsats om bekämpningsmedel i mat

Avslutningsvis kan vi konstatera att om vi vill veta hur mycket bekämpningsmedel som finns i maten vi äter och hur giftig den är måste vi få tag på förpackningarna för bekämpningsmedlet, vilket inte är så lätt.

Och om vi vill förebygga att få dessa gifter i vår kropp är det bäst att välja ekologiska produkter.

På så sätt kan man minska eller även bli av med dessa skadliga gifter från kroppen.

Det är lättare än du tror.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carvalho, F. P. (2017). Pesticides, environment, and food safety. Food and Energy Security, 6(2), 48-60.
  • Picó, Y., Fernández, M., Ruiz, M. J., & Font, G. (2007). Current trends in solid-phase-based extraction techniques for the determination of pesticides in food and environment. Journal of biochemical and biophysical methods, 70(2), 117-131.
  • Reeves, W. R., McGuire, M. K., Stokes, M., & Vicini, J. L. (2019). Assessing the Safety of Pesticides in Food: How Current Regulations Protect Human Health. Advances in Nutrition.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.