Barn som växer upp med en ensamstående förälder

Familjer med ensamstående föräldrar blir allt vanligare. Trots att den närvarande föräldern försöker fylla rollen av två föräldrar kommer barn som växer upp utan en av föräldrarna ha emotionella tomrum som bör bearbetas.
Barn som växer upp med en ensamstående förälder

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Familjer håller på att förändras. I västvärlden håller mängden familjer med en ensamstående förälder på att öka, och därmed ökar också antalet barn som växer upp utan en föräldrarna – endera mamma eller pappa.

Oberoende vilken orsak som ligger bakom att en familj blir att bestå av barn och en ensamstående förälder (skilsmässa eller separation från partnern, partnerns död eller en frånvarande förälder) kommer uppfostring av barn ensam att komma med en hel del utmaningar och svårigheter som bör tas i beaktande.

Att växa upp med en ensamstående förälder

Allt fler barn växer upp utan att en av deras föräldrar är närvarande i deras liv. Mängden skilsmässor ökar. Både kvinnor och män bestämmer sig allt oftare för att skaffa barn själva och då antar de rollen som ensamstående förälder.

Trots att det är vanligare för pappan att vara den frånvarande föräldern så kan det också vara mamman som är det.

Det finns många förklaringar för denna situation, men sanningen är att det finns allt mer familjer med en ensamstående förälder allmänt. Detta har en emotionell inverkan på både barnet som växer upp utan den andra föräldern och på omgivningen runt dem.

frånvarande föräldrar
Den ensamstående föräldern kan ta på sig att uppfostra barnet, ta hand om deras utbildning och hjälpa dem genom livet. Ändå kan den frånvarande föräldern komma att orsaka ett emotionellt tomrum för barnet.

Det finns också fall där trots att den andra föräldern är närvarande har han eller hon ingen känslomässig koppling till barnet. I båda fallen (fysisk frånvaro och emotionell frånvaro) kan effekterna på barnets utveckling och känslomässiga balans vara förödande.

Konsekvenserna av att ha en frånvarande förälder

Förutom i vissa fall där en förälder blivit frånvarande i och med att man skaffat en ny familj med någon annan, tenderar barn som växer upp utan sin pappa eller mamma utveckla varierande beteenderubbningar. Detta har identifierats och accepterats av alla slags specialister.

För att gömma sina känslor av olycka, vrede, övergivenhet och överväldigande rädsla, kan barn som växer upp utan en av föräldrarna ha problem som till exempel:

  • Svårigheter att relatera till andra barn.
  • Koncentrationssvårigheter och försämrad prestation i skolan.
  • Känslomässig tomhet och låg självkänsla.
  • Emotionella problem såsom ångest, depression och aggression.
  • Rädsla för övergivande vilket kan leda till rebelliskt beteende eller social isolering.
  • Drog- eller alkoholrelaterat missbruk.
  • De kan bli mindre stöttande och empatiska.
  • Mindre självkontroll.
  • Svårt att känna skuld.
  • De kan lida av problem med sin sexuella identitet.

Rekommendationer för uppfostran av barn som växer upp i en familj med en ensamstående förälder

Eftersom uppfostran av ett barn till och med är en jobbig uppgift för nygifta är det såklart ännu jobbigare då allt faller på en ensamstående förälders axlar. Ett barn behöver positiv förstärkning för att växa upp hälsosam och glad, och för att mogna till en självsäker vuxen med god självkänsla.

De nedanstående rekommendationerna kan hjälpa dig under den utmanande processen av att uppfostra dina barn som en ensamstående förälder.

1. Leta efter familjestöd – du är inte ensam som ensamstående förälder

För det första bör du acceptera hjälpen om det finns folk i din familj eller släkt som kan hjälpa till. En mor- eller farförälder, en mor- eller farbror eller en moster/faster kan fylla en del av det emotionella vakuumet som en frånvarande förälder lämnar bakom sig.

En ensamstående mamma med två små barn

2. Sök upp psykologiskt stöd

För det andra, var inte rädd för att be om hjälp av en psykolog. Detta kan hjälpa dig att förstå vilka konsekvenser som en frånvarande förälder kan ha för barnet, samt vilka problem som kan uppstå i förhållandet mellan dig och barnet.

En psykolog kan också hjälpa dig att förlåta både dig själv och den människa som har lämnat dig för att uppfostra dina barn ensam.

3. Undvik att misstro eller skylla på andra

Undvik att skylla på den frånvarande föräldern eller på ditt barn då han eller hon får dig att bli stressad. Inget gott kan komma av att prata illa om den frånvarande föräldern.

Barn kan ofta känna sig skyldiga för frånvaron av den andra föräldern trots att det inte är deras fel.

4. Undvik jämförelser

Undvik att jämföra din familj med en familj med två föräldrar. Ditt barn kommer förmodligen att göra det oberoende så du kan försöka undvika det själv.

Att jämföra kan göra ont, orsaka mera frustration och göra såren djupare.

5. Gör tydliga men flexibla regler

Då en förälder lämnas ensam som familjens överhuvud kan han eller hon bli väldigt strikt med reglerna i huset eller bli väldigt slapp. Ingendera är en bra idé för ett barn som växer upp med endast en förälder.

Det måste finnas tydliga regler. Däremot borde det samtidigt finnas flexibilitet så att reglerna kan anpassas enligt förhållandena. Detta kommer att garantera lycka och välmående för ditt barn och dig själv.

6. Tillbringa tid med dina barn

Om det inte finns någon som du kan dela ansvaret med blir mängden uppgifter och aktiviteter som du måste utföra rätt så många. Lägg ändå tid åt sidan för att vara med dina barn, oberoende hur kort den tiden skulle vara. Gör läxor med dem, läs en bok eller gå på promenad.

mamma och barn lagar mat

7. Öva på tålamod och tolerans

Var tålmodig och tolerant, både med dina barn och med dig själv. Acceptera de svåra tiderna. Undvik pressen att behöva fylla två föräldrars roll i och med att det är omöjligt.

Du kan endast fylla en roll och med den kan du göra det bästa för ditt barn.

Kom alltid ihåg dig själv – särskilt viktigt som ensamstående förälder

Eftersom du är ensam i att uppfostra dina barn är det viktigt att inte frånse möjligheten av att välkomna någon ny in i familjen. Det kommer inte att vara ett enkelt beslut att fatta eftersom den personen som ska träda in i ditt liv måste förstå och acceptera att dina barn är inkluderade i det livet. Den nya personen måste också förstå att genom att bli en del av ditt liv får han eller hon också en roll i din familj.

Låt dig själv vara lycklig med din nya partner. Att vara bitter och stängd från världen kommer inte att leda till något gott. Att bygga upp familjen igen ger ditt barn en chans att bilda ett förhållande och känslor till den andra föräldrafiguren som han eller hon behöver.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.