Bältros hos barn: symtom och behandling

Barn kan, precis som vuxna, få bältros. Men hur manifesterar sig bältros hos barn? Dagens artikel berättar mer om denna sjukdom, så fortsätt läsa.
Bältros hos barn: symtom och behandling

Senaste uppdateringen: 25 april, 2021

Herpes zoster, även känd som bältros, är en sällsynt virusinfektion orsakad av reaktivering av varicella-zoster viruset. Bältros kan förekomma hos vuxna såväl som hos barn. I dagens artikel fokuserar vi på tillståndet hos barn. Prognosen för detta tillstånd är vanligtvis bra när den minderåriga är frisk i övrigt.

Det är dock nödvändigt att diagnostisera och behandla det i tid för att undvika komplikationer. Men vilka är då orsakerna till att ett barn får det? Hur känner du igen tillståndet? Fortsätt läsa för att hitta detaljerade svar.

Orsaker till bältros hos barn

Bältros kan förekomma hos både friska barn och barn med underliggande immunbrist. Huvudorsaken är nära kontakt med varicella-zoster viruset, som förblir latent i nervsystemet under hela livet. Således kan alla som har haft vattkoppor en gång också få bältros senare i livet.

Uppkomsten av denna infektion under barndomen har att göra med:

 • Intrauterin Varicella-Zoster Virus-infektion (VZV). Den ökande förekomsten av herpes zoster hos i övrigt friska barn kan bero på en primär varicella-infektion i livmodern, där immuniteten inte är helt utvecklad.
 • Levande försvagad virusvaccination. Immunstatus vid tidpunkten för den primära infektionen är den viktigaste determinanten för om herpes zoster utvecklas hos barn. Latent varicella-zoster virus (VZV) har påträffats i dorsala rotganglier hos barn utan en tidigare historia av vattkoppor, och utan epidermal inblandning.
 • Sekundär till postnatal exponering för VZV i tidig ålder. Detta har antagligen hänt under spädbarnsåren, då immunsystemet inte är fullt utvecklat.
 • Cirka 3% av alla bältrosfall hos barn förekommer hos barn som har maligna tumörer.

Enligt information som publicerats i Journal of the American Academy of Dermatology är vattkoppor i tidig barndom en riskfaktor för utvecklingen av herpes zoster hos barn.

Barn med herpes zoster på nacken.
Herpes zoster hos barn orsakas av en infektion av varicella-zoster viruset. Det förblir latent och kan återaktiveras när som helst under en persons livstid.

Symtom på bältros hos barn

I allmänhet är utvecklingen av denna sjukdom mildare hos barndess genomsnittliga varaktighet är 1 till 3 veckor. Barn mellan 2 och 12 år kan få symtom som kliande och även ha ont i utslagen. Det finns dock ingen akut neuropatisk smärta, vilket är kännetecknet för herpes zoster hos vuxna.

Infektionen är ofta lokaliserad i områden som bålen och skinkorna, men den kan också förekomma på armar och ben och i ansiktet. Alla barn har olika symtom, men de vanligaste kliniska manifestationerna är:

 • Överkänslighet i det område där herpes zoster uppträder
 • Milt utslag, som först uppträder som små röda fläckar som senare blir till blåsor
 • Därefter blir dessa blåsor gula och torra
 • Ett lokaliserat utslag på ena sidan av kroppen
 • Slutligen försvinner utslagen och blåsorna, inom en vecka eller två

Det är viktigt att skilja herpes zoster från zosteriform herpes simplex. Du kan se skillnaden på de monomorfa vesikulära lesionerna i den senare, som är vanligare hos barn.

Behandling av herpes zoster hos barn

Behandlingsalternativ för bältros beror på barnets ålder, barnets immunstatus, varaktigheten av symtomen, samt utseendet. Målet för de flesta behandlingar är att:

 • Begränsa allvaret
 • Begränsa smärtlängden
 • Förkorta episoden av bältros
 • Minska komplikationer

Den första behandlingslinjen för herpes zoster hos barn är oral aciklovir, som man administrerar fyra gånger om dagen. Dessutom kan du påbörja behandling med topiska antibiotika och zinksulfattillskott för att förhindra superinfektioner.

Barn som utvecklar herpes zoster oftalmicus bör få oral aciklovir. Detta beror på dess dokumenterade effekter på komplikationer såsom främre uveit och stromal keratit.

Doktor lägger på salva på hudutslag.
Oral behandling med aciklovir är det första valet för bältros, men en läkare kan också ordinera ett lokalt antibiotikum.

Självförskrivna läkemedelsåtgärder

Acetaminofen (paracetamol) är det föredragna febernedsättande medlet. Detta beror på sambandet mellan aspirin och Reyes syndrom (plötsligt uppträdande, livshotande encefalopati och nedsatt leverfunktion). Det beror också på en epidemiologisk koppling mellan ibuprofen och en ökad risk för invasiv streptokocksjukdom i grupp A i samband med vattkoppor.

Du kanske också är intresserad av: Herpes simplex-virus och deras egenskaper

Viktiga överväganden

Herpes zoster hos barn är inte smittsamt förutom vid direktkontakt, men trots detta kan alla med denna sjukdom överföra vattkoppsvirus till de som aldrig har haft det. Forskare har fastslagit att sådan spridning bara orsakas av direkt kontakt med blåsorna. Symtomen på denna infektion kan likna andra hudsjukdomar. Det viktiga är att du alltid ser till att konsultera en läkare för att få en korrekt diagnos.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Prabhu, S., Sripathi, H., Gupta, S., & Prabhu, M. (2009). Childhood herpes zoster: a clustering of ten cases. Indian journal of dermatology54(1), 62–64. https://doi.org/10.4103/0019-5154.48991
 • Katakam BK, Kiran G, Kumar U. A Prospective Study of Herpes Zoster in Children. Indian J Dermatol. 2016;61(5):534-539. doi:10.4103/0019-5154.190121
 • Lamont, R. F., Sobel, J. D., Carrington, D., Mazaki-Tovi, S., Kusanovic, J. P., Vaisbuch, E., & Romero, R. (2011). Varicella-zoster virus (chickenpox) infection in pregnancy. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 118(10), 1155–1162. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2011.02983.x
 • Gershon AA, Breuer J, Cohen JI, et al. Varicella zoster virus infection. Nat Rev Dis Primers. 2015;1:15016. Published 2015 Jul 2. doi:10.1038/nrdp.2015.16
 • Gershon AA, Chen J, Davis L, et al. Latency of varicella zoster virus in dorsal root, cranial, and enteric ganglia in vaccinated children. Trans Am Clin Climatol Assoc. 2012;123:17-35.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.