Avgiftande fotbad - fungerar de verkligen?

Renande fotbad är en ny procedur för att bli av med gifter i kroppen. Men hur effektiva är de egentligen? Få svaret i den här artikeln!
Avgiftande fotbad - fungerar de verkligen?

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Avgiftande fotbad är bara en av många mirakelbehandlingar som marknadsförs som lösningen på olika åkommor. Det handlar om en terapi där en elektrisk mekanism avger höga frekvenser av negativt laddade joner för att avgifta och rena kroppen.

Detta fungerar enligt principer som upptäcktes av uppfinnaren Royal Raymond Rife . Enligt honom kan virus förstöras om de utsätts för vissa frekvenser. Med denna teori som grund skapade läkaren Mary Staggs dessa avgiftande fotbad. Under behandlingen ändrar vattnet färg, vilket hon menar är ett bevis på avgiftningen och detoxprocessen.

I den här artikeln beskriver vi proceduren och ser om den verkligen är effektiv.

Hur fungerar avgiftande fotbad?

Först måste vi klargöra att termen avgiftande i det här sammanhanget är vad man kallar detox och syftar på olika behandlingar eller anordningar som minskar gifter i kroppen genom vissa tekniker och procedurer. När det gäller dessa fotbad består de av en anordning som joniserar vattnet med salt i en liten balja.

Genom elektrolys separeras elementen i vattnet. När de kommer i kontakt med fötterna laddar de kroppen med negativa joner, vilket stimulerar och eliminerar fria radikaler.

Syftet med dessa fotbad är att höja nivån av alkalinitet i kroppen. Vissa anser att detta är fördelaktigt för hälsan eftersom bakterier och andra sjukdomar behöver ett surt pH för att växa.

Proceduren består av att stoppa ner fötterna i vatten med salter i och slå på apparaten. En elektrolytreaktion börjar omedelbart, vilket är menat att stimulera kroppen att avgifta sig.

Renande fotbad

Varför ändrar vattnet färg?

Under proceduren blir vattnet brunt, rödaktigt eller gulaktigt, beroende på det enskilda fallet. Förespråkare för tekniken säger att detta beror på den renande detoxprocessen och att färgen visar de olika gifterna.

De menar därtill att färgerna kan indikera gifter som kommer från olika organ. Om vattnet är svart, är det levern som genomgår detox. Är det orange så är det lederna. Vitt skum är förknippat med lymfsystemet. Om det är brunt är det från tobak och alkohol.

Sanningen är dock att vattnet ändrar färg på grund av utfällningen av oxider, vilket främst beror på korrosion av elektroderna i apparaten. Andra element kan också spela en roll, som salt, svett eller smuts.

Faktum är att dessa förändringar inträffar även när apparaten sätts på utan fötter i den eller i kontakt med vatten.

Läs med om avgiftning i den här artikeln: Basilika och salvia för att naturligt avgifta njurarna

Potentiella fördelar med avgiftande fotbad

Denna typ av fotbad rekommenderas vid reumatiska sjukdomar, ledvärk, ödem, åderbråck, stress, olika problem från en stillasittande livsstil och även sömnstörningar. Dessutom ingår de i behandlingen av dyslipidemi, artrit, akne och njursvikt.

Gällande denna typ av besvär så finns det många fördelar med dessa bad; från smärtlindring och metabolisk stimulering till att reglera syreflödet, balansera energifält, stärka immunförsvaret, bekämpa celluliter, minska akne och förbättra flexibiliteten.

De kan också hjälpa till med följande:

  • Påskynda återhämtningstiden efter en sjukdom, skada eller operation.
  • Ta bort överflödig urinsyra och mjölksyra.
  • Hjälp till att ta bort tungmetaller.
  • Hjälp till att behandla sömnstörningar.
  • Förbättra hjärthälsan och ge ett jämnare humör.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: De bästa alternativen för att få bort hudvalkar på fötterna

Möjliga risker med dessa fotbad

Detox och avgiftning har blivit en mycket populär alternativ behandling. Det är osannolikt att de är skadliga, men vissa personer bör undvika att använda dem eller bör först prata med sin läkare.

Dessa personer inkluderar barn, gravida kvinnor, personer med pacemaker, diabetiker och personer med öppna sår eller skador på fötterna. Särskilt diabetiker kan oavsiktligt drabbas av brännskador från varmt vatten.

Fungerar avgiftande fotbad?

Bevisen som stöder dessa fotbad kommer främst från undersökningar om hur nöjda användarna är. Ofta är det tillverkarna själva som utför dessa studier och rekommenderar metoden.

Annan, ospecifierad, forskning har försökt visa effektiviteten av fotbadsenheter kallade IonCleanse® för barn med autismspektrumstörning. Enligt en studie visades att symptomen minskade med 55 %.

Men i den här studien finns inga namn på ansvariga läkare.

Generellt sett har det inte gjorts mycket vetenskaplig forskning om renande fotbad. Bland de få som utförts finns en klinisk studie från 2012 från Kennedy och kollegor vid Canadian College of Naturopathic Medicine och University of Toronto.

De genomförde studien med flera patienter, alla med IonCleanse®-fotbad. Forskarna samlade in urin- och hårprover från försökspersonerna samt vatten från enheten före och efter sessionerna.

Efter att ha analyserat vart och ett av proverna drog de slutsatsen att halten av toxiner inte minskade. De eliminerades inte genom fötterna och kroppen avgiftades inte genom levern eller njurarna.

Däremot visade en studie från 2008 från Center for Research Strategies att aluminium- och arsenikhalten minskade med 46 % respektive 24 %. Dessa resultat avvisades dock. Enligt Kennedy et al. var denna forskning direkt kopplad till IonCleanse®.

fötter i brunt fotbad

Avgiftande fotbad är en estetisk procedur, inte en medicinsk

Även om det inte finns någon forskning som definitivt stödjer alla fördelar med avgiftande bad, finns det heller inga bevis för att de är skadliga. Faktum är att de som säljer dem rekommenderar dem som en estetisk behandling och inget annat.

Så om du vill njuta av upplevelsen av dessa bad för att koppla av, bli utvilad och få ny energi, då är de perfekta. Det finns dock även billigare alternativ för att mjuka upp dina fötter, till exempel eteriska oljor och olika salter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • American Cancer Society. Questionable methods of cancer management: Electronic devices. Cancer Journal for Clinicians 1994; 44:115-127.
  • Goodman R, Blank M. Insights into electromagnetic interaction mechanisms. J Cell Physiol. 2002; 192(1):16-22.
  • Martínez Y, Pérez Z, Mora S, Rodríguez N, González O. Utilidad de la magnetoterapia y el ioncleanse en pacientes con enfermedad renal crónica secundaria. Rev Cubana Med Fis Rehab. 2013; 5(1). Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mfr/vol_5n113/mfrsu 1213.htm
  • Serra Valdés M. Las enfermedades reumáticas: de la teoría a la realidad.  Finlay. 2013; 3(4): 271-275.
  • Varela O, Pérez R, Mora G. Utilidad de la magnetoterapia y el ioncleanse en el tratamiento de la gota. Rev Cub de Med Fis y Rehab. 2015; 7(2): 172-181.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.