Thumb Author Maria Alejandra Morgado Cusati

Maria Alejandra Morgado Cusati

Filosof och psykolog


Examinerad i filosofi och i dynamisk klinisk psykologi från Central University of Venezuela (UCV). Hon har en kurs i psykoanalytisk psykoterapi för barn och ungdomar från Venezuelan Association of Psychoanalysis (ASOVEP). Hon arbetar som universitetsprofessor och skribent för digitala medier.

Om författaren

Examen i filosofi från Central University of Venezuela (UCV) och i dynamisk klinisk psykologi från samma utbildningsinstitution. Dessutom gick hon en kurs i psykoanalytisk psykoterapi för barn och ungdomar vid Venezuelan Association of Psychoanalysis (ASOVEP) .

Sedan 2019 är hon kontrakterad professor i ämnena Logic I och Logic II vid UCV School of Philosophy. 2020 började hon sin satsning som innehållsskribent . För att förbättra sina färdigheter inom detta område tog han kurser i digital marknadsföring och sökmotorpositionering (SEO).

I sin erfarenhet har han erkänt att ha publicerat en artikel i tidskriften Apuntes Filosóficos om matematisk logik och giltigheten av logiska argument.