Att använda en beteendekedja för att lära sig nya saker

Genom beteendekedjor kan vi lära barn och vuxna att utföra komplexa uppgifter som innebär att lära sig många steg. Så här fungerar det.
Att använda en beteendekedja för att lära sig nya saker
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 28 december, 2022

En beteendekedja, på engelska behavioral chaining, är en mycket användbar teknik för att lära en person att utföra komplexa uppgifter. Det vill säga, man kan använda den för en sekvens av åtgärder som måste utföras efter varandra för att fullfölja ett givet mål.

Det är ett verktyg som man ofta använder för barn och människor med olika förmågor. Men man kan också använda det med friska vuxna och även på sig själv för att lära sig ett nytt sätt.

Det finns otaliga aktiviteter som kan man kan lära sig genom denna metod. Allt från det enklaste (som att ta på sig en jacka eller borsta tänderna) till att memorera en koreografi eller lära sig laga ett recept. Om du vill veta hur man tillämpar beteendekedjor, inbjuder vi dig att läsa vidare!

Vad är en beteendekedja?

Chaining är en teknik som ingår i beteendepsykologin. Enligt detta paradigm, kan vi genom att erbjuda förstärkning efter något beteende öka dess förekomstfrekvens och konsolidera lärandet. Man skapar en beteendekedja med syftet att lära ut en serie kopplade beteenden som leder till ett slutresultat.

Med andra ord kan ett komplext beteende genereras från en serie enkla svar. Detta uppnår man genom att ge förstärkning i varje steg, vilket i sin tur utgör en stimulans (en signal) för att initiera nästa.

Vi ska ta ett exempel: att lära sig borsta tänderna kräver att man följer en rad åtgärder: plocka upp tandborsten, sätta på tandkrämen, borsta de övre och nedre tänderna, rengöra tungan, fylla ett glas med vatten, skölja… Dessa steg är länkade i en beteendekedja för att generera komplett lärande.

Beteendekedjor och tandborstning
Att lära sig borsta tänderna är en uppgift som sammanför olika steg, i en beteendekedja.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: 8 goda vanor du bör lära dina barn

Hur man tillämpar en beteendekedja

För att omsätta kedjan i praktiken är det första steget att utföra en uppgiftsanalys. Det vill säga att du delar upp det komplexa beteendet i små enkla steg som ska följas, som vi gjorde ovan med tandborstningen. Det är dessa mellansteg som vi ska kedja ihop för att slutföra inlärningsprocessen.

Därefter måste du bestämma vilka förstärkare som ska gälla. Som vi redan har nämnt, för att ett beteende ska läras in, konsolideras och upprepas måste det åtföljas av en förstärkare.

Detta är en trevlig eller positiv stimulans för personen; i grund och botten är det en belöning som följer på slutförandet av uppgiften. Det kan vara socialt (som beröm eller gratulationer) eller material (som ett klistermärke eller en godis).

För det tredje måste du välja vilken typ av beteendekedja du ska implementera. Det finns flera olika sätt att tillämpa denna teknik.

Forward chaining, eller framlängeskedjning

Detta består av att börja med att lära ut det första steget och successivt fortsätta med följande steg. Förstärkaren eller belöningen ges varje gång personen slutför ett steg.

Till exempel, för att lära ett barn att ta på sig ett par byxor, följ nedan sekvens:

 1. Först får hon eller han lära sig att hålla sina byxor med båda händerna i ändarna av linningen.
 2. Därefter lär sig barnet att sätta sin högra fot i höger ben.
 3. Det fortsätter genom att sätta in vänster fot i det andra benet.
 4. Sedan drar barnet upp byxorna tills de sitter uppe runt midjan.
 5. Därefter knäpper barnet knappen.
 6. Slutligen drar barnet upp gylfen.

Du lär barnet dessa steg i taget, men bara en del av sekvensen åt gången. Vid slutförandet ger du barnet den förstärkning du bestämt.

Du visar steg 1, sedan steg 1-2, sedan steg 1-2-3… slutligen alla stegen 1-2-3-4-5-6.

Backward chaining, eller baklängeskedjning

I det här fallet börjar vi i slutet och arbetar successivt bakåt och visar de föregående stegen. Tänk dig till exempel att vi ska lära ett barn att skriva ordet “hund”:

 1. Vi börjar med att skriva hela ordet, förutom den sista bokstaven. Barnet får själv fylla i det saknade “d”.
 2. Därefter skriver vi ordet där de två sista bokstäverna saknas: “hu.” Barnet får fylla i n” och d.
 3. Vi fortsätter alltså att subtrahera bokstäver successivt tills vi inte har några kvar. Vid detta läge kommer barnet att skriva hela ordet.

I det här fallet kedjar vi som du ser också ihop en rad steg som ska läras in, men vi börjar vid slutet tills vi når början.

Du lär ut steg 3, sedan 3-2, till sist 3-2-1.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Tre enkla vanor för att tappa vikt utan att gå hungrig

Hel uppgiftskedja

I denna modalitet lärs hela sekvensen av åtgärder in i sin helhet, utan att leverera förstärkning efter varje avslutad uppgift. Personen blir sedan uppmanad att utföra hela uppgiften i en enda försök och får förstärkningen först när hela sekvensen är klar.

Du lär i detta fall ut alla stegen 1-2-3-4 direkt.

En rent stegvis beteendekedja

I det här fallet lär personen sig stegen ett efter ett och följer en progressiv ordning (som i fallet med framlängeskedjning). Men för att få förstärkaren behöver personen endast utföra det specifika, aktuella steget och inte de föregående.

Du lär ut steg 1, sedan 1-2, sedan 1-2-3…. slutligen 1-2-3-4-5-6.

Barn lär sig genom en beteendekedja
Skolor tillämpar ofta varianter av dessa metoder i olika lärprocesser.

En progressivt stegvis beteendekedja

I det här fallet är förstärkningen mer gradvis. Stegen lärs ut separat och även kombinationen mellan dem.

Du lär ut 1, sedan 2, sedan 1-2, sedan 3, sedan 1-2-3, sedan 4, och slutligen 1-2-3-4.

En övervakad process

Beteendekedjan är ett mycket användbart verktyg för alla typer av lärande, men man måste ta vissa variabler i beaktande. Till exempel bör förstärkarna vara varierande och av en social typ. Dessutom kan man lära personen ett beteende som han/hon redan behärskar för att underlätta för denna.

Inlärningsprocessen övervakas för att undvika misstag och det kan vara nödvändigt att erbjuda vissa hjälpmedel, som kan avfasas då personen inte längre behöver dem. Slutligen är det viktigt att träna i olika sammanhang och med olika material.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cooper, J., Heward, W., Heron, T. (2019). Análisis Aplicado de la conducta. 2da ed. ABA España.
 • Ruiz Fernández, M. A., Díaz García, M. I., & Villalobos Crespo, A. (2012). Manual de técnicas de intervención cognitivo conductuales. Madrid: Desclée de Brouwer.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.