Är det möjligt att förlåta sig själv?

Att förlåta sig själv är en av de bästa gåvorna du kan ge dig själv. Det ger dig lugn och bidrar starkt till din känslomässiga balans. I den här artikeln berättar vi hur du gör för att ge dg själv förlåtelse.
Är det möjligt att förlåta sig själv?
Montse Armero

Skriven och verifierad av psykolog Montse Armero.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Att förlåta sig själv är inte lätt. Det kräver ödmjukhet, tålamod, djup medkänsla och en ovillkorlig kärlek till sig själv. Det är dock viktigt att du lär dig att förlåta dig själv om du vill känna dig till freds med både dig själv och andra i din omgivning.

De flesta människor har gått igenom många misstag eftersom misstag är en del av livet. Det är vanligt att önska att du kanske hade agerat annorlunda, och tänka på hur du skulle göra saker på ett annat sätt om du hade fått en ny möjlighet. Att inte veta hur man sätter gränser i arbetet eller i relationer, att vara alltför undergiven eller aggressiv, att agera själviskt eller göra något som skadar andra är några exempel på situationer som kan få dig att känna mycket obehag i form av skuld eller förbittring.

Är det verkningsfullt att känna skuld?

Skuld är en grundläggande handlingsmekanism och en del av vår inlärningsprocess. Det styr ditt samvete och sätter gränser som visar dig om dina motiv och beteenden är lämpliga. Enligt psykoanalytikern Erik Erikson utvecklar människor vanligtvis en känsla av hälsosam skuld när de är tre år gamla.

Om du av någon anledning inte lyckas utveckla den känslan och inte internaliserar en moralisk och etisk kod, kan du få svårt att interagera med andra. I själva verket är frånvaron av skuld en av de främsta egenskaperna hos psykopater. om du känner dig skyldig när du gör något fel är det en bra indikator på psykologisk hälsa. Det betyder att du är medveten om vad du har gjort. Samtidigt kan denna känsla leda till att du klarar av att hantera situationen, antingen genom att be om ursäkt eller genomföra en annan åtgärd för att lösa ditt obehag.

Problemet ligger i när du känner dig skyldig för tidigare handlingar eller beslut och låter något som redan hänt plåga dig, om och om igen. När du sätter dig själv i en ond cirkel som inte låter dig leva i nuet och binder dig till ett olöst förflutet.

Vad innebär det att förlåta sig själv?

Att förlåta dig själv betyder inte att du rättfärdigar olämpligt beteende eller att du inte känner någon ånger. Det betyder att du tvingas känna igen de negativa känslor som det skapar i dig och ta ett aktivt beslut att inte låta dem påverka ditt nu.

Förlåtelse är en progressiv process som inte händer på en gång. Således är det också en komplex process. Det kan ta en del människor år att läka sina sår helt, medan det är lättare för andra. Att förlåta sig själv innebär också att övervinna motståndet mot förändring, eftersom det i många fall ofta är lättare att känna sig skyldig än att våga lämna självkritiken och smärtan bakom sig.

För att förlåta dig själv behöver du ändra din uppfattning om din upplevelse. Därför måste du ge dig själv tillåtelse att gå vidare och övervinna det som hänt dig. På så sätt kan du leva i rofyllt nu och se fram emot en smärtfri framtid.

kvinna med emotionell smärta.

Stegen till förlåtelse

Att förlåta sig själv är en process som består av följande steg:

 1. Erkänn sanningen. Du måste vara ärlig mot dig själv. Om du gjort något fel är det bästa att inte lura dig själv.
 2. Ta ansvar för vad som hänt. Alla handlingar har konsekvenser, så det är mycket bättre att vara modig och möta dem.
 3. Kom i kontakt med känslorna som motiverade ditt beteende. Att vara medveten om vad som fått dig att agera på ett visst sätt är ett bra steg för att undvika att upprepa samma misstag i framtiden.
 4. Låt dig själv öppna upp och känna känslor utan att döma dig själv. Att acceptera dina brister, och acceptera det som hänt, är nyckeln och grunden för förmågan att läka.
 5. Läk dina känslomässiga sår. För att du ska kunna göra det är det nödvändigt att du kan känna medkänsla med dig själv istället för självkritik.
 6. Älska dig själv villkorslöst. Detta innebär att du accepterar dig som du är, både dina gåvor och dygder såväl som dina brister och misstag. I detta sista steg går att älska dig själv och förlåta dig själv hand i hand.

Den här artikeln kan också intressera dig: 5 bekräftelser som kan hjälpa dig att förlåta dig själv

Strategier för att hjälpa dig att förlåta dig själv

För praktiska ändamål finns det vissa åtgärder som kan vara till hjälp så att du kan förlåta dig själv snabbare. Här är några exempel:

 • Säg att du är ledsen. Att be om ursäkt är ett stort steg framåt om du har sårat någon, vare sig det var medvetet eller omedvetet. Kom dock ihåg att ursäkten bör komma från hjärtat. Du bör också låta bli att ha några förväntningar sammankopplade till din ursäkt. Att be om förlåtelse betyder inte att den andra personen nödvändigtvis kommer att förlåta dig omedelbart. Men detta underlättar ändå både din och den andra personens läkningsprocess.
 • Dela upplevelsen. Att förklara dina misstag för någon kan hjälpa dig att befria dig från skuld. Du kan till exempel berätta för en vän som får dig att känna dig känslomässigt säker och accepterar dig för den du är. En annan möjlig lösning är att gå i terapi hos en specialist som kan hjälpa dig att hantera dina känslor.
 • Skriv. Ett annat mycket kraftfullt alternativ är att skriva ner allt du vill berätta för den andra personen i ett brev. Detta hjälper dig att organisera dina tankar och känslor och även lufta din smärta. Beroende på situationen kan du bestämma dig för om du ska ge brevet till personen eller om det bara är en del av din läkningsprocess.
 • Hela ditt inre barn. Meditation är ett mycket kraftfullt verktyg som kan underlätta förlåtelse. Att gå in i ett tillstånd av avkoppling och kommunikation med ditt sårade inre barn, samtidigt som du ger dig själv all den säkerhet och ovillkorliga kärlek du behöver, kan hjälpa dig att förena ditt nu med ditt förflutna. Observera dock att detta också kan göras med hjälp av en professionell terapeut.
Kvinna som har förlåtit sig själv.

Slutliga tankar

Precis som med all förlåtelse är att förlåta dig själv en process. Det är en väg som består av att lämna ditt lidande bakom dig så att du kan öppna upp dig själv till att leva i en smärtfri nutid och framtid.

Du måste lära dig att acceptera att du i varje livsfas agerar enligt din medvetenhetsnivå. Om du inte agerat på rätt sätt tidigare kanske det var för att du inte visste bättre då. Det är under läkningsprocessen du kan inse att du inte längre är i det stadiet av ditt liv och att du kan utvecklas tack vare det misstaget. Detta bör göra det möjligt för dig att gå vidare och vara mer medkännande med dig själv för att uppnå en inre fred.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Armero, M. (2018). Aprendiendo a vivir. Uno Editorial.
 • Borysenko, J. (1990). Guilt is the teacher, Love is the lesson. Hachette Book Group.
 • Casarjian, R. (2005). Perdonar: Una decisión valiente que nos traerá la paz interior. Ediciones Urano.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.