Är det karpaltunnelsyndrom eller artrit?

Karpaltunnelsyndrom förväxlas ofta med artrit, och vice versa. Båda tillstånden uppkommer emellertid av olika orsaker samt har olika kliniska manifestationer. Fortsätt läsa för att få veta mer.
Är det karpaltunnelsyndrom eller artrit?

Senaste uppdateringen: 10 november, 2021

Karpaltunnelsyndrom och artrit är två sjukdomar som människor tenderar att blanda ihop. Den första är en kompression av mediannerven vid handleden, medan den andra är en lokal inflammation i lederna, följt av svår smärta och svullnad.

Det är dock ett lättgjort misstag, det finns definitivt likheter mellan de två åkommorna. Speciellt när det gäller behandling. I dagens artikel ska vi beskriva de olika symptomen, de underliggande orsakerna och vilka möjliga behandlingar som finns tillgängliga, så fortsätt läsa!

Karpaltunnelsyndrom

Symtomen på detta tillstånd är resultatet av en kompression av mediannerven som går genom handleden. Ur anatomisk synvinkel går den genom en tunnel där väggarna bildas av ben och ledband, benämnd “karpaltunneln”.

Under påverkan av specifika förhållanden som vi kommer att nämna nedan kan det tillgängliga utrymmet inuti tunneln minska och påverka mediannerven. Denna nerv har en känslig funktion som utlöser en uppsättning nervimpulser som leder till onormala känslor som stickningar och svaghet.

Fenomenet förekommer vanligtvis hos personer som utför repetitivt manuellt arbete, vilket är varför det medicinskt anses vara en yrkessjukdom. Enligt viss publicerad forskning är förekomsten av karpaltunnelsyndrom 4,2 fall per 100 000 arbetare.

En person som har ont.
Karpaltunnelsyndrom är en yrkessjukdom eftersom den är vanlig bland människor som utför manuellt arbete.

Artrit

Som namnet antyder är artrit en inflammatorisk process i lederna. Det finns flera olika typer, var och en med sina egna riskfaktorer och behandlingar.

Reumatoid artrit är en av de vanligaste. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom av autoimmun natur. Vad detta betyder är att kroppen identifierar ledvävnad som “främmande” och gradvis förstör den. Immunsystemets celler och proteiner är en viktig del av denna process.

Denna sjukdom är vanligare hos kvinnor, och den genomsnittliga åldern för diagnos är cirka 40 år. EPISER-studien sticker ut från de många som genomförts och indikerar att sjukdomsförekomsten är 0,5 %.

Symtom på karpaltunnelsyndrom och artrit

Man kan tydligt skilja de kliniska manifestationerna av båda sjukdomarna, särskilt baserat på förekomst av ledvärk och svullnad.

Symtom på karpaltunnelsyndrom

På grund av mediannervens känslighet är onormala förnimmelser de symtom som följer av kompressionen av denna. Smärta är dock inte en vanlig del av tillståndet.

Personer med dessa symtom brukar uppleva progressiva stickningar eller domningar. Det drabbade området sträcker sig från handleden till ringfingret och sedan till tummen.

Dessa symtom, tillsammans med den karakteristiska svagheten, kan leda till stora svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter, även aktiviteter utanför arbetsmiljön. Exempel är svårigheter att köra bil, laga mat, tvätta och skriva.

Symtom på artrit

Dessa beror till stor del på typen av artrit, men vanligtvis utgörs de av klassiska manifestationer av inflammation som omfattar:

  • Smärta
  • Svullnad
  • Rodnad
  • Förhöjd temperatur

Vissa typer av artrit är associerade med ledstyvhet, särskilt under de tidiga morgontimmarna. En likhet med karpaltunnelsyndrom är svårigheten att utföra dagliga aktiviteter. Detta beror dock oftast i det senare fallet på intensiv smärta.

Obehandlade patienter med reumatoid artrit drabbas ofta av komplexa deformiteter på lederna som avsevärt begränsar deras livskvalitet. En avvikelse på fingrarna är den vanligaste.

Orsaker till karpaltunnelsyndrom och artrit

Artrit är vanligtvis en följd av genetiska och miljöfaktorer. Personer med en familjehistoria av reumatoid artrit är till exempel mer benägna att drabbas av sjukdomen. Detsamma gäller personer som röker mycket, eller som haft infektioner under barndomen.

Karpaltunnelsyndrom kommer med många associerade riskfaktorer, och många av dem förvärras inom specifika arbetsmiljöer. Att vara kvinna, ha kroniska sjukdomar som diabetes mellitus, att vara överviktig, skriva i omfattande mängd samt vissa anatomiska faktorer är de vanligaste.

Artrit

Vad många kanske inte vet är att artrit kan orsaka karpaltunnelsyndrom. Som vi nämnde tidigare är en av komplikationerna av denna sjukdom led- och bendeformiteter på grund av inflammatoriska reaktioner.

När detta händer runt karpaltunneln ökar sannolikheten för att det komprimerar mediannerven. Som en konsekvens kommer symptom som motsvarar båda sjukdomarna att visa sig.

Hur behandlar man karpaltunnelsyndrom och artrit?

Målet med medicinsk behandling i båda fallen är att minska symptomen och tillhörande inflammation. Den bakomliggande orsaken kvarstår dock vanligtvis. När det gäller karpaltunnelsyndrom finns det kirurgiska ingrepp som kan lösa den kliniska bilden. Vi berättar om detta nedan.

Karpaltunnelsyndrom

Till en början kan läkaren föreslå grundläggande åtgärder för att minska symtomen i milda fall. Detta inkluderar applicering av kalla kompresser och vila.

Det kan dock vara nödvändigt att immobilisera de involverade lederna och påbörja farmakologisk behandling när andra metoder inte visar sig effektiva. Det senare består av administrering av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och kortikosteroider.

Slutligen finns det kirurgiska alternativ som syftar till nervdekompression. Detta görs vanligtvis av en handkirurg och de kan antingen göra det endoskopiskt eller inte.

Artrit

Några av de läkemedel som man skriver ut vid karpaltunnelsyndrom kan också vara användbara vid artrit. Detta är fallet med NSAID (t.ex. ibuprofen) och kortikosteroider. Personer med reumatoid artrit kan bli hjälpta av sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD).

DMARD kan man använda också vid andra sjukdomar, särskilt ankyloserande spondylit och systemisk lupus erythematosus. Metotrexat är ett exempel på detta.

En person som skapar en rad med piller.
NSAID är använda för behandling av både karpaltunnelsyndrom och artrit.

Kontakta en läkare om…

… något av ovanstående symptom kvarstår. Tidig diagnos och snabb behandling är grundläggande pelare för att uppnå en fungerade lösning av tillståndet. Detta kan därtill minska permanenta komplikationer.

Karpaltunnelsyndrom och artrit liknar varandra men är inte samma sak

Som du kan se finns det tydliga skillnader mellan dessa tillstånd. De läkemedel som man använder är liknande, dock bör du aldrig självmedicinera dig eftersom biverkningarna kan vara skadliga.

Kontakta din läkare om du har något av ovanstående symtom så att de kan hänvisa dig till en specialist.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gómez A. Nuevos criterios de clasificación de artritis reumatoide. Rheumatol Clin. 2011;6(S3):S33-S37.
  • López L. Síndrome del túnel del carpo. Orthotips 2014;10(1):34-45.
  • Lozano J. Artritis reumatoide (I). Etiopatogenia, sintomatología, diagnóstico y pronóstico. OFFARM 2001;20(8):94-101.
  • Portillo R, et al. Síndrome del túnel del carpo. Correlación clínica y neurofisiológica. An Fac Med Lima 2004;65(4):247-254.
  • Martín R, et al. Dolor articular agudo. Med Integral 2002;40(6):237-43.
  • Morales A. Artritis Reumatoide. Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica 2013;LXX(607):523-528.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.