Bieffekter och användningar för norfloxacin

Tack vare dess kraftfulla antibakteriella aktivitet bekämpar norfloxacin mikroorganismer som är resistenta mot andra läkemedel. Vad används det till? Vilka är bieffekterna? Det ska vi tala om idag.
Bieffekter och användningar för norfloxacin

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Norfloxacin är ett antibiotikum som tillhör klassen fluorokinoloner. Det är bakteriedödande på ett brett spektrum mot grampositiva och gramnegativa aeroba patogena mikroorganismer. Idag ska vi tala om användningar för norfloxacin.

Detta antibiotikum hämmar syntesen av deoxiribonukleinsyra i bakterier, och tack vare dess kraftfulla bakteriedödande aktivitet används det för att bekämpa mikroorganismer som är resistenta mot andra läkemedel.

Användningar för norfloxacin

Detta läkemedel används för behandling av urinvägsinfektioner (dock inte alla former), såsom:

Vanligtvis ber läkarna om en bakteriekultur för att analysera mikroorganismernas känslighet för behandling.

Personer med urinvägsinfektioner

Norfloacin är ett läkemedel som rekommenderas för vissa fall av urinvägsinfektioner.

Hur man tar norfloxacin

Det är värt att nämna att detta läkemedel bör tas utan mat, alltså 1-2 timmar efter måltider. Allt beror dock på kulturresultaten och hur allvarlig infektionen är.

Vuxna med urinvägsinfektion måste ta 1 tablett var 12:e timma i 7-10 dagar. Om man lider av akut okomplicerad cystit bör dock behandlingen vara i 3-7 dagar.

I fall av kroniska, återkommande infektioner kan behandlingen pågå i upp till 12 veckor, men om patienten uppvisar goda resultat efter fjärde veckan så kan dosen minskas till en gång om dagen.

Negativa reaktioner på norfloxacin

De vanligaste negativa reaktionerna är gastrointestinala, psykologiska och hudmässiga reaktioner. Patienter kan dock även drabbas av illamående, huvudvärk, yrsel, halsbränna, smärta och diarré.

Andra mindre vanliga bieffekter kan vara allvarliga, varaktiga och ibland oåterkalleliga, och inkluderar en rad olika åkommor och reaktioner.

Hyperkänslighet och gastrointestinala reaktioner

Bland annat:

 • Anafylaxi
 • Angioödem
 • Dyspné (även känt som andnöd)
 • Vaskulit
 • Utslag
 • Artrit
 • Myalgi och artralgi

Bland de gastrointestinala tillståndet hittar vi bland annat pseudomembranös kolit, bukspottkörtelinflammation, gulsot och hepatit.

Användningar för norfloxacin

Norfloxacin kan orsaka bieffekter som orolig mage, huvudvärk och diarré. Men i vissa fall leder det till värre reaktioner.

Reaktioner hos hud och subkutan vävnad

Det finns fall av ljuskänslighet hos patienter som behandlats med norfloxacin och som utsatt sig för solen i för hög utsträckning.

Om dessa symptom visar sig bör man upphöra med behandlingen i samråd med sin läkare. Under behandlingen ska man undvika direkt solljus för att utesluta eventuell risk för ljuskänslighet.

Andra reaktioner kan också visa sig, som:

 • Exfoliativ dermatit eller erytrodermi
 • Erythema multiforme (EM)
 • Vaskulit
 • Toxisk epidermal nekrolys
 • Stevens-Johnsons syndrom

Muskuloskeletala och bindvävsmässiga reaktioner

Tendinit och senbristningar, speciellt i hälsenan, kan inträffa. Bristningen kan vara bilateral.

Det har funnits fall där detta inträffar inom de första 48 timmarna från behandlingens start med kinoloner och fluorokinoloner. I andra fall har det inträffat upp till flera månader efter att patienten avslutat behandlingen.

Följande patienter kan lida ökad risk för tendinit och senbristning:

 • Patienter som genomgått transplantationer av solida organ.
 • Patienter med njursvikt.
 • Äldre patienter.
 • De som samtidigt behandlas med kortikosteroider.

Vid första tecken på tendinit, som smärta eller svullnad, måste man avsluta behandlingen med norfloxacin och överväga andra behandlingar, givetvis i samråd med en läkare. Samtidigt ska man ta god hand om den drabbade lemmen för att försäkra återhämtning.

Kvinna med tendinit

Vid första tecken på tendinit är det viktigt att sluta använda norfloxacin.

Periferal neuropati

Det har inkommit rapporter om sensorisk eller sensomotorisk polyneuropati. Detta tillstånd kan orsaka parestesi, hypestesi, dysestesi eller svaghet.

Patienter som behandlas med norfloxacin bör informera sin läkare om symptom på neuropati uppstår. Dessa symptom inkluderar smärta, stickningar, sveda, avdomnad och generell svaghet.

Detta är viktigt eftersom det kan förebygga utvecklingen av potentiellt oåterkalleliga tillstånd.

Hjärtrelaterade reaktioner

Ibland har kinoloner associerats med QT-förlängning vid elektrokardiogram. De har dock även kopplats till fall av arytmi.

Patienter med hypokalemi eller bradykardi bör därför vara försiktiga. Liknande ska patienter som behandlas med klass I- eller II-antiarytmiska läkemedel också vara försiktiga.

Slutsats

Europeiska myndigheter och svenska Läkemedelsverket manar till försiktighet inom användningen av detta läkemedel och att man endast skriver ut det i specifika fall. Du kan läsa mer om de möjliga farorna med norfloxacin på denna länk.

Självmedicinera aldrig och tala med din läkare om du har frågor angående detta läkemedel. Det finns som sagt flera användningar för norfloxacin, men det är inte optimalt för alla typer av urinvägsinfektioner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cué Brugueras, M., Morejón García, M., & Salup Díaz, R. (2005). Actualidad de las quinolonas. Revista Cubana de Farmacia.
 • Rocha, L. C. de A. (1988). Norfloxacino em infecçöes urinárias recidivantes TT  – Norfloxacin in recidivant urinary infections. Rev Bras Med.
 • Ye, Z., Wang, L., & Wen, J. (2015). A simple and sensitive method for determination of Norfloxacin in pharmaceutical preparations. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. https://doi.org/10.1590/S1984-82502015000200020

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.