Användningar för infusionspumpar inom patientvård

En infusionspump är ett system som infuserar läkemedel direkt in i en patients blodomlopp. Lär dig mer om denna maskin här!
Användningar för infusionspumpar inom patientvård

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Det finns många användningar för infusionspumpar – en maskin som automatiskt kan infusera ett läkemedel in i patientens blodomlopp. Lär dig mer om dem idag.

Typer av infusionspumpar

Generellt finns det två huvudsakliga typer av infusionspumpar:

En epidural infusionspump är ett system för att administrera läkemedel intratekalt. Det innebär att läkemedlet når cerebrospinalvätskan som omger ryggraden.

Den kräver dyra material, vilket är anledningen till att läkare främst använder dem för dödssjuka patienter eller sådana som har stor smärta.

Å andra sidan har vi intravenösa infusionspumpar, som infuserar läkemedel direkt till patientens blodomlopp. Det är i grund och botten intravenöst dropp, men med intressanta skillnader.

Pumpen kan t.ex. infusera väldigt små doser på ett säkert sätt. En annan fördel är att den är lätt att programmera, vilket innebär att patienten får dosen vid just rätt tillfälle.

Den andra typen av pump är utan tvekan den som används mest. I resten av denna artikel om användningar för infusionspumpar är det därför denna typ vi kommer referera till.

Tack vare infusionspumpar kan läkarna enkelt hantera en rad olika kemiska beståndsdelar.

Hur fungerar infusionspumpar?

Läkare använder denna apparat för att administrera rekommenderade komponenter i vissa kliniska fall. De programmerar maskinen för att generera ett tryck i patientens dropp.

Därmed kan den överföra ämnet till patientens blodomlopp.

Planering av infusionspump

Det finns i grund och botten två typer av administrerade läkemedel.

Å ena sidan kan enterala infusioner användas (orala rutten). Å andra sidan kan läkarna välja att använda parenterala infusioner (via dropp). Pumparna kan sedan infusera läkemedlen kontinuerligt eller då och då.

På så sätt sparar sjuksköterskorna tid och energi, eftersom de slipper kontrollera överförandet av dessa vätskorTidigare var de tvungna att bevaka patientens tillstånd, kateter, klockslag, etc.

Tack vare de mångsidiga användningar som infusionspumpar tillhandahåller kan de ge mer exakta doser och låta patienten röra sig (inom vissa gränser). Pumparna minskar även risken för komplikationer.

Det finns olika typer av ambulatoriska infusionspumpar, och de skiljer sig inom kapacitet och typen av programmering de använder.

Patientvård

Kvinna hos läkaren

Generellt kommer läkarna förklara hur patienten ska använda infusionspumpen. De kommer även dela med sig av en serie rekommendationer de bör följa med enheten.

Dessa maskiner är vanligtvis enkla att programmera, men patienten bör tala med en expert om vederbörande har några frågor.

Ibland använder sjuksköterskor automatiskt, lösenordsskyddad programmering. På så sätt kan patienter som blivit desorienterade eller förvirrade inte ändra mängden läkemedel.

En expert bör även vara den som justerar batterierna för att säkerställa att maskinen aldrig slutar fungera.

I vissa kliniska fall kan läkarteamet vara tvungna att ange den inledande dosen (såsom när man använder en infusionspump med injektionsspruta).

Avslutningsvis bör läkaren ge patienten råd angående livsstilen denne bör följa under proceduren. Bland annat måste man sköta sin personliga hygien, kost och fysisk aktivitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bomba de infusión. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 14 de diciembre de 2018 de https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_infusi%C3%B3n
  • Santos Ramos, B.; Guerrero Aznar, M.D. (1994). «13. Bombas de infusión». Administración de medicamentos: teoría y práctica. Ediciones Díaz de Santos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.