5 anledningar till högt blodtryck alla bör känna till

Kom ihåg att högt blodtryck kanske inte får dig att känna dig speciellt sjuk, men att det är ett tillstånd som är mycket allvarligt.
5 anledningar till högt blodtryck alla bör känna till

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Högt blodtryck, även känt som hypertoni, är något som sätter hälsan i riskzonen. Det finns många anledningar till högt blodtryck, och det är viktigt att man adresserar orsaken till problemet, inte bara symptomen.

Blodtryck är viktigt för hälsosam blodcirkulation, som transporterar syre och näringsämnen som kroppen behöver. Det är kraften som flyttar blodet genom våra artärer för att hålla organen vid liv.

Högt blodtryck uppstår när arteriolerna smalnar av, vilket tvingar hjärtat att pumpa mer blod. Konsekvenserna av hypertoni kan röra sig om allt från hjärtsvikt, stroke och hjärtattack.

Om läkaren inte kan identifiera orsaken höjs risken för hjärtattack och stroke med 60%. Därför vill vi idag dela med oss av några vanliga anledningar till högt blodtryck.

Högt blodtryck – en “tyst mördare”

Högt blodtryck behöver inte visa några symptom, vilket förklarar varför det ofta går obemärkt förbi. Vanligtvis börjar vi inte lägga märke till det förrän vi drabbas av allvarliga hälsoproblem.

31% av världens befolkning har högt blodtryck, många utan att vara medvetna om det. Det finns en genetisk predisposition för det. Studier på senare år har visat att vissa genetiska modifikationer stör njurarnas roll i saltregleringen.

Det finns dock andra anledningar till högt blodtryck. Det är till exempel viktigt att undvika en stillasittande livsstil och ta hand om dina kostvanor.

5 anledningar till högt blodtryck

Varje fall är unikt, men det finns kända riskfaktorer som kan leda till högt blodtryck. De flesta är kopplade till dina vardagliga vanor.

1. Övervikt

Är du överviktig?

Nya studier visar att de som är överviktiga eller lider av fetma har högre blodtryck, och därför måste hjärtat jobba ännu hårdare.

Att gå ned i vikt minskar blodtrycket och sänker den kardiovaskulära risken.

2. Ohälsosam livsstil

För stor alkoholkonsumtion, rökning, för mycket salt i kosten och brist på fysisk aktivitet är potentiella anledningar till högt blodtryck. Vår kulturs djuprotade stillasittande spelar en nyckelroll i de ökande antalen fall bland unga och vuxna.

 • Försök att träna varje dag. Du kan börja med en promenad på 30 minuter och lägga till mer konditionsträning efter det.
 • Följ en balanserad kost. Genom att välja frukter och grönsaker, fettsnåla livsmedel och fullkorn kan du påverka din hälsa på ett bra sätt.
 • Hantera din stress och dina känslor. Kliniska studier har slagit fast att ilska, hotfullhet, stress och andra starka, olösta känslor bidrar till att höja blodtrycket.

3. Kliniska orsaker

Kliniska orsaker till hypertoni

Högt blodtryck kan även vara kopplat till kroniska levertillstånd, problem med sköldkörteln, diabetes eller sömnapné. Vissa studier har visat att 10% av de drabbade lider av sekundär hypertoni. Med andra ord kan högt blodtryck bero på andra kliniska problem.

4. Läkemedel

Vissa läkemedel som behandlar astma såväl som hormoner – inklusive p-piller – kan höja blodtrycket. På listan hittar vi även vissa icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, antidepressiva medel och smärtstillande medel.

Dessa kan påverka blodtrycket eftersom de ändrar natrium- och vätskebalansen i kroppen. Som ett svar drar blodkärlen ihop sig, vilket resulterar i hypertoni.

5. Ålder

Äldre kvinna i säng

Personer över 40 löper högre risk att drabbas av högt blodtryck. När vi åldras försvagas våra blodkärl, vilket påverkar deras elasticitet.

Artärer förändras och hårdnar i takt med att åren går, vilket får hjärtat att jobba övertid. Precis som andra överbelastade muskler ökar hjärtat i storlek för att axla den extra bördan. När det blir större kräver det mer blod och syre. Det kommer dock inte alltid kunna tillfredsställa cirkulationsbehoven.

Därför ska du hålla koll på dina dagliga vanor om du vill ha hälsan i behåll under de kommande åren.

 • Undvik färdigpaketerad mat såväl som hög saltkonsumtion.
 • Drick mindre alkohol och försök att begränsa eventuell rökning mer och mer varje dag.

Genom att förändra din livsstil och ta läkemedel som skrivs ut av läkare kan du kontrollera ditt blodtryck och minska bieffekterna.

Kom ihåg att högt blodtryck kanske inte gör att du känner dig speciellt sjuk, men att det är ett tillstånd som måste tas på stort allvar.

Huvudbild från © wikiHow.com


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Wu CY, Hu HY, Chou YJ, Huang N, Chou YC, Li CP. High Blood Pressure and All-Cause and Cardiovascular Disease Mortalities in Community-Dwelling Older Adults. Medicine (Baltimore). 2015;94(47):e2160. doi:10.1097/MD.0000000000002160
 • National Institute on Aging. (n.d.). High Blood Pressure. Retrieved on May 19, 2020 from https://www.nia.nih.gov/health/high-blood-pressure
 • Jiang SZ, Lu W, Zong XF, Ruan HY, Liu Y. Obesity and hypertension. Exp Ther Med. 2016;12(4):2395‐2399. doi:10.3892/etm.2016.3667
 • Kulkarni, S., O’Farrell, I., Erasi, M., & Kochar, M. S. (1998, December). Stress and hypertension. Wisconsin Medical Journal. https://doi.org/10.1177/003693307301800413
 • Elliott WJ. Drug interactions and drugs that affect blood pressure. J Clin Hypertens (Greenwich). 2006;8(10):731‐737. doi:10.1111/j.1524-6175.2006.05939.x
 • National High Blood Pressure Education Program. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Bethesda (MD): National Heart, Lung, and Blood Institute (US); 2004 Aug. Drugs and Other Agents Affecting Blood Pressure. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9635/
 • Mukamal KJ. The effects of smoking and drinking on cardiovascular disease and risk factors. Alcohol Res Health. 2006;29(3):199‐202.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.