8 tips för att ta blodtrycket i hemmet på rätt sätt

För att se till att du får tillförlitliga resultat så bör du lära dig att mäta blodtrycket på rätt sätt.
8 tips för att ta blodtrycket i hemmet på rätt sätt
José Gerardo Rosciano Paganelli

Skriven och verifierad av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Nuförtiden är det viktigt att man lär sig att ta blodtrycket i hemmet. Många personer mäter sitt blodtryck i hemmet som ett sätt att motverka hjärtattacker och ischemi. Läkarna rekommenderar detta för personer med hypertoni. Men vissa patienter tenderar att omvandla detta förebyggande tillvägagångssätt till konstant oro och falska alarm. Det kan i sin tur leda till flera falska akutfall som uppstår p.g.a. felaktiga avläsningar.

Vi kommer därför att dela med oss av 8 tips för att du ska kunna ta blodtrycket i hemmet på rätt sätt. Ta det lugnt och tänk på de tecken som visar sig.

Korrekt hållning

Vissa personer ligger bara på sängen, slår på monitorn och börjar pumpa utan att tänka på sin hållning. Detta är dock inte rätt sätt att utför en självundersökning.

 • Den korrekta hållningen är när patienten sitter rakt upp med fötterna på golvet.
 • Det är därför viktigt att du har stöd för ryggen.

Det är viktigt hur din arm är positionerad

Mätning av blodtrycket

En enkel förändring i hur högt du håller din arm eller hand kan förändra resultaten när man ska ta blodtrycket i hemmet. Huruvida du anstränger dig med armen är en annan faktor som kan påverka resultatet.

 • Av denna anledning så föreslår läkarna att man stödjer armen på ett bord eller en platt yta.
 • Armen bör inte röra sig och den ska ligga bekvämt.

Du ska inte röra dig under testet

Vissa personer har trivialiserat detta utövande så mycket i sina hemmiljöer att de tenderar att prata och röra sina armar när de ska ta blodtrycket i hemmet.

 • Höga uttryck eller oroande tankar kan förändra blodtrycket på kort tid.
 • Om du vill ha pålitliga resultat så bör du inte röra dig under självundersökningen.

Var försiktig med det du intar en halvtimme innan

Glas med whiskey

Produkter som alkohol eller läsk tenderar att öka blodtrycket nästan automatiskt. Detsamma gäller ifall du röker en cigarett. Det mest logiska är därför att undvika dessa typer av produkter innan och efter mätningen.

 • Ifall du har druckit en läsk så måste du vänta en timme innan du gör avläsningen.
 • Om inte kan du få felaktiga resultat, vilket kan göra att du börjar oroa dig utan anledning.

Luckor mellan mätningarna

Äldre personer tenderar att ta blodtrycket i hemmet flera gånger per dag. Detta är inte lämpligt enligt många hjärtspecialister.

 • Det viktiga är att man utför mätningarna två gånger per dag. En gång på morgonen på tom mage och en gång till innan middag, där du tar två mätningar med en minuts mellanrum.
 • Det rekommenderas att man utför det på en bekväm plats med en måttlig temperatur.

Hitta rätt utrustning

blodtrycksmätare

Viss utrustning kan ha mätfel, vilket gör att många inte lyckas ta blodtrycket i hemmet med rätt resultat. Det är bäst att man införskaffar utrustning som är godkänd av en lämplig organisation.

Glöm vristenheter

Den nya teknologin för personer med högt blodtryck är bekväm, praktisk och ser bra ut. Vi pratar om moderna armenheter.

Problemet är att de kan visa olika resultat om man rör på händerna.

När man ska ta blodtrycket i hemmet bör man försöka vara så lugn som möjligt

Kvinna som mäter blodtrycket

Ett annat misstag som patienter med högt blodtryck ofta tenderar att göra är att ta blodtrycket precis efter ett gräl eller när de har kommit över någon form av hinder i livet. I det fallet kommer värdena att vara högre, vilket bara kommer göra patienten mer oroad.

Du bör istället försöka lugna ner dig lite, andas djupt och vänta lite innan du börjar använda monitorn. Läkarna försöker också att lugna ner sina patienter innan de utför testerna.

Att oroa sig för mycket kan inte bara påverka resultaten då man ska ta blodtrycket i hemmet, utan även ge upphov till hälsoproblem.

För att man ska kunna undvika blodtrycksrelaterade sjukdomar är det viktigt att man kontrollerar sina känslor och har en lämplig kost.

Detta kanske intresserar dig
6 fantastiska örter som sänker blodtrycket
Steg för Hälsa
Läs det Steg för Hälsa
6 fantastiska örter som sänker blodtrycket

Det är viktigt att du förbättrar dina vanor och använder huskurer som exempelvis örter som sänker blodtrycket för att förbättra din hälsa. • Sociedad Española de Hipertensión (SHE). Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Aparatos de medida PA. [Online] Available at: www.seh-lelha.org/aparatos-medida-pa/


Innehållet i denna publikation är endast i informationssyfte. Det kan inte under några omständigheter tjäna till att underlätta eller ersätta diagnoser, behandlingar eller rekommendationer från en fackman. Konsultera din betrodda specialist om du har några tvivel och sök dennes godkännande innan du påbörjar några procedurer.