Anledningar till att ta medicin före eller efter en måltid

Eftersom all medicinering kommer med sina egna bruksanvisningar måste du läsa bipacksedeln för att ta reda på om du ska ta din medicin före, med eller efter en måltid. Fortsätt läsa för att lära dig mer om detta ämne.
Anledningar till att ta medicin före eller efter en måltid

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

En del tror att instruktionerna att ta en viss medicin före, tillsammans med eller efter en måltid inte har någon inverkan på läkemedlets effekt. Därför är det viktigt att läkare och apotekare informerar patienterna om det korrekta sättet att administrera den medicin de ska använda. Allt beror nämligen på läkemedlets kemiska egenskaper.

Eftersom varje läkemedel har sina egna egenskaper måste patienten vara medveten om hur var och en av dem interagerar med mat.

Anledningen till varför du måste ta viss medicin efter en måltid

Alla företag som lanserar ett nytt läkemedel på marknaden har tidigare genomfört studier och prövningar för att utvärdera en rad parametrar som effekt, säkerhet och tolerans. Men de studerar också de olika administreringssätten och läkemedlets biotillgänglighet efter administrering.

Det är genom detta förfarande som de kan fastställa den optimala doseringen, den högsta tolererbara dosen och den lägsta effektiva dosen. Några av anledningarna till att de drar slutsatsen att viss medicin bör tas efter en måltid är följande:

  • Förbättring av läkemedelsabsorption. I dessa fall är medicinen beskaffad på det viset att en full mage förbättrar absorptionen av den genom magslemhinnan eller tarmen, vilket sker på grund av dess kemiska egenskaper.
  • Minskning av vissa biverkningar. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan skapa magsår när de används under en längre tid. Denna risk ökar avsevärt när de tas på fastande mage.
  • Förbättrad följsamhet av behandlingen. Ofta instruerar läkare patienter att ta medicin efter en måltid så att det är lättare för dem att komma ihåg att de tagit den. Det är inte lika viktigt att följa dessa riktlinjer här så länge personen håller sig till ett schema.
En sked medicin.
Det finns flera anledningar till att ta medicin i samband med en måltid. Antingen för att förbättra vidhäftningen eller för att skydda magen.

Varför du ska ta vissa mediciner på fastande mage

På samma sätt måste vissa mediciner bli tagna på fastande mage. Anledningen till detta är att blandningen av den aktiva ingrediensen med mat i det här fallet kommer att negativt försämra absorptionen av kemikalien och följaktligen dess effektivitet.

När en läkare indikerar att en medicin bör tas på fastande mage, då betyder det att du måste ta det minst en halvtimme före din första måltid efter den längsta sammanhängande dygnsvilan (vanligtvis nattsömnen), eller två timmar efter din sista måltid innan den längsta sammanhängande dygnsvilan. Detta säkerställer full absorption. Ett exempel på denna situation är behandlingar för osteoporos och hypotyreos.

En person som håller ett piller och ett glas vatten.
Att ta en medicin på fastande mage innebär att ta den en halvtimme före dagens första måltid.

Ta din medicin före eller efter en måltid enligt din läkares instruktioner

Alla mediciner kommer med en bipacksedel med bruksanvisning. Denna måste du läsa innan du påbörjar behandlingen. Detta eftersom att felaktigt eller missbruk av mediciner är farligt, och att vissa mediciner bara är effektiva under vissa förhållanden.

Denna bipacksedel innehåller all information relaterad till egenskaperna och administreringssättet för läkemedlet. Om du tar en som är utformad för att bli administrerad på fastande mage precis före eller efter en måltid, minskar dess effektivitet.

Slutligen uppmuntrar vi dig att konsultera bipacksedeln innan du tar ett läkemedel som du inte vet mycket om. Du bör dessutom rådgöra med din läkare eller apotekspersonal och be dem reda ut alla tvivel du kan ha. Tillfredsställande resultat är i hög grad beroende av god administration.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Comportamiento del proceso LADME de los medicamentos en niños. (2009). Acta Pediátrica de México.
  • Ruiz-Garcia, A., Bermejo, M., Moss, A., & Casabo, V. G. (2008). Pharmacokinetics in drug discovery. Journal of Pharmaceutical Sciences. https://doi.org/10.1002/jps.21009
  • Aleixandre, A., & Puerro, M. (2010). Absorción y distribución de los fármacos. Farmacología Básica.
  • Mir, F. Martínez, and Vicente Palop Larrea. “Adherencia al tratamiento en el paciente anciano.” Información terapéutica del Sistema nacional de Salud 28.5 (2004): 113-120.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.