Vad man ska göra och inte göra när man förvarar läkemedel

Att man förvarar läkemedel på rätt sätt är avgörande för deras effektivitet, och därför kan du inte bara lägga dem var som helst. Läs mer i den här artikeln.
Vad man ska göra och inte göra när man förvarar läkemedel
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Att förvara mediciner på rätt sätt är ett måste eftersom förvaring av dem under optimala förhållanden garanterar säkerhet och effektivitet fram till utgångsdatumet. Här är några saker att tänka på när du förvarar läkemedel.

Att man förvarar läkemedel på rätt sätt är avgörande för deras effektivitet, och därför kan du inte bara lägga dem var som helst. Faktum är att den mest lämpliga platsen för dem är en sval och torr plats utom räckhåll för barn och husdjur.

Som du kan förstå måste du följa vissa riktlinjer och regler för förvaring av läkemedel för att de ska uppfylla villkoren för säkerhet och effektivitet tills den dag deras bäst-före-datum infaller.

Tips för hur du förvarar läkemedel

Olika faktorer kan påverka stabiliteten hos ett läkemedel, bland annat:

Temperaturen

Detta är en av de saker som påverkar ett läkemedels hållbarhet mest. Därför är det viktigt att förvara dem på svala, torra platser. Se till att temperaturen på dessa platser är stabil och att det inte sker några plötsliga förändringar.

person håller fram piller
Det är viktigt att hålla en stabil temperatur för korrekt förvaring av läkemedlet.

Vilken form läkemedel kommer i påverkar hur du bör förvara det

Du måste också ta hänsyn till formen på läkemedlet vid förvaring av det. Flytande former är i allmänhet mer instabila än tabletter eller kapslar. Dessutom förändras deras egenskaper lättare än de som är fasta och torra.

Flerdosmediciner

Det här är läkemedel som du behöver öppna varje gång du ska använda dem – flytande mediciner, ögondroppar etc. Att öppna dem flera gånger kan förändra stabiliteten och utgöra en hälsorisk.

Kom därför ihåg att effekten av flerdosmediciner inte alltid bestäms av utgångsdatumet, utan att deras livslängd i stället beror på det ögonblick du öppnar dem för första gången. Hållbarheten efter öppnande står vanligtvis på bipacksedeln och är ofta kortare än utgångsdatumet.

Skriv ner datumet då du öppnade den på förpackningen för att veta hur länge den håller och undvika eventuella misstag. På samma sätt kan du undvika många problem genom att göra dig av med resterande medicin så fort du avslutat behandlingen.

Vi rekommenderar även att du läser den här artikeln: Hälsorisker med självmedicinering med olika läkemedel

Att tänka på när du förvarar läkemedel

Du kan vanligtvis förvara de flesta läkemedel vid rumstemperatur, även om vissa kräver speciella förvaringsförhållanden. Några rekommendationer för att hålla dem i gott skick är:

 • Förvara dem på en sval, torr plats – där det inte sker några plötsliga temperaturförändringar
 • Placera dem inte nära elektriska apparater
 • Förvara dem i originalförpackningen
 • Använd gärna en dosett för mindre tabletter, men spara förpackningen och bipacksedeln
 • Förvara dem inte i badrummet eller köket, eftersom det vanligtvis är en högre luftfuktighet och större temperaturförändringar på dessa platser än i övriga rum
 • Förvara dem utom räckhåll för barn
En kvinna som läser en bipacksedel.
Att förvara läkemedel på en sval, torr plats är viktigt. Dessutom måste du ta hänsyn till utgångsdatum och hållbarhet efter öppnande.

Andra rekommendationer för förvaring av läkemedel

Nu vet du att du måste välja den lämpligaste platsen att förvara din medicin på. Det är dessutom en bra ide att hitta ett sätt att upprätthålla de optimala förutsättningarna för läkemedel för eventuell kylförvaring när du reser.

Därtill är utgångsdatumet en viktig faktor för att garantera dess effekt. Därför bör du alltid läsa bipacksedeln innan du börjar ta något läkemedel. Blanda inte ihop utgångsdatumet med hållbarheten efter öppnandet – det senare börjar så fort du öppnar förpackningen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Hur man läser och förstår etiketter på kosmetiska produkter

Spara förpackningen och bipacksedeln

Som vi sa ovan, läs all information som står på förpackningen och bipacksedeln till varje läkemedel du använder för att ta reda på hur du bäst förvarar det. Återigen, det är bäst att notera och skriva ner utgångsdatumet och om du behöver vidta några särskilda åtgärder för att hantera det.

Du kanske inte känner till detta, men du kan alltid ta utgången och ej längre nödvändig medicin till insamlingsstället på ditt lokala apotek.  Läkemedelsverket uppskattar att vi slänger eller förstör cirka 1 500 ton läkemedel i Sverige varje år. Av dessa läkemedel blir de flesta omhändertagna på rätt sätt, men cirka 250 ton tar sig ut i avloppsvatten eller hamna i soporna. Detta leder till betydande miljöskador och innebär även att läkemedel motsvarande stora ekonomiska resurser går förlorade.

Var uppmärksam på förändringar av utseende eller lukt

Ta inte medicin efter den tid som anges på förpackningen eller om du märker förändringar i dess kvalitet. Detta eftersom att grumlighet, såväl som färgförändring, indikerar att produkten inte längre är stabil.

Slutord om hur du bäst förvarar läkemedel

De aktiva ingredienserna påverkas med tiden. Denna process kan gå betydligt fortare om du inte förvarar dem på rätt sätt. De kan bli verkningslösa eller i värsta fall skadliga att ta.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • De La Rubia, A. (2006). Conservación de medicamentos termolábiles. Farmacia Hospitalaria. https://doi.org/10.1016/S1130-6343(06)73935-6
 • Bucaramanga, U. A. de. (2009). Recepcion y almacenamiento de medicamentos y dispositivos medicos. Modulo Administracion de Servicios Farmaceuticos.
 • Allegra, J. R., Brennan, J., Lanier, V., Lavery, R., & MacKenzie, B. (1999). Storage temperatures of out-of-hospital medications. Academic Emergency Medicine, 6(11), 1098–1103. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.1999.tb00110.x
 • Ebrahim AJ, Teni FS, Yimenu DK. Unused and Expired Medications: Are They a Threat? A Facility-Based Cross-Sectional Study. J Prim Care Community Health. 2019;10:2150132719847857. doi:10.1177/2150132719847857
 • Makki M, Hassali MA, Awaisu A, Hashmi F. The Prevalence of Unused Medications in Homes. Pharmacy (Basel). 2019;7(2):61. Published 2019 Jun 13. doi:10.3390/pharmacy7020061

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.