Allt om sjukdomen Q-feber: från djur till människor

Oftast är Q-feber en sjukdom som inte har några komplikationer. Men vissa människor utvecklar allvarligare symtom som till och med kan övergå i hepatit, lunginflammation, endokardit eller hjärnhinneinflammation.
Allt om sjukdomen Q-feber: från djur till människor

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Q-feber är namnet på en sjukdom som djur överför till människor. Läkare upptäckte den först år 1935 och gav sjukdomen namnet Q-feber eftersom de inte kunde komma på vad det var. Bokstaven “Q” i namnet kommer från ordet query (undran), eller question (fråga).

Efter undersökningar upptäckte de att agenten som orsakar Q-feber är Coviella burnetii-bakterier. Dessa lever vanligtvis hos lantdjur som kor, getter, får och andra däggdjur. Men de orsakar vanligtvis inte hälsoproblem hos djur.

Även om man kan få Q-feber när som helst på året, är sjukdomen vanligast på våren och i början av sommaren. Faktum är att de flesta fall äger rum mellan april och maj.

Varifrån kommer sjukdomen Q-feber?

Kvinna tar sin temperatur med en termometer.

Q-feber är vanligtvis en mild sjukdom som liknar influensa. Vissa människor upplever inte ens några symtom. Men det finns också en dödlig form av denna sjukdom. I själva verket kan den orsaka skador på hjärnan, hjärtat, levern och lungorna.

Bakterien Coxiella burnetii, som orsakar sjukdomen, finns vanligtvis i restprodukter efter djurfödsel. Med andra ord finns den i moderkakan och fostervattnet. Dessutom finns den också i mjölk, urin och avföring hos infekterade djur.

Vissa människor smittas även utan att ha direktkontakt med djur. Att bara andas in damm som har förorenats av avföring, urin eller födelseprodukter från infekterade djur kan vara smittsamt. Samtidigt finns bakterien också i den opastöriserade mjölken hos dessa djur.

Egenskaper och symtom

Av var tionde person som blir smittad av bakterien är det bara ungefär fem som får symtom. Symtomen dyker vanligtvis upp ungefär två till tre veckor efter exponering för bakterien. De vanligaste symtomen är:

 • Feber med frossa och svett
 • Huvudvärk och muskelvärk
 • Illamående, kräkningar och/eller diarré
 • Trötthet
 • Smärta i bröstet och/eller buken
 • Rethosta
 • Viktminskning

Alla dessa symtom kan vara antingen milda eller svåra. Om infektionen sitter i lungorna eller levern kan den orsaka lunginflammation respektive hepatit. Om en gravid kvinna utvecklar sjukdomen Q-feber har hon en större risk för missfall.

Knappt fem av 100 personer utvecklar en kronisk Q-feber. Denna dyker upp månader, eller till och med år efter den första infektionen. Det är ett allvarligt problem som kan vara dödligt eftersom en eller flera hjärtventiler vanligtvis är infekterade.

Riskfaktorer för sjukdomen Q-feber

En man dricker te för att lindra symtom.

Det är bevisat att bakterien finns hos vissa lantdjur. Men den kan också finnas hos vissa vilda djur och fästingar. Därför är den huvudsakliga riskfaktorn direkt eller indirekt kontakt med alla dessa djur.

Som en naturlig konsekvens löper arbetare på gårdar och slakterier högst risk för infektion. Dessutom ligger veterinärer, forskare och de som processerar livsmedel också i riskzonen. Män är också mer benägna än kvinnor att drabbas av denna sjukdom.

De allra flesta fall av Q-feber förekommer hos personer mellan 30 och 70 år. Det är faktiskt mycket sällsynt att barn drabbas av den här sjukdomen. När de gör det uppvisar de symtom på lunginflammation.

Andra intressanta fakta

Personer med följande tillstånd löper större risk att bli kroniskt sjuka av denna sjukdom:

 • Historia av hjärtventilproblem
 • Avvikelser i blodkärlen
 • Försvagat immunsystem
 • Graviditet

För närvarande finns det inte något vaccin mot Q-feber. Därför är det viktigt att förebygga det så gott som det går. I allmänhet är det viktigt att inte dricka opastöriserad mjölk från något djur.

För dig som arbetar med djur eller bor på en gård, var uppmärksam om du upptäcker tecken på denna sjukdom. Kontakta sjukvården direkt om du har några symtom. Människor med hög risk bör inte ha kontakt med djur.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Roca, B. (2007, November). Fiebre Q. In Anales de medicina interna (Vol. 24, No. 11, pp. 558-560). Arán Ediciones, SL.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.