Allt om Ramsay Hunts syndrom

Ramsay Hunts syndrom är en av de främsta orsakerna till förlamning av ansiktsnerven (ansiktsförlamning). Det kan också orsaka andra symptom, såsom hörselnedsättning och yrsel. I den här artikeln berättar vi mer om åkomman.
Allt om Ramsay Hunts syndrom

Senaste uppdateringen: 27 februari, 2022

Ramsay Hunts syndrom orsakas av samma virus som orsakar vattkoppor. Det orsakar symtom och tecken som uppstår på grund av att viruset kan påverka vissa nerver, särskilt ansiktsnerven.

Ansiktsnerven består av motoriska och sensoriska fibrer. Den går genom olika delar av ansiktet. Det är därför du kan göra olika rörelser och gester, som till exempel att äta och tala. Ramsay Hunts syndrom kan påverka denna nerv och orsaka förlamning i ansiktet och hörselnedsättning på samma sida som det drabbade örat.

I den här artikeln berättar vi mer om åkomman.

Vad är Ramsay Hunts syndrom?

Ramsay Hunts syndrom är ett av de tillstånd som varicella-zoster-viruset (VZV) kan orsaka. Detta virus tillhör familjen herpesvirus.

Enligt en artikel publicerad i Annals of Internal Medicine orsakar Ramsay Hunts syndrom förlamning av ansiktsnerven. Dessutom orsakar det vanligtvis även smärtsamma bältrosutslag på pannan eller inuti munnen.

Det är den näst vanligaste orsaken till perifer ansiktsnervförlamning. Faktum är att det står för 7 % av alla fall. Detta beror på att varicella-zoster-viruset är mycket vanligt förekommande hos den allmänna befolkningen.

En anan studie publicerad i tidskriften SEMERGEN Family Medicine menar att det kan manifestera sig på många olika sätt. Därför brukar läkare vanligtvis klassificerar det i fyra steg, baserat på svårighetsgrad. I allmänhet så orsakar syndromet följande symptom:

  • Illamående, trötthet och smärta.
  • Hudutslag och hörselnedsättning.
  • Förändringar i smakuppfattning eller smakförlust.
  • Perifer ansiktsförlamning.

Orsaker till Ramsay Hunts syndrom

Varicella-zoster-viruset är orsaken till Ramsay Hunts syndrom. Det kan uppstå hos personer som någon gång har haft vattkoppor. Detta beror på att viruset kan ligga vilande, eller latent, i kroppen. Specifikt tenderar det att ligga i nervvävnader.

När viruset återaktiveras orsakar det symptom. Som en artikel i New York State Department of Health visar, överförs det vanligtvis från person till person genom direkt kontakt med blåsor, saliv eller slem hos en infekterad person.

Det kan dock också överföras genom luften av droppar som kommer från hosta och nysningar. Faktum är att människor också kan bli smittade av det från förorenade föremål. För att en person ska kunna utveckla Ramsay Hunts syndrom måste de ha smittats med detta virus.

En bebis med vattkoppor.
Vattkoppor är den nödvändiga förutsättningen för att detta syndrom ska dyka upp senare, ibland till och med flera år senare.

Riskfaktorer

Alla som har haft vattkoppor kan drabbas av Ramsay Hunts syndrom. Detta är en grundläggande förutsättning. Det är viktigt att förstå att det inte är syndromet som är smittsamt, utan den föreliggande sjukdomen.

Som med bältros, när det dyker upp, är det viruset som kan spridas. Om en person som inte har haft vattkoppor kommer i kontakt med en person som har Ramsay Hunts syndrom, kommer denna att utveckla den typiska bilden av den sjukdomen med dess hudutslag.

Vi bör notera att det finns vacciner mot detta virus. Därmed kan en vaccinerad person inte få syndromet.

Ålder är en annan nyckelfaktor. Barn utvecklar sällan Ramsay Hunts syndrom. Det förekommer vanligtvis hos personer över 60 år. Det är också vanligare hos dem som har försvagat immunsystem.

Symptomen det orsakar

Som vi förklarade i det första avsnittet kan Ramsay Hunts syndrom manifestera sig på olika sätt. Som specialister hos Mayo Clinic förklarar är ansiktsförlamning och utslag de två huvudsakliga symptomen på detta tillstånd. Dessa uppstår vanligtvis runt eller inuti örat. De orsakar också vätskefyllda blåsor.

I vissa fall syns inte utslaget eller så blir det synligt det efter förlamningen. Syndromet kan också orsaka öronvärk, konstant ringande i örat och hörselnedsättning.

Ansiktsförlamning gör att patienten har svårt att stänga ögat på den drabbade sidan. Detta kan leda till att munnen och ögonen blir torra. Detta beror på att ansiktsnerven också innefattar körtlar som är ansvariga för att utsöndra tårar och saliv.

Smaksinnet kan också ändras och patienten kan tappa förmågan att känna smaken av mat med tungans främre del.

Du kanske gillar den här artikeln: Olika typer av hudutslag och vad de beror på

Komplikationer vid Ramsay Hunts syndrom

Ramsay Hunts syndrom kan orsaka långsiktiga komplikationer. En av de allvarligaste är postherpetisk neuralgi. Det är kronisk smärta i området där utslaget uppstått.

Det är möjligt att viruset skadar nervfibrerna. Liknande så kan ansiktets känslighet och hörseln försämras permanent. Detta är dock något mindre vanligt.

Slutligen är det möjligt att ögat blir skadat på grund av oförmågan att stänga det. Detta eftersom att om partiklar eller ämnen kommer in i ögat och skadar hornhinnan, kan detta påverka synen.

Diagnos av Ramsay Hunts syndrom

En läkare diagnostiserar tillståndet efter att ha bedömt patientens symptom och sjukdomshistoria. Eftersom det är en vanlig orsak till perifer förlamning, bör läkare alltid ta hänsyn till det.

Dessutom, som en studie publicerad i Revista Clínica de Medicina de Familia förklarar, finns det flera olika tester man kan göra för att diagnostisera tillståndet. Den första är serologi. Med detta kan man se om blodet har antikroppar mot varicella-zoster-viruset.

Ett annat test som kan visa sig vara till hjälp är ett PCR-test (polymeraskedjereaktionstest). I vissa fall, om diagnosen är osäker, kan en läkare begära en bildgivande diagnostik för att utesluta andra tillstånd. Den mest använda är magnetisk resonansavbildning.

En röntgenbild.
Röntgenbehandling är bara nödvändig om läkaren vill kunna utesluta andra misstänkta tillstånd, till exempel en hjärntumör.

Tillgängliga behandlingar

Behandlingen av Ramsay Hunts syndrom går ut på att försöka minska risken för möjliga komplikationer och obehag. Av denna anledning är smärtstillande medel de mest använda läkemedlen. De lindrar patientens smärta. Därutöver kan läkaren också ordinera ångestdämpande läkemedel om patienten lider av yrsel.

Antivirala medel förhindrar också att viruset förökar sig ytterligare. De mest användbara mot varicella-zoster-viruset är aciklovir och valaciklovir. Läkaren kan även skriva ut kortikosteroider som patienten tar samtidigt för att öka effekten.

Den här artikeln kan intressera dig: Herpes Simplex-virus och deras egenskaper

Ramsay Hunts syndrom förekommer bara hos dem som är infekterade av varicella-zoster-viruset (VZV)

Vad du måste komma ihåg är att detta syndrom bara kan drabba personer som har blir smittade av varicella-zoster-viruset (VZV). Det uppstår vanligtvis år efter infektionen, och det är särskilt äldre som drabbas.

Det kännetecknas av ansiktsnervförlamning och ett vesikulärt utbrott.

Kontakta din läkare om du har något av dessa symtom. Korrekt behandling kan minska risken för långvariga komplikationer, såsom kronisk smärta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.