Allt du behöver veta om palliativ vård

Allvarliga kroniska sjukdomar har en betydande inverkan på livskvaliteten för patienter och människorna omkring dem. Palliativ vård är en form av vård som hjälper till att minska den inverkan som sjukdomen har.
Allt du behöver veta om palliativ vård

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Alla patienter med allvarliga sjukdomar kan dra nytta av palliativ vård. Dess huvudmål är därför att ge stöd och lättnad till de som lider av allvarliga hälsoproblem som kan leda till dödsfall på kort eller medellång sikt.

Palliativ vård har visat sig förbättra livskvaliteten hos allvarligt sjuka patienter och deras familjer. Det uppskattas dock att endast 14% av människor som behöver denna typ av vård får en effektiv sådan.

Aldrig i mänsklighetens historia har mer palliativ vård behövts än nu. Detta beror på att medicinska framsteg har utökat vår livslängd. Därför har överlevnaden för personer med kroniska sjukdomar ökat. Detta leder till att inte många människor dör omedelbart av sina sjukdomar, och istället lider många under lång tid av effekterna av den.

Palliativ vård

läkare talar med patient

Palliativ vård är det område inom medicinen som ansvarar för att förebygga och lindra störningar hos allvarligt sjuka patienter, och som också ger en bättre livskvalitet för dessa patienter och deras familjer. Vissa människor som lider av livshotande sjukdomar behöver denna vård.

Huvudmålen för denna behandling är:

  • Hantera symptomen som gör att både patienter såväl som deras närstående lider.
  • Anpassa behandlingsmålen till patientens tillstånd och preferenser.
  • Underlätta och upprätthålla kommunikation mellan patienten, dennas familj och det ansvariga vårdteamet.
  • Att ge psykosocialt och andligt stöd till patienter och deras familjer.

Palliativ vård täcker ett brett spektrum av sjukdomar. De som befinner sig i ett allvarligt stadium av en sjukdom och de som inte får konventionell behandling på grund av sitt tillstånd kan dra nytta av den. Det gäller även de som har svarat dåligt på etablerade behandlingar.

Vad palliativ vård består av

En allvarlig kronisk sjukdom är ett tillstånd som påverkar flera dimensioner av patientens och familjens liv. Palliativ vård fokuserar på:

  • Fysiska problem
  • Praktiska frågor
  • Psykosociala aspekter
  • Den andliga världen

Fysiska problem inkluderar inte sällan smärta, andningssvårigheter, sömnproblem och matsmältningsstörningar. Dessa problem behandlas vanligtvis med medicinering, fysioterapi, näringsrådgivning och arbetsterapi.

I dessa fall finns det vanligtvis ett antal praktiska frågor som huvudsakligen är relaterade till resurstillgänglighet. När vi pratar om resurser syftar vi på ekonomiska resurser och de verktyg som man behöver för att säkerställa patientens och familjens välbefinnande.

Allvarliga sjukdomar kräver också psykosocialt stöd för att hantera rädsla, hopplöshet eller förnekelse. Detta stöd tillhandahåller man främst genom terapeuter och stödgrupper. Läkare måste också kunna ge spirituell hjälp för att kunna utforska världsbilder och värderingar som hjälper patienten att acceptera och hantera situationen.

Fortsätt läsa den här artikeln: Smärtbehandling med opioider vid cancer

Vem ska ge palliativ vård och under vilka förhållanden?

kvinna får palliativ vård

Palliativ vård kan ges på ett sjukhus, på en specialiserad enhet eller hemma. Patienten och deras familj bör bestämma vilket som är det bästa valet, och överväga fördelar och nackdelar för alla alternativen.

Det har visat sig att hemvård i de flesta fall är mycket fördelaktigt för sjuka patienter. Men detta alternativ beror på villkoren och tillgängligheten för varje familj, liksom tillgång till externt stöd.

Helst tillhandahåller man denna typ av vård genom ett medicinskt vårdteam i samarbete med patientens familj. En person med en allvarlig sjukdom har generellt behov av ett team med läkare, sjuksköterskor, en fysisk assistent, en nutritionist, en psykolog, en socialarbetare, en massageterapeut och en spirituell rådgivare.

Läs mer i den här artikeln: 5 saker folk ofta tänker innan döden

Aspekter att överväga

Det är mycket viktigt att både patienten och familjen är väl informerade om sjukdomen, behandlingsalternativen och prognosen. Detta gör att de kan fatta bra beslut i varje steg.

Inte alla har tillgång till palliativ vård. I höginkomstländer får nästan alla patienter med behov tillgång till palliativ vård. I låginkomstländer är det tyvärr tydligt att det inte förekommer i tillräcklig utsträckning. 98% av barn som behöver denna typ av vård bor i fattiga länder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pessini, L., & Bertachini, L. (2006). Nuevas perspectivas en cuidados paliativos. Acta bioethica, 12(2), 231-242.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.