Acetylsalicylsyra i låga doser - information och användning

När en person har haft en hjärtinfarkt skriver läkare vanligtvis ut en behandling med något mildare läkemedel för att förhindra att det händer igen. Vad detta läkemedel gör är att det gör blodet mer lättflytande och förhindrar att blodproppar bildas. Ofta är det läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra i låga doser.
Acetylsalicylsyra i låga doser - information och användning

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Det finns ett antal läkemedel som innehåller den aktiva substansen acetylsalicylsyra. Värt att nämna är att så kallade lågdos-läkemedel i huvudsak är desamma som vanliga läkemedel, men har en lägre dos (100 eller 300 mg). Den vanliga dosen av detta antiinflammatoriska och smärtstillande medel innehåller 500 mg acetylsalicylsyra. Vi kommer inte att gå in på olika varumärken utan talar här om den aktiva substansen acetylsalicylsyra i låga doser.

Lite information om acetylsalicylsyra

Under större delen av 1900-talet använde man acetylsalicylsyra som ett antiinflammatoriskt och smärtstillande medel. Men sedan 1980 har de som drabbas av hjärtproblem kunnat dra nytta av trombocytverkan hos acetylsalicylsyra. Detta gör att läkare i allt högre grad använder detta läkemedel för just den typen av ändamål.

Acetylsalicylsyra är mycket användbart för patienter som drabbas av sin första kärlkramp eller cerebrovaskulära ischemiska incident, ett tillstånd som liknar en hjärtinfarkt. Detta beror på att acetylsalicylsyra i låga doser kan hämma trombocytfunktionen. Blodplättar är molekyler som tillsammans med andra komponenter bidrar till att bilda blodproppar. Man säger att blodplättarna därmed delvis är ansvariga för utvecklingen av någon kranskärlssjukdom.

Senare studier visar att långvarig behandling (mer än 10 år) med acetylsalicylsyra avsevärt minskar risken för tarmcancer exempelvis. De egenskaper hos denna aktiva substans som hämmar tillväxt av cancerceller är redan kända.

Under flera år har läkemedel med låga doser av acetylsalicylsyra varit bland de mest sålda produkterna i många länder på grund av deras många medicinska användningsområden. Detta har till och med lett till bristande tillgång i vissa länder.

acetylsalicylsyra i låga doser

Du kanske också gillar denna artikel: 8 effektiva trick för att bleka vita kläder

Varför drabbas vi av hjärtattacker?

Akut hjärtinfarkt, eller hjärtinfarkt, är ett allvarligt tillstånd som uppstår till följd av att ett kranskärl hindras av en blodpropp. Med andra ord blockeras blodcirkulationen, som ska göra att syrerikt blod når hjärtat, av en klump eller propp som bildas av olika ämnen.

Det avbryter kontakten i den normala blodpassagen och blodet når inte längre hjärtat i de mängder som är nödvändiga för att hjärtat ska fungera korrekt. Tyvärr kan en sådan här incident leda till döden. Samma situation uppstår med artärer och vener som försörjer hjärnan med blod. Detta tillstånd är vad vi kallar cerebrovaskulär infarkt eller stroke.

Hjärtattacker är oväntade och kan hända vem som helst, när som helst. De förekommer dock märkbart oftare hos personer med riskfaktorer och hos patienter som redan har drabbats av liknande sjukdomar.

De mest karakteristiska symptomen på hjärtinfarkt är:

Det är viktigt att personen som drabbats av hjärtinfarkt kommer till sjukhuset så snart som möjligt och får läkarvård inom en timme efter symptomens början.

När en person går igenom en sådan här händelse skriver hans eller hennes läkare vanligtvis ut en behandling med acetylsalicylsyra i låga doser för att förhindra att det händer igen. I huvudsak hjälper detta läkemedel till att göra blodet mer lättflytande, vilket förhindrar att fler blodproppar bildas och utlöser hjärtinfarkt.

Hur påverkar acetylsalicylsyra i låga doser kroppen?

acetylsalicylsyra i låga doser

Acetylsalicylsyra stör syntesen av prostaglandiner. När det sker sker en irreversibel hämning av cyklooxygenas syntes. Cyklooxygenas är ett enxym som finns i två olika former, cyklooxygenas 1 (COX-1) och cyklooxygenas 2 (COX-2). Det senare finns bara i hjärnan, medan COX-1 finns i nästan alla kroppsvävnader.

Acetylsalicylsyra i låga doser fungerar på COX-1 hos trombocyter. De genererar tromboxan A2, vilket är ett ämne som producerar stark vasokonstriktion (blodkärlens hopdragning). Dessa effekter uppträder vid mycket lägre doser än de som krävs för antiinflammatorisk och smärtstillande verkan. Av denna anledning är doserna acetylsalicylsyra i vissa läkemedel antingen 100 eller 300 mg, istället för 500 mg.

Blodplättarnas COXx-1 är känsligare än endoteliumets COX-1. Det förklarar behovet av mycket låga doser acetylsalicylsyra för att uppnå en antitrombotisk effekt. Enzymet hämmas och medicinen minskar trombocytaktivering samtidigt som blödningstiden ökar.

Läkemedlet påverkar inte trombininducerad trombocytaktivering. Men läkare rekommenderar fortfarande att patienter som har drabbats av kranskärlssjukdom och angina pectoris (smärtor i bröstet) tar det.

Sammanfattning

Acetylsalicylsyra i låga doser är ett allmänt använt läkemedel för förebyggande av hjärtinfarkt och vid hjärninfarkt (exempelvis stroke). Det finns olika läkemedelsmärken som innehåller acetylsalicylsyra i olika doser, från 100 mg eller 300 mg.

Du bör alltid följa läkarens anvisningar och inte ändra dosen. Detta läkemedel kan, som alla andra, ha oönskade biverkningar. Om du inte följer de terapeutiska riktlinjerna ordentligt kanske läkemedlet inte fungerar lika bra. Det kan istället öka din risk att drabbas av ytterligare hjärtinfarkter.

Kontakta den professionella sjukvården om du har några frågor om detta läkemedel och dess användningsområden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rohlfs, I., García, M. del M., Gavaldà, L., Medrano, M. J., Juvinyà, D., Baltasar, A., … Muñoz, D. (2004). Género y cardiopatía isquémica. Gaceta Sanitaria. https://doi.org/10.1157/13061995
  • Agustí, A., & Diogène, E. (2004). Prevención primaria del infarto de miocardio con ácido, acetilsalicílico. Medicina Clinica. https://doi.org/10.1157/13060895
  • Vianna, C. A., González, D. A., & Matijasevich, A. (2012). utilização de ácido acetilsalicílico (AAS) na prevenção de doenças cardiovasculares: Um estudo de base populacional. Cadernos de Saude Publica. https://doi.org/10.1590/S0102-311X2012000600011

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.