7 tips för att hantera ångest & stressfaktorer att undvika

För att hantera ångest måste du inse vilka stressfaktorer som påverkar dig och ta tag i dessa. Du kan inte bara behandla symptomen.
7 tips för att hantera ångest & stressfaktorer att undvika

Senaste uppdateringen: 30 oktober, 2020

Anledningen till att vi inte är mottagliga för många tips för att hantera ångest är för att våra sinnen jobbar på en annan nivå; barriärer blockerar vårt fokus, vilket helt kontrolleras av överdriven oro, negativitet och brist på självkontroll. Det är svårt att “sakta ned” när vi är i ett sådant tillstånd.

Även på semester kan vi känna oss så utmattade att vi får en ångestattack. Det är å andra sidan viktigt att påpeka att många strategier och tips för att hantera ångest är begränsade till att behandla symptomen, men inte roten till problemet.

Att utöva meditation, ta en promenad eller till och med ta lugnande medel kan hjälpa oss att stilla symptomen, men problemet som utlöser ångesten finns fortfarande inom oss.

Därför är det viktigt att veta vad man ska undvika när man lider av ångest för att bättre förstå “demonen” inom sig, så att man kan kontrollera och försvaga den för att ta tillbaka kontrollen över sitt liv.

1. Grubbla inte över saker; stoppa dessa “vandrande” tankar

Grubbla inte

Stopp! Bryt cirkeln av kontinuerliga tankar som berövar dig på frid och stabilitet under dagen.

 • Uppmärksamma när en tanke, bild, fras eller ett minne börjar bli ihållande.
 • När du identifierat en “vandrande” tanke måste du avleda din uppmärksamhet mot något mer avslappnat och positivt.

Att sporta, måla mandalas eller föra en konversation med någon du litar på kan vara några av de bästa sätten att hantera ångest.

2. Hantera ångest genom att konfrontera dina problem

Kanske åsamkar ditt jobb dig så mycket ångest att du beslutat dig för att sluta. Kanske är dina problem med din partner så allvarliga att du föredrar att spendera tid utanför hemmet och komma hem sent…

 • Dessa beteenden är ett direkt sätt att fly från vad som oroar och förvirrar dig.
 • Bär inte med dig dagens problem till morgondagen. Om du gör det kommer du samla på dig mer och mer oro, ångest och frustration, och det kommer inte finnas plats för något annat.

3. Oroa dig inte över saker som ännu inte hänt

Oro över framtiden

Om jag gör det kommer det där hända. Om jag säger det kommer det där inträffa. Om jag förändrar det kommer det som jag inte vill hända garanterat hända…

Om dessa tankar låter som du ska du komma ihåg att de är kännetecknet för den giftigaste och mest handikappande formen av ångest som människor kan drabbas av. Katastroftankar hindrar oss från att leva på ett fullt och mottagligt sätt.

Ingen har en kristallkula med vilken man kan se vad som kan hända imorgon. Fokusera därför din uppmärksamhet på nuet och kontrollera negativiteten.

4. Slappna av, “bevaka” inte dig själv så mycket

De som drabbats av fler än en ångestattack är rädda för att det kan hända igen. Ibland oroar de sig så mycket om kommande attacker att det är just denna rädsla som ger upphov till nya attacker.

 • Undvik att överbevaka dig själv, kontrollera din puls och tänka saker såsom “om jag går dit kommer jag bli nervös” eller “om jag gör det kommer jag förlora kontrollen”.
 • Du måste försöka ändra denna vana och låta dig själv leva öppet och självsäkert. Du måste konfrontera dina rädslor, för det kommer låta dig finna frid och stabilitet.

5. Försök inte att leva utan ångest

Ångest är en del av livet

Det här är ett väldigt vanligt fel: många tror att ångest är en fiende man måste undvika till varje pris.

 • Hemligheten bakom ett av de bästa sätten att hantera ångest är att finna balans. Det går att leva med ångest, men utan att låta den kontrollera dig.
 • Förstå att ångest är en del av varje människa. Den hjälper dig att överleva och undvika onödiga risker; den ger dig till och med energi och motivation att nå vad du vill ha.
 • Men när ångesten omvandlas till en känsla som paralyserar, kontrollerar och berövar dig på lycka är det dags att skrida till handling.

Du måste hitta roten till problemet; du måste sätta dig ned och ha en konversation med dig själv och förvandla negativa känslor till positiva.

6. Det finns människor du måste undvika när du lider av ångest

Det kan verka konstigt, men ibland kan fokusen för ångesten ligga hos en person som berövar oss på lycka varje dag:

 • Det kan vara en partner eller ett komplicerat, skadligt förhållande som gör dig till något du inte är.
 • Det kan vara en situation, såsom en arbetsmiljö du inte är helt anpassad till.
 • Du kan även känna dig malplacerad eller sårbar inom din egen kärnfamilj.

Det bästa du kan göra är att identifiera fokusen för din ångest och etablera möjliga “flyktrutter” eller handlingar du kan ta för att lösa problemet.

7. Sluta inte leva; ångest berövar dig på dyrbar tid

Sluta inte leva

Även om du inte inser det så händer det. Ångest stjäl ditt liv, din vilja, ditt hopp och till och med din identitet.

 • Våra tips hjälper dig att hindra ångesten från att göra dig till någon annan. Det kan vara någon du inte gillar och som inte alls är som personen du var tidigare.
 • Låt inte det hända! Låt inte denna “identitetstjuv” stjäla din personlighet och lycka, och lämna dig helt lottlös. Ta kontroll, grabba tag i tyglarna och sök inom dig för att hitta problemet såväl som möjliga lösningar.

Kom ihåg: för att hantera ångest är det viktigt att använda en flerdimensionell metod. Läkemedel är användbara, men man måste även använda kognitiv beteendeterapi, avslappningstekniker och stöd från familj samt vänner för att få en bra balans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Robinson, O. J., Vytal, K., Cornwell, B. R., & Grillon, C. (2013). The impact of anxiety upon cognition: perspectives from human threat of shock studies. Frontiers in human neuroscience, 7, 203.
 • Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of consulting and clinical psychology, 78(2), 169.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.