7 symptom på blindtarmsinflammation du inte bör ignorera

Det är viktigt att hålla i minnet att om det inte behandlas i tid kan blindtarmsinflammation leda till bukhinneinflammation, vilket kan sätta patientens liv i fara.
7 symptom på blindtarmsinflammation du inte bör ignorera
Maricela Jiménez López

Granskad och godkänd av läkare Maricela Jiménez López.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Kan du några symptom på blindtarmsinflammation?

Blindtarmsinflammation är en sjukdom som orsakas av blockering och inflammation i blindtarmen. Det gör det svårt för blodet att cirkulera i området, så när trycket ökar resulterar det i inflammation. Trots att vi inte känner till blindtarmens exakta funktion kan tillståndet vara dödligt om det inte behandlas i tid. Det beror på att bihanget till blindtarmen kan brista och snabbt sprida infektionen till andra delar av matsmältningssystemet.

Medicinskt ingripande är avgörande för att undvika komplikationer. Med tanke på att vissa inte känner till symptomen vill vi därför ägna den här artikeln åt 7 symptom på blindtarmsinflammation som du inte bör ignorera.

1. Skarp buksmärta kan vara ett symptom på blindtarmsinflammation

kvinna med buksmärtor

Skarpa buksmärtor är ett av de första symptomen på blindtarmsinflammation. Det utvecklas gradvis och beror på inflammation och tryck i organet.

  • Du upplever det vanligtvis i den nedre, högra delen av buken. Därefter varierar intensiteten under en tidsperiod av några timmar.
  • Men i många fall kan man även uppleva smärtan nära naveln eller i nedre delen av ryggen.
  • Det tenderar att förvärras om du nyser eller rör på benen eller buken.

2. Illamående och kräkningar

Därefter är plötsligt illamående, kräkningar och en svaghetskänsla vanliga symptom på blindtarmsinflammation. Det händer i 90% av fallen. Vanligtvis är det efter att först ha upplevt en stark smärta i nedre delen av buken.

Om kräkningarna inte upphör måste du uppsöka en läkare. Även om det inte alltid är ett symptom på just blindtarmsinflammation kan det ändå vara ett tecken på att någonting inte är rätt.

3. Förstoppning eller diarré

Förstoppning kan vara ett symptom på blindtarmsinflammation

Vissa med blindtarmsbesvär har svårt att tömma tarmen. Andra kan tvärtemot ha svårigheter med diarré. Dessa matsmältningssymptom, som man också kan koppla till andra sjukdomar, är ibland resultatet av inflammation i blindtarmen. De brukar påverka den drabbade under loppet av en dag. I de flesta fall åtföljs de av gaser och inflammation.

4. Utspänd buk

Utspänd buk är en obekväm känsla av att känna sig mätt och uppsvälld samt en känsla av tryck som brukar uppstå på grund av matsmältningssvårigheter. Det gör att magen ser svullen ut, även när den är liten. Det är vanligt i fall av blindtarmsinflammation. Det beror på en inflammatorisk reaktion i vävnaderna och en ansamling av gaser.

5. Feber kan vara symptom på blindtarmsinflammation

Feber kan vara ett symptom på blindtarmsinflammation

Symptomen liknar även de som personer med mag- och tarminfektioner upplever. Förutom smärtan är det därför mycket vanligt att den drabbade också uppvisar måttlig feber och frossa. Det är därför viktigt att uppsöka en läkare om febern ökar eller ständigt återkommer. Även om temperaturhöjningen är svag, men kommer tillsammans med buksmärta, är det viktigt att uppsöka en läkare.

6. Aptitlöshet

Även om en person vanligtvis brukar äta bra kan hen plötsligt förlora aptiten. Inflammationen i blindtarmen påverkar matsmältningsfunktionerna. I många fall hämmar det produktionen av hungerhormoner.

Man bör åtgärda det omedelbart, eftersom det annars kan leda till näringsbrist. Det är dock viktigt att uppmärksamma symptomet tillsammans med andra tecken. Det kan mycket väl också bero på andra åkommor.

7. Blumbergs-tecken kan vara symptom på blindtarmsinflammation

Kvinna med buksmärta

Blumbergs-tecken är ett symptom som gör det möjligt att identifiera blindtarmsinflammation mer exakt. Man kan upptäcka det under en medicinsk kontroll av att man trycker på den nedre delen av buken. Man kan då känna en skarp, huggande smärta som kan variera i intensitet. När man släpper på trycket upplevs smärtan som ännu värre, och det gör att man kan identifiera åkomman.

Upplever du något symptom på blindtarmsinflammation som nämns i den här artikeln? I så fall är det bäst att uppsöka en läkare så snart som möjligt för att avgöra om symptomen beror på blindtarmsinflammation eller inte. Att ta tag i problemet med en gång gör det möjligt att få en behandling som kan kontrollera inflammationen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.