5 psykologiska trick för att attrahera andra människor

Visste du att det finns några psykologiska trick för att göra dig mer attraktiv? Lär dig om dem i den här artikeln!
5 psykologiska trick för att attrahera andra människor
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2023

Sann attraktion skapas i våra sinnen. Det förtrollar oss och fyller oss med nyfikenhet som går långt bortom de fysiska aspekterna i våra liv, såsom våra ansikten, ögon och kroppar. Det finns en kulturell bias i att vi tror att allt som är vackert är av godo och att någon som lyckas attrahera dig fysiskt därför döljer otroliga kvaliteter som person.

Men i takt med att vi blir äldre och får mer erfarenhet inser vi att att denna korrelation inte alltid är sann. Vidare inser vi att det i verkligheten är mycket större att kunna uppleva den där andra typen av attraktion, där två sinnen harmoniserar i njutningar, värderingar och projekt.

Men i dagens artikel vill vi hålla oss i området som endast innefattar “attraktionens kraft”. Det finns vissa saker du kan göra som gör det enklare att attrahera andra.

Här kommer fem psykologiska trick som kan hjälpa dig.

1. Sann attraktion ligger i självkänsla – var autentisk!

En autentisk kvinna

Personer som är självsäkra fångar och attraherar. Men denna säkerhet och självkänsla bör aldrig övergå i stolthet eller narcissism. Sann självkänsla är när du känner dig själv och dina styrkor samtidigt som du är medveten om dina begränsningar. Vidare har du förmågan att känna igen dem och försöka förbättra dem varje dag.

Vidare måste du ge näring åt självsäkerheten med andra grundläggande dimensioner. Bland dessa finns självkänsla, en positiv självbild och en kombination av olika typer av ödmjukhet som gör oss mer öppna och får oss att stå andra närmre.

Den sanna magin ligger i balansen hos dessa dimensioner.

2. Sätt din egen prägel för att attrahera andra

I en värld där de flesta är den andra lik är det attraktivt att vara annorlunda. Men ibland börjar många av oss tro att man genom att vara annorlunda blir bortkopplad, kritiserad och till och med separerad från samhället.

Att ha en krökt näsa som en örnnäbb eller att vara överviktig kan till exempel kännas som ett verkligt hinder för att få självkänslan att attrahera andra. Att ha ett asymmetriskt ansikte eller vara för lång eller kort kan ha samma effekt. Men alla dessa nyanser måste komma med självsäkerhet.

Demonstrera för världen att du är unik, att du har din egen prägel och att du är lycklig med den du är. Låt oss därför lära oss att dra nytta av våra egenheter.

3. Kraften hos icke-verbal kommunikation

Använd kroppsspråk

Attraktion börjar med en blick och att veta hur man sammankopplar med andra via den. I sin tur måste du även lära dig att tänka på din hållning: korsade ben och armar i kors är som murar när det kommer till att generera tillit.

Du måste använda öppet kroppsspråk för att visa att du är lugn. Använd dina händer för att gestikulera, le för att fånga, huvudet för att nicka och visa intresse, och din kropp för att visa självsäkerhet och närhet.

4. Empatisk kommunikation

Personen som kan visa att man alltid kan komma denne nära, som vet hur man lyssnar och kan etablera en känslomässig och kognitiv empatisk koppling, blir gradvis väldigt attraktiv.

Å andra sidan finns det personer som har som vana att alltid tala om sig själva i syfte att “sälja sig själva”. De höjer upp sina påstådda dygder, förmågor och färdigheter, men vad det egentligen leder till är obehag och avstånd.

Du måste därför lära dig att etablera en nära koppling med andra. Det finns de som vet hur man gör det genom att vara autentiska, uppriktigt intresserade och som aldrig upphör att vara ödmjuka. Det gör dem mycket attraktiva.

5. Något ovanligt

Stå ut från mängden

Som vi redan påpekat kommer du aldrig stå ut om du är besatt av att “passa in” och dela karaktärsdrag som liknar andras.

Vill du attrahera andra människor, vara annorlunda och stå i fokus för allas blickar i ett rum fullt av liknande människor? Då måste du belysa en aspekt som definierar dig. Det är något andra kommer att komma ihåg och identifiera med dig.

Du kan vara personen som gillar “pinup-stilen”, med den originella frisyren eller de klassiska skorna. Eller så kan du vara mannen med en elegant mustasch, som bär fluga eller som alltid klär sig ledigt. Att vara originell måste harmonisera med ditt utseende och sätt att vara. Du ska aldrig försöka visa upp något som inte passar din essens eller något som skapar avstånd till din identitet.

Skönhet är ett pågående arbete

Generellt kan och bör dessa dimensioner tränas. De flesta av dem uppstår genom självkännedom; endast när vi känner oss själva kan vi alltså förstå vad vi kan förbättra. Vi blir även mer medvetna om vilka våra styrkor är.  Och glöm inte: om du lyckas attrahera någon måste du även bibehålla attraktionen.

Om du jämt litar på dig själv kommer du otvivelaktigt uppnå varaktiga, givande relationer med vänner, romantiska partners och kollegor.

Huvudbild från © wikiHow.com


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ferreras, E. (2007). La autoestima. Anales de Mecánica y Electricidad.
  • Atienza, F. L., Moreno, Y., Balaguer, I., & Rosenberg, M. (2004). Escala de autoestima de
  • Rosenberg. Apuntes de Psicologia. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2007.09.002
  • Branden, N. (1989). Cómo mejorar su autoestima. Círculo de Lectores. https://doi.org/10.1186/cc1474
  • Berntsson, E. (2004). Los seis pilares de la Autoestima. Atención Primaria. https://doi.org/10.1157/13068212

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.