10 varningstecken på bröstcancer du måste känna till

Tidig diagnos är avgörande för att minska effekterna av sjukdomen. Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på de första symtomen, som ofta går obemärkta förbi.
10 varningstecken på bröstcancer du måste känna till
José Gerardo Rosciano Paganelli

Granskad och godkänd av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

De flesta ignorerar tecknen kroppen ger för att göra dem uppmärksamma på att något är fel. Även om det är sant att du inte alltid behöver vara orolig vid uppkomsten av alla slags symtom, bör de inte heller ignoreras helt, eftersom de skulle kunna vara en indikation på ett allvarligt hälsoproblem – idag ska vi till exempel tala om varningstecken på bröstcancer.

När det gäller bröstcancer säger experter att tidig upptäckt är det mest effektiva sättet att minska effekterna av sjukdomen och öka chansen att överleva. Detta tillsammans med nya, riktade behandlingsmetoder för bröstcancer kan rädda livet på många människor.

Men de första symtomen ignoreras ofta, och sjukdomen upptäcks inte förrän i avancerade stadier. Fortsätt därför läsa för att lära dig om tio varningstecken på bröstcancer.

Oförklarlig viktminskning

För många kvinnor kan plötslig viktminskning verka som ett mirakel, och de flesta är i ständig jakt efter ett sätt att gå ned i vikt, eller åtminstone bibehålla ett hälsosamt midjemått.

Men istället för glädje bör detta symtom mötas med oro, eftersom den plötsliga förlusten av 5 kg eller mer är ett första varningstecken på bröstcancer.

Trötthet

Oförklarlig trötthet

Att känna sig trött mot slutet av dagen eller medan man tar sig igenom en spänd situation är vanligt. Risken kommer när tröttheten blir kronisk och inte går bort trots att man avsatt tillräckligt med tid för vila.

Onormal blödning

Alla typer av oväntade blödningar kan vara varningstecken på bröstcancer eller andra sjukdomar. I allmänhet upplever människor med denna sjukdom en liten blödning från bröstvårtan.

Knölar

Knölar i brösten

Majoriteten av alla knölar är ofta godartade, men samtidigt alarmerande. Huden som täcker bröstet kan också genomgå förändringar som också kan vara en varningssignal. Symtomen du bör vara medveten om inkluderar:

  • Rodnad
  • Sår
  • Förändringar i färg
  • Celluliter eller “apelsinhud”

Insjunken bröstvårta

Vid undersökning av brösten är det mycket viktigt att noggrant undersöka bröstvårtorna för att kontrollera att de är normala och inte har ändrat utseende.

En insjunken bröstvårta kan vara ett tecken på bröstcancer.

Bröstsmärta kan vara ett varningstecken på bröstcancer

Under de första stadierna är det ovanligt att känna smärta eller tryck över bröstet. Men när sjukdomen har avancerat är det mycket vanligt att uppleva känslighet och smärta i brösten utan att man rör dem.

Naturligtvis ska inte denna smärta förväxlas med den smärta och känslighet som kan visa sig vid PMS eller mastit.

Förändringar i bröstens storlek

Bröstundersökning

Att märka av förändringar i bröstens storlek är också mycket viktigt för tidig upptäckt av bröstcancer. Om ett bröst verkar inflammerat eller mindre i storlek kan det vara ett tecken som kräver omedelbar läkarvård.

Flytningar från bröstvårtan

Ibland är denna typ av flytningar inte något problem och symtomen försvinner på egen hand efter ett par dagar. Men i många fall av denna sjukdom är detta ett av symtomen. Kvinnor som har fått diagnosen bröstcancer har rapporterat om ett illaluktande sekret från en eller båda bröstvårtorna.

Utseendeförändringar

Förändringar i form eller struktur hos bröstet är ett varningstecken på bröstcancer. Oregelbundenheter i konturerna samt rodnad eller små hål i huden är tydliga symtom på denna sjukdom.

Vilka är riskfaktorerna?

Bröstcancer drabbar främst kvinnor, men den kan också utvecklas hos män. De största riskfaktorerna är:

  • Att vara kvinna, 55 år eller äldre
  • En familjehistoria av bröstcancer
  • Att få din första menstruation före 12 års ålder
  • Genomgå sent eller tidigt klimakterium
  • Fetma
  • Att aldrig ha fött barn

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.