10 av dina energitjuvar - så blir du av med dem

Med tiden inser vi att förlåtelse är det bästa alternativet. Genom att förlåta förbättras våra liv eftersom vi inte längre kan bära på den börda som kallas bitterhet.
10 av dina energitjuvar - så blir du av med dem

Senaste uppdateringen: 19 december, 2018

. Vi har alla en specifik mängd energi som vi måste lära oss att använda positivt och inte slösa bort. Din energi tillåter dig att arbeta med motivation, ger dig ett positivt sinnesstånd för att hantera dagliga situationer och låter dig dra nytta av varje tillfälle som presenterar sig. Endast du har kraften att kontrollera din energi och komma åt den för användning varje dag. Dock kan du förlora din energi när du stöter på energitjuvar.

Dessa energitjuvar är externa och interna faktorer som kan störa dina energinivåer, vilket sänker motivationen, humöret och produktiviteten.

Vår energi är nyckeln till att uppnå framgång och övervinna alla hinder som dyker upp i det dagliga livet. Vi har alla möjligheten att förnya dessa energier varje dag. På så vis har vi kraften för våra styrkor, talanger och allt som får oss att stå ut som individer.

Varje individ har sin egen energi, och detta är nyckeln till deras personliga och professionella utveckling.

Den store spirituella ledaren Dalai Lama har beskrivit de tio “energitjuvar” som alla bör känna till. Det hjälper dig att bli mästare över dina energier och förebygga störningar som hindrar dig att dra nytta av dem.

Håll dig borta från giftiga personer – de är energitjuvar

Giftiga personer är energitjuvar
  • “Släpp taget om personer som bara kommer in i ditt liv för att dela med sig av klagomål, problem, historier om katastrofer eller rädsla och som dömer andra. Om någon letar efter en papperskorg att kasta skräp i ska du se till att det inte är i ditt sinne.”

Vi kan alla lära oss att se vilka som kommer med positiva saker till våra liv och vilka som bara vill stoppa och hindra oss från att fungera som vi vill.

Betala dina räkningar i tid

Det finns inget bättre för sinnesfriden än att veta att vi inte är skyldiga någon annan något och att ingen är skyldig oss något.

  • “Betala dina räkningar i tid. Samtidigt ska du samla in från de som är skyldig dig eller välja att släppa taget om du inte kan det.”

Att vara ansvarsfull med skulder hjälper oss att hålla oss lugna framför andra och framförallt oss själva. Det är bäst att göra allt vi kan för att frigöra oss själva från skulder och att inte behöva gömma oss eller skämmas över att inte ha betalt dem.

Håll dina löften

  • “Om du inte har hållit dem ska du fråga dig själv varför. Du har alltid rätten att ändra åsikt, be om ursäkt, kompensera, omförhandla och hitta ett annat alternativ till ett löfte du gett, men det får inte bli en vana. Det bästa sättet att undvika att göra något du inte vill göra är att säga NEJ från första början.”

Löften, oavsett hur små de är, kan ha stora värden för andra. Att hålla vad du lovar gör dig till en bättre människa, både personligt och professionellt.

Delegera det du inte vill göra

Delegera det du inte vill göra
  • “När möjligt ska du alltid ta bort eller delegera de uppgifter du föredrar att inte göra och dedikera din tid till saker du gillar bäst.”

Det betyder inte att undvika sina ansvar, utan att vara medveten om att det ibland är bäst att ge arbetet till någon som kan göra det bättre eller som kan ta din plats när du inte känner att du är redo för uppgiften. Detta påminner oss dessutom om att det är viktigt att göra de saker som verkligen är betydelsefulla i våra liv.

Vila och agera

  • “Ge dig själv en chans att vila om du finner dig själv i ett ögonblick där du behöver det, och ge dig själv tillåtelse att agera när du finner ett passande ögonblick.”

Både naturen och våra liv har olika rytmer på dagen och vi måste veta hur vi hanterar det. Många gånger kan det vara ett stort misstag att inte stanna upp när vi behöver det. Och att inte agera när när det behövs kan resultera i framtida ånger.

Kasta ut, plocka upp och organisera

  • “Kasta ut, plocka upp och organisera. Inget kräver mer energi än en plats i oreda med massor av saker från det förflutna som du inte längre behöver.”

Det är väldigt viktigt att kasta ut saker vi inte behöver, både fysiska prylar och spirituella ting. Annars blir de till energitjuvar. Det är bra att lämna allt som skett bakom oss, och endast ta med oss saker som tillåter oss att organisera oss själva för att leva bra i nuet och uppfylla våra drömmar för framtiden.

Ta hand om din hälsa

Ta hand om din hälsa
  • “Prioritera till din hälsa, när din kropps maskineri inte fungerar till max kan du inte göra mycket. Ta pauser.”

Det är värdelöst att ha det bästa jobbet och de finaste sakerna om vi inte åtnjuter god hälsa och inte tar hand om våra kroppar. För att njuta av livet med mest energi måste vi ägna tid åt våra kroppar. Vi behöver avgifta, meditera, unna oss, träna, tala med läkare och göra allt nödvändigt för att bibehålla god hälsa.

Konfrontera svåra situationer

  • “Konfrontera de giftiga situationer som du nu tolererar – från att rädda en vän eller familjemedlem till att tolerera negativa handlingar från din partner eller en grupp – och gör det du behöver för att förändra dem.”

Svåra situationer kan vara stora energitjuvar. Att konfrontera situationer är det mest hälsosamma sättet att hantera dem, och inte låta dem bli värre. Det är viktigt att analysera och besluta om tid. För när vi skjuter upp eller ignorerar saker kan det orsaka stress och svårigheter att fokusera. Resultatet blir bara att problemet blir ännu svårare att lösa.

Acceptera

  • “Acceptera. Det är inte att ge upp. Inget får dig att förlora mer energi än att kämpa emot och slåss mot en situation du inte kan förändra.”

Många människor lever med inställningen att inget är omöjligt. Och det är sant att hoppet är det sista som överger människan. Men ibland sätter livet oss i situationer där vi måste acceptera att vi inte kan förändra saker. Dessa kan bli stora energitjuvar om vi inte inser att det enda sättet att hantera dem är att acceptera. Att acceptera betyder inte att vi slutar kämpa. När vi accepterar att vi inte kan förändra har vi även möjligheten att ändra vår plan och söka nya möjligheter.

Förlåt

  • “Förlåt, släpp situationen som orsakar dig smärta; du kan alltid välja att lämna smärtan hos ett minne.”

En av de största källorna till energi är kärlek eller sammankopplingen med ett högre väsen som lär oss förlåta. Livet sätter oss ofta i situationer som fyller oss med vrede, smärta, bitterhet och rädsla. Dessa kan vara svåra att övervinna.

När vi beslutar att inte ge bränsle till dessa känslor och börjar förlåta förbättras dock allt i våra liv. Med tiden inser vi att vi tagit ett bra beslut. Hat, bitterhet och vrede är känslor som inte ger oss något gott och kan leda till att vi tar dåliga beslut.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.