Varningstecken på livmoderhalscancer

Alla typer av cancer är extremt farliga och bör upptäckas tidigt för att du ska kunna få rätt behandling och uppföljning. Vi kommer idag att prata specifikt om livmoderhalscancer i denna artikel.
Varningstecken på livmoderhalscancer

Senaste uppdateringen: 02 december, 2018

Du bör vara vaksam på symptomen på livmoderhalscancer, gå på regelbundna kontroller och uppsöka din läkare så snart symptom visar sig. Vi kommer nedan gå in på några vanliga varningstecken på livmoderhalscancer, så fortsätt läsa.

Varningstecken på livmoderhalscancer

Olika forskningsgrupper inom cancer är ense om att det finns en rad varningssignaler som alla bör känna till, och då dessa börjar visa sig bör man direkt uppsöka en läkare.

De sju varningssignalerna för att upptäcka livmoderhalscancer är:

  • En förändring i tarmvanorna eller urineringsvanorna
  • Hudsår som inte läker
  • Hemorrojder eller utsöndringar utan någon rimlig anledning
  • Uppkomst av knutor
  • Ihållande hostande eller heshet
  • Matsmältningsproblem eller svårigheter med att svälja
  • Förändringar hos födelsemärken

De främsta riskfaktorerna för livmoderhalscancer

livmoderhalscancer och dess symptom

Riskfaktorer inkluderar allt som tenderar att öka risken för att få en sjukdom. Riskfaktorer kan variera beroende på vilken typ av cancer vi har att göra med, till exempel hudcancer, mm.

Då riskfaktorerna har identifierats bör du fokusera på de du kan ändra eller motverka, exempelvis cigarettrökning och HPV ( humant papillomvirus), och inte tänka alltför mycket på de faktorer som du tyvärr inte kan förändra, som ålder eller familjehistorik. Vi kommer härunder att lista några riskfaktorer som påverkar uppkomsten av livmoderhalscancer.

Humant papillomvirus eller HPV

Detta anses vara den absolut största riskfaktorn när det gäller livmoderhalscancer. Läkare förväntar sig att en kvinna blir infekterad av HPV innan livmoderhalscancer uppstår, även då sjukdomen kan uppkomma p.g.a. många olika högriskinfektioner. Runt två tredjedelar av alla fall med livmoderhalscancer orsakas av HPV 16 och 18.

Tobak

Undvik att röka

Kvinnor som är rökare är speciellt i riskzonen för att få livmoderhalscancer  – de löper dubbel risk jämfört med en icke-rökande kvinna, eftersom rökning utsätter kroppen för många cancerframkallande kemiska substanser som kan påverka andra organ, utöver själva lungorna. Dessa substanser går dock inte ut i blodomloppet, tack vare utbytet av gaser. Rökning ser också till att immunsystemet blir mindre effektivt i sin motverkan av HPV.

Immunsuppression

Viruset som orsakar AIDS, även känt som HIV, orsakar stora skador på immunsystemet och får kvinnor att löpa större risk för HPV. Detta kan förklara varför det finns en ökad risk för livmoderhalscancer hos kvinnor med AIDS.

Klamydia

Detta är en typ av bakterie som kan infektera reproduktionssystemet och som kan mottagas via sexuell kontakt. Studier har visat att kvinnor som har eller haft klamydia löper större risk att få livmoderhalscancer.

Kost

Ät inte skräpmat

Kvinnor med dåliga kostvanor, som inte har tillräckligt med frukt, sallad och grönsaker, löper större risk för att få livmoderhalscancer.

P-piller

Många studier indikerar att kvinnor som använder p-piller löper större risk för att få livmoderhalscancer, och risken ökar ju längre de används. Risken upphör dock då kvinnan slutar använda p-pillren. Risken är som störst då användandet av dessa piller når 5 år eller mer.

Symptom och varningstecken på livmoderhalscancer

Generellt sätt börjar varningssignalerna inte visa sig förrän cancersymptomen utvecklas till sin allvarliga form, där den växer mot närliggande vävnad. Då detta händer är de mest vanliga symptomen:

  • Onormal vaginal blödning
  • Ovanlig vaginal utsöndring
  • Smärta vid samlag

Dessa symptom är dock komplexa, eftersom de även kan orsakas av andra typer av problem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.