Vaginal föryngring: Allt du behöver veta

Än finns det inte tillräckligt med bevis för att vaginal föryngring skulle lösa några hälsoproblem. Därför är det viktigt att man rådfrågar sin läkare om man funderar på detta ingrepp.
Vaginal föryngring: Allt du behöver veta

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Vaginal föryngring är beteckningen på en rad ingrepp som syftar till att förändra utseendet på en kvinnas yttre könsorgan. Målsättningen är att de ska se mer ungdomliga ut. Ibland hävdar man också att denna intimkirurgi skulle medföra positiva hälsoeffekter.

Den här typen av ingrepp utförs på de inre blygdläpparna, de yttre blygdläpparna eller båda. Efterfrågan på operationer som avser vaginal föryngring har ökat dramatiskt under senare år. Motivationerna för dessa operationer är många och varierande.

Varför väljer kvinnor att genomgå vaginal föryngring?

Vaginal föryngring är ett riskfyllt ingrepp.
Vaginal föryngring kan innebära hälsofördelar utöver de kosmetiska aspekterna.

I regel genomför man vaginal föryngring för att korrigera eller förbättra balansen eller utseendet på en förslappad slida. Förslappning uppstår då slidan förlorat elasticitet och kvinnan får minskad kontroll över slidmuskulaturen.

Förslappning av slidan är ett problem som särskilt berör kvinnor i övergångsåldern. Förklaringen är att kollagenproduktionen avtar i 30-årsåldern och denna minskning förstärks med tiden. Detta tillstånd kan leda till fysiska och psykologiska besvär hos många kvinnor.

En annan orsak till förslappningen i underlivet kan vara barnafödande, i synnerhet om detta skett med hjälp av förlossningstång eller om babyn varit speciellt stor. Övervikt kan vara ett annat skäl. Följden blir att slidan vidgas, vilket kan resultera i obehag såsom:

 • Minskad sexuell njutning
 • Ofrivilligt urinläckage eller urininkontinens
 • Torrhet och irritation
 • I allvarligare fall uppstår obehag vid utövningen av fysiska aktiviteter
 • Ibland kan viss klädsel, till exempel baddräkter och byxor, vålla obehag

Vilka olika typer av vaginal föryngring finns det?

Det finns flera olika typer av metoder för att åstadkomma vaginal föryngring. Vilken som lämpar sig bäst beror på vilken effekt man vill uppnå samt, givetvis, läkarens bedömning. De huvudsakliga ingreppen är följande:

Labiaplastik

Specialisterna utför detta förfarande för att försköna de inre och de yttre blygdläpparna då dessa är för stora eller sladdriga. Detta kan inverka på intimhygienen och den sexuella njutningen vid samlag. Operationen gör blygdläpparna mindre och stramare.

Fettsugning av vulva

Målsättningen med detta ingrepp är att avlägsna extra fettceller i vulvan, framför allt i området ovanför de yttre blygdläpparna och venusberget. På så sätt får slidan en mer attraktiv yttre kontur.

Förstoring med hjälp av labiaplastik

Detta förfarande består i liposkulptur och går ut på att huden i blygdläpparna injiceras med fett. Syftet är att reducera rynkor och släta ut huden i detta område. Dessutom söker man att fylla ut huden så att slidan får ett mer ungdomligt utseende.

Perinealplastik

Ingreppet involverar mellangården (perineum), dvs området mellan bakre delen av slidan och analöppningen. Det är ett område som ofta skadas vid svåra förlossningar. Ingreppet gör att vävnaderna återfår sin elasticitet och ger ett mer estetiskt intryck. Följden kan också bli en förhöjd njutning vid sexuellt umgänge.

Vaginal försnävning

Denna operation syftar till att stärka musklerna i slidan, avlägsna överskjutande vävnader och minska slidöppningen. Vidare tar man bort överflödiga slemhinnor i slidan och stärker bäckenbottnen så att slidan blir fastare.

Minimalinvasiva ingrepp

För den som vill genomgå vaginal föryngring finns det även minimalinvasiva ingrepp att tillgå, vilket i vissa fall kan vara det bästa alternativet. Exempel på sådana behandlingar är:

 • Med radiofrekvens. Elektromagnetiska vågor alstrar värme och omstrukturerar kollagenfibrerna. Detta höjer elasticiteten i slidan.
 • Med Fraxel-laser. Den stimulerar nybildningen av kollagen och elastin. Detta bidrar till att reducera urininkontinens och det förbättrar den vaginala lubrikationen.
 • Med YAG-laser. Denna metod ökar elasticiteten i slidöppningen och blåsan och förbättrar lubrikationen.

Vad är riskerna med vaginal föryngring?

Många läkare har uttryckt oro över den växande efterfrågan på ingrepp inriktade på vaginal föryngring. Hittills finns det inga starka belägg för att de skulle vara vare sig säkra eller effektiva.

Bland tänkbara komplikationer som kan uppstå bör nämnas känselbortfall, infektioner, bakteriell vidhäftning, dyspareuni (smärta vid samlag) och ärrbildning. Detta kan innebära oerhört stora risker med tanke på att dessa ingrepp kanske inte har någon verkan.

Premenopausala kvinnor som genomgår den här sortens operationer kan drabbas av komplikationer då de når klimakteriet. Vid det stadiet blir huden i underlivet av naturen tunnare. Därför kan ingrepp som syftar till att strama åt eller tunna ut minimalt nedhängande vävnader få allvarligare konsekvenser efter klimakteriet.

Vidare kan spänningen i området och minskningen av slidöppningen leda till smärtupplevelser vid intimt umgänge. Som ett alternativ brukar läkare rekommendera mindre invasiva metoder, såsom knipövningar.

Faktorer man bör överväga

Många kvinnor har orealistiska förväntningar på vad som kan uppnås med vaginal föryngring
En läkaren fastställer vilket förfarande som lämpar sig bäst för den enskilda kvinnan.

Det är viktigt att ha klart för sig varför man önskar genomgå intimkirurgi. Man bör också tala uppriktigt med sin läkare och formulera realistiska förväntningar med avseende på ingreppet.

Vidare måste man ta ställning till frågor som varje kvinna konfronteras med före och efter operationen. Dessa aspekter diskuterar vi nedan.

Före ingreppet

Hur lång tid ingreppet tar att utföra beror vilken typ av ingrepp det handlar om, men i genomsnitt tar det ungefär en timma. Med undantag av minimalinvasiva förfaranden är det fråga om dagkirurgiska operationer som kräver epiduralbedövning eller generell anestesi.

Man bör beakta följande punkter:

 • Läkarna bör göra en klinisk bedömning baserad på en preoperativ undersökning.
 • Det är bäst att utföra operationen direkt efter en menstruation. Detta främjar läkningen och minskar risken för infektioner.
 • Patienten bör inte äta något under 12 timmar före operationen.
 • Risken för infektioner kan förebyggas med utskrivning av antibiotika.
 • Återhämtningen tar tre till fyra dagar.

Efter ingreppet

Det är viktigt att noga följa läkarens anvisningar efter operationen. I synnerhet ska man inte återuppta sina normala aktiviteter förrän den rekommenderade tiden har förflutit.

Förtäring av alkohol och tobak kan få negativa effekter på återhämtningen. Man gör klokt i att avstå från rökning några veckor före och några veckor efter operationen. På så sätt blir risken mindre att tjocka och mörka ärr bildas samtidigt som återhämtningstiden förkortas.

Det är lämpligast att bära löst sittande, bekväma plagg. Med andra ord ska man undvika åtsittande klädsel. Läkaren kommer att upplysa sin patient om när hon på nytt kan ha sexuellt umgänge. Dock är detta sällan tillrådligt förrän fyra veckor efter operationen.

Vaginal föryngring är inte riskfritt

Alla operationer medför risker och detta gäller även vaginal föryngring. Därför bör kvinnan noga fundera över varför hon vill genomgå detta ingrepp. Kanske har hon överdrivna och orimliga förhoppningar om sitt utseende.

Därför bör man inte vara generad, utan se till att verkligen ställa alla frågor man vill ha svar på till sin läkare. Att vara välinformerad är inte bara en rättighet; det är också en skyldighet. Man måste ha tillräckligt med information för att kunna fatta rätt beslut.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Casale, C., Casale, D., Tébar, A., Sánchez, J. J., González, B., & Herrera, A. (2014). Reducción funcional y estética de los labios menores: labioplastia con técnica de resección con colgajos especulares en «S». Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia, 41(2), 80-82.
 • Conde, J. L. D., & Pérez, S. B. (2001). Alteraciones vulvo-vaginales. In Manual de salud reproductiva en la adolescencia (pp. 465-490). Sociedad Española de Contracepción y Wyeth-Lederle Zaragoza.
 • Merino, R. R. A., Vizcaíno, J. M., Lara, D. Z., & Flores, D. A. (2012). Procedimientos cosméticos en ginecología. Acta Médica Grupo Ángeles, 10(2), 80-86.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.