Vad din gångstil säger om dig som person

Sättet du går säger mycket om din hälsa, och du borde uppmärksamma det för att undvika framtida problem.
Vad din gångstil säger om dig som person

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Du kanske ofta ser folk som går väldigt snabbt på gatan och tänker att deras gångstil kanske säger mycket om vilka de är. Det är en väldigt insiktsfull utvärdering från dig.

Kanske skyndar sig personen du ser för att denne har en nödsituation. Du kanske även går bakom en tonåring som går med slokande axlar, och du tänker att han har problem med självförtroendet.

Ser man det dock från en annan vinkel kanske denna tonåring bara skriver på sin mobiltelefon medan han går.

Beroende på synvinkeln kan din gångstil säga mycket om vad du gör eller vem du är.

Det kan faktiskt säga vad som försiggår på insidan. Det kan indikera allt från en risk att drabbas av olika tillstånd till vilken fas du är i din menstruationscykel.

Du har bråttom

Om du är en orolig person som är verksam på en högre nivå kan det ändra din gångstil. Tidskriften Cognition publicerade nyligen en studie angående våra agitationsnivåer.

Forskningen utfördes vid University of Kent, och de observerade beteendet hos personer med ögonbindel.

promenerande-manniskor

Deltagare i studien instruerades att gå i en rak linje mot ett mål de tidigare sett. De slutförde även en undersökning för att utvärdera huruvida de var nervösa eller mer avslappnade individer.

Studien kom fram till följande slutsats: personer som är mer nervösa svänger åt vänster oftare än personer som är avslappnande.

Man tror att aktiviteten i den högra hjärnhalvan, som associeras med större ångest, ansvarar för denna avvikning åt vänster.

Du löper hög risk för demens

Hur du går kan ge ledtrådar om att du upplever de tidiga skeendena av demens.

Enligt en ny studie har forskare vid Albert Einstein School of Medicine identifierat ett tillstånd vid namn Motive Cognitive Risk Syndrome (MCR).

MCR karaktäriseras av kognitiva abnormiteter. Dessa är kopplade till försämrat minne och att gå långsammare.

Studien undersökte 26,802 vuxna över 60 år och fann att 10% av dem uppfyllde kriterierna för MCR. Efter att ha gjort denna observation följde forskarna både normala vuxna och de som hade MCR.

Deltagare som diagnostiserades med MCR löpte dubbelt så hög risk att utveckla demens inom tio år jämfört med de som ansågs vara friska.

Du får orgasmer

par-i-sangen

Va? Ja, du läste rätt. Din gångstil säger mycket om ditt sexliv.

Ett forskarlag i Belgien fann att sättet en kvinna rör sig när hon går kan indikera huruvida hon nyligen fått (eller är på väg att få) en vaginal orgasm.

Studien publicerades i Journal of Sexual Medicine. De undersökte den sexuella historiken hos friska kvinnor och försökte “gissa” om de upplevt vaginal orgasm eller inte.

Sexologer undersökte kvinnornas attityder och blev överraskade över att kunna korrekt gissa historiken för 81,25% av dem.

Forskarna i den tidigare studien tror att det är möjligt att kvinnor som haft eller kan få vaginala orgasmer har större rörelseförmåga och att deras bäcken ger längre steglängd.

Du har ägglossning

dansande-kvinna

Det går också att se om du befinner dig i befruktningsfasen av din menstruationscykel baserat på din gångstil.

Tidskriften Personality and Individual Differences publicerade en studie som föreslog att män är mer attraherade till en kvinnas rörelser, speciellt om hon dansar eller går, under hennes mest fertila period av månaden.

Tyska forskare rekryterade 46 kvinnor och noterade om de var i den fertila eller icke-fertila fasen. Forskarna spelade sedan in videor på kvinnorna när de dansade eller gick.

En grupp män såg på videorna och betygsatte rörelserna hos kvinnor i sin fertila fas som mer attraktiva än de som inte var i sin fertila fas.

Forskarna gjorde slutsatsen att resultaten föreslår att kvinnor i detta skede av menstruationscykeln skickar ut signaler genom sina kroppsrörelser.

Din kropp talar alltid till dig

Som du kan se säger din gångstil ganska mycket om vad som försiggår på insidan – från oroande medicinska aspekter som demens, till mindre oroande saker, såsom frågor relaterade till din sexualitet.

Kom ihåg att gång inte bara är en aktivitet. Det kan faktiskt hjälpa dig att förbättra hälsan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pando-Orellana LA, Vera-García F, Lecumberri-Salazar B. Estudios de electroencefalografía en pacientes con trastorno de ansiedad. Rev Mex Neuroci. 2013;14(6):335-340.
  • Weick, M., Allen, J. A., Vasiljevic, M., & Yao, B. (2016). Walking blindfolded unveils unique contributions of behavioural approach and inhibition to lateral spatial bias. Cognition, 147, 106–112. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2015.11.006
  • Verghese, J., Annweiler, C., Ayers, E., Barzilai, N., Beauchet, O., Bennett, D. A., … Wang, C. (2014). Motoric cognitive risk syndrome: Multicountry prevalence and dementia risk. Neurology, 83(8), 718–726. https://doi.org/10.1212/wnl.0000000000000717
  • Nicholas, A., Brody, S., De Sutter, P., & De Carufel, F. (2008). A Woman’s History of Vaginal Orgasm is Discernible from Her Walk. The Journal of Sexual Medicine, 5(9), 2119–2124. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2008.00942.x
  • Fink, B., Hugill, N., & Lange, B. P. (2012). Women’s body movements are a potential cue to ovulation. Personality and Individual Differences, 53(6), 759–763. https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.06.005

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.