Vad kan orsaka olika drömmar om fall?

Du har förmodligen haft en någon gång, men visste du att dessa typer av drömmar kan relateras till stress?
Vad kan orsaka olika drömmar om fall?

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2019

Drömmar om fall är relativt vanliga. Åtminstone 95% av alla människor har haft en. De skapar plötslig ångest som kan skrämma oss så att vi vaknar. Vad är orsaken till dessa typer av drömmar?

Möjliga förklaringar till drömmar om fall

Drömmar
Det är ganska vanligt. Du somnar och har just börjat drömma när du plötsligt faller ner i en avgrund; marken försvinner under dina fötter eller så faller du över kanten på en klippa och får uppleva den skrämmande känslan som kommer med att falla. Ditt hjärta bankar och på nolltid skräms du upp ur din sömn med ångest kopplad till både ditt hjärta och sinne. Du kanske till och med tror att du på något sätt har ramlat ur sängen, och i vissa fall gör faktiskt människor det. Vad orsakar detta fenomen?

1. De inträffar under de första stadierna av sömnen

Sover
Om du kommer ihåg dessa drömmar kommer du inse att de inträffar inom några minuter efter att du somnat in. På Sleep Lab i ett sjukhus i Madrid, Spanien, har man undersökt detta fenomen, och man konstaterade att det är ett resultat av en liten obalans mellan det vestibulära systemet (som sitter i öronen) och kinestetiska systemet.

Kroppen har ännu inte anpassat sig till en liggande position, vilket resulterar i att vi vaknar upp med en känsla av att vi faller. Detta gör att många faktiskt faller ur sängen.

2. Stress är en viktig faktor

Frisk hjärna
Försök nu dra dig till minnes vilket känslotillstånd du befann dig i när du upplevde detta fenomen. Drömmar om fall är också förknippade med stress. Vi utsätter vårt sinne för höga aktivitetsnivåer; kortisol accelererar kärnfunktioner, och våra hjärnvågor blir maximalt aktiverade. När vi lägger oss ner slappnar våra kroppar av, men sinnet förblir aktivt, mycket mer än normalt.

Vi hamnar därför i en ny obalans: en överaktiv hjärna i en avslappnad kropp. Detta leder till en känsla av att falla som manifesteras i dina drömmar, vilket skrämmer upp dig ur sömnen.

3. Fenomenet sömnparalys

Dröm
Sömnparalys inträffar när vi blir medvetna om att vi har en mardröm, men inte vaknar upp ur den. Känslan är mycket levande och intensiv, ibland skrämmande, på grund av hur verkligt allt verkar. När vi drömmer att vi faller är det en obehaglig upplevelse som gör att vi vill vakna upp innan vi slår i marken.

Vi avslutar med att konstatera att den främsta orsaken till detta fenomen är stress. Hjärnan är överstimulerad, vilket leder till en obalans mellan kropp och sinne under de inledande skedena av sömnen. Hjärnan reagerar på denna obalans genom att producera ångestfyllda drömmar. Det finns också en teori om att drömmar om fall är en ärftlig instinkt från våra tidiga hominidförfäder som sov i träd; att de behövde förmågan att vakna upp snabbt för att undvika att falla. Intressant, eller hur?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Freud, S. (1979). 4 La interpretación de los sueños. Sigmund Freud Obras Completas. https://doi.org/10.1046/j.1460-9568.2002.02000.x
  • Tirapu-Ustárroz, J. (2012). Neuropsicología de los sueños. Revista de Neurologia.
  • Brailowsky, S. (1998). Las sustancias de los sueños: neuropsicofarmacología. La ciencia para todos.
  • Gómez Milán, E. (2008). El sueño. Vasa.
  • Cuellar NG, Whisenant D, Stanton MP. Hypnic Jerks A Scoping Literature Review. Sleep Medicine Clinics. 2015.
  • Sathe H, Karia S, Desousa A, Shah N. Hypnic jerks possibly induced by escitalopram. Journal of Neurosciences in Rural Practice. 2015.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.