Vad är Virchows triad?

Virchows triad är en medicinsk term som kombinerar tre faktorer som påverkar koagulation och bildning av trombos. Den värsta konsekvensen är ventrombos eller en blodpropp i vensystemet.
Vad är Virchows triad?
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Virchows triad är en serie av tre förändringar som äger rum i venerna och som är avgörande för bildandet av venös trombos. Detta kallas också ventrombos.

Den tyske patologen Rudolf Virchow var den första att beskriva denna triad för mer än 150 år sedan. Han beskrev de förutsättningar som krävs för att ventrombos ska bildas och sprida sig.

Vi ska börja med att beskriva Virchows triad och därefter några definitioner som gör det möjligt för oss att förstå ventrombos och hälsoriskerna med detta.

Vad beskriver Virchows triad?

Virchows triad innefattar tre förändringar:

 1. Avvikelser i blodflödet
 2. Ökad tendens för blodet att koagulera: Ett tillstånd som underlättar bildandet av venösa blodproppar eller tromboser
 3. Skador på kärlväggarna: Dessa är lesioner på insidan av blodkärlen

Det finns situationer kallade protrombotiska tillstånd som ökar risken för att triaden kommer att inträffa. När de samlas ackumulerar de blodplättar i form av fällor som håller kvar neutrofiler. Trombocyter, tillsammans med neutrofiler, kan också bilda ventrombos och leda till sjukdom.

Vad är protrombotiska tillstånd?

Vi ärver eller förvärvar protrombotiska tillstånd, där Virchows triad ofta är tydligt. Riskfaktorerna kan vara både modifierbara och icke-modifierbara.

Till exempel kan genetiska mutationer leda till ett protrombotiskt tillstånd när detta innefattar koagulationsfaktorer. Detta arv är svårt eller omöjligt att ändra, eftersom risken finns redan vid befruktningsögonblicket.

Å andra sidan kan också systemiska sjukdomar stimulerar blodproppar, såsom cancer, arteriell hypertoni, nefropati och kronisk venös sjukdom. Människor med åderbråck och venös insufficiens är särskilt utsatta.

Vanor och livsstil är också viktiga i trombosekvationen. Överviktiga människor och rökare löper hög risk. De som behöver resa långt med flyg, eller som av andra anledningar sitter stilla under lång tid, kan också öka risken för koagulation i benen.

För kvinnor är användningen av östrogen i hormonella preventivmedel en faktor som kräver särskild uppmärksamhet. En läkare bör alltid utvärdera risken för trombos innan ett sådant preventivmedel är indikerat. Under graviditeten leder livmoderns tryck på venerna till att cirkulationen av blod som går mot nedre extremiteterna minskar, och detta gynnar också Virchows triad.

Andra relaterade situationer inkluderar:

 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom
 • Luftföroreningar
 • Skador på underkroppen
 • Långvarig immobilisering på grund av sjukhusvistelser över 48 timmar
ventrombos
Kvinnor med åderbråck är benägna att få hyperkoagulering i benen

Vad är ventrombos?

Ventrombos grupperar två enheter som kan orsaka vaskulär funktionsnedsättning och död. De är den vanligaste förebyggande dödsorsaken hos patienter på sjukhus:

Den venösa trombosen kan hålla sig still, eller så kan den färdas genom blodomloppet. Om den lösgör sig bildas embolier, och om dessa når hjärtat kan de ta sig in i lungkretsloppet.

Trombos i nedre extremiteterna är de vanligaste. Det dyker upp med rodnad i området, överkänslighet mot beröring, lokal hetta, kramper och även smärta.

Om en trombos bildas och den genererar lungemboli är symptomen andfåddhet, synkope eller svimning, hypotoni och cyanos (blåaktig hudfärg). Konsekvenserna är dödliga om tillståndet inte blir behandlat snabbt och effektivt.

Hur diagnostiserar man Virchows triad?

För det första är det vanliga sättet att diagnostisera djup ventrombos genom en dopplerundersökning av det djupa venösa systemet. Läkaren kontrollerar då om det finns blockeringar i blodcirkulationen eller bedömer förlusten av kompressibilitet i venerna.

I fall som är svåra att diagnostisera eller i osäkra fall kan man utföra en datortomografi eller magnetisk resonanstomografi av den misstänkta kroppsdelen.

Vid lungemboli är den primära diagnostiska metoden datortomografi av lungan. Ibland är den föredragna metoden lungscintigrafi, vilket är en diagnostisk analys.

Virchows triad: kvinna håller sig för bröstet
Andfåddhet är ett av de första symptomen på lungemboli. Tidig upptäckt räddar liv

Du kanske även är intresserad av att läsa: Förbättra din vaskulära hälsa med dessa förändringar

Varför är Virchows triad viktig?

Eftersom vi har mer kunskap om blodproppar och Virchows triad har antalet sjukhusvistelser relaterade blodproppar och embolier minskat. Vi kan förhindra ännu fler dödsfall på grund av dessa insikter.

Det är också viktigt att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor och ta hand om våra lemmar för att minska risken för ökad koagulationstendens i blodcirkulationen. Prata med en läkare om du har frågor om de steg du kan vidta för att skydda dig själv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Kasper y col., Principios de medicina interna de Harrison, edición número 19, Editorial McGrawHill.
 • Bauer K., Overview of the causes of venous thrombosis, retrieved on 01 Jun 2020, Evidence-based Clinical Decision Support- UpToDate.https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-causes-of-venous-thrombosis?search=trombosis%20venosa%20superficial&source=search_result&selectedTitle=2~109&usage_type=default&display_rank=2
 • Motta Hernández, José Wdroo, and Alexander Carvajal Cardozo. Simulación virtual del sistema de coagulación clásico y celular mediante redes de Petri aplicando la triada de Virchow. BS thesis. 2016.
 • Barrera-López, Ana Madeleine. “Pulmonary thromboembolism associated to superior vena cava syndrome thrombotic origin.” Revista Colombiana de Cardiología 24.4 (2017): 406-406.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.