Vad är interkostal neurit vid graviditet och hur mildrar man smärtan?

Vad är interkostal neurit vid graviditet och hur mildrar man smärtan?
Maryel Alvarado Nieto

Skriven och verifierad av läkare Maryel Alvarado Nieto.

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2023

Vissa kvinnor har bröstsmärtor som är liknande tillståndet kallat interkostal neurit under graviditeten. Detta är ett sällsynt tillstånd som vanligtvis inträffar sent under graviditeten. Vi vet dock inte huvudorsaken till denna störning ännu, vilket gör det svårt att behandla.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på vilken information som är tillgänglig hittills och vilka som kan vara möjliga orsaker till utvecklingen av denna neuropati. Likaså kommer vi att försöka se över vilka behandlingsalternativ som finns för interkostal neurit under graviditet och vilka risker som tillståndet innebär.

Interkostal neurit vid graviditet

Det finns ett dilemma angående namnet på tillståndet. Vid interkostal neurit finns en inflammatorisk process som involverar en bröstkorgsnerv som utlöser smärta. Men under graviditeten är den involverade mekanismen inte inflammation.

Därför har vissa forskare föreslagit att namnet för detta tillstånd borde vara “thoracic neuralgia gravidarum”, eller ungefär graviditetsthoraxneuralgi.  Orsakerna är två:

 1. Främst på grund av skillnaden jämfört med traditionell neurit, vars orsak är välkänd.
 2. För det andra eftersom det är ett tillstånd som förekommer hos gravida kvinnor.

Vad är känt om ursprunget till bröstsmärtor under graviditeten?

Eftersom det är ett sällsynt tillstånd är studierna få. Hittills har man inte kunnat fastställa den verkliga orsaken till bröstsmärtor under graviditeten.

Det finns dock flera hypoteser som försöker förklara predispositionen hos gravida kvinnor att utveckla interkostal neurit. Vi ska titta närmare på dessa.

Cambios en el embarazo.
Graviditet genererar olika förändringar. Bland dem är några kopplade till åkommor och obehag som uppträder under denna period.

Smärta på grund av förlängning av fibrerna

En av dessa teorier är att den växande livmodern producerar en progressiv förlängning av nervfibrerna. Detta resulterar i aktivering av smärtreceptorer, vilket skapar tillståndet. Acceptansen av denna hypotes är baserad på det faktum att interkostal neurit i samband med graviditet försvinner inom några timmar efter förlossningen.

Å andra sidan kan detta förklara varför det är vanligare att smärta uppstår senare i graviditeten. På samma gång är det ett giltigt argument för varför neuropatin påverkar området närmare den växande buken mer än nerverna i den övre delen av bröstkorgen.

Radikulär kompression utan bråck

En annan anledning till att interkostal neurit eller denna typ av thoraxneuralgi tros uppstå hos vissa gravida kvinnor är mekanisk nervomslutning, när nerven kommer ut från ryggraden. Denna omslutning är resultatet av en ackumulerande verkan av flera faktorer som är speciella för graviditet.

Bland dem finns följande:

 • Ökad lumbal lordos (stor svank i ländryggen) för att motverka viktökningen i bukregionen och därmed för att kunna modifiera kroppens tyngdpunkt.
 • Vätskeretention som ett resultat av ökad blodvolym, vilket gör att de mjuka vävnaderna som omger ryggraden sväller något.

Resultatet är att töjningen orsakad av en ökad lordos och ökningen i storlek av paravertebrala strukturer lämnar mindre utrymme för nerverna. Det faktum att interkostal neurit inte drabbar majoriteten av gravida kvinnor väcker dock misstanke om andra faktorer.

Ligamentslapphet på grund av relaxin

Slutligen kan ökat relaxin, en molekyl associerad med ökad flexibilitet i höftlederna och ligamenten för att främja förlossningen, vara involverad i uppkomsten av smärta. Vissa studier har också visat att relaxin också har en effekt på mellankotskivorna, vilket gör dem mer sårbara för stress.

Denna hypotes är dock omdiskuterad.

Vilka symtom orsakar interkostal neurit hos gravida kvinnor?

Tillståndet ger måttlig till svår smärta på ena sidan av bröstkorgen. Smärtan går vanligtvis längs en eller två interkostala nerver och det kan uppstå en känsla av domningar i området.

Det är oftast märkbart i nedre delen av bröstkorgen. Det vill säga området närmast buken.

Ett utmärkande drag för interkostal neurit under graviditeten är att palpation av ryggmusklerna ökar känslan av smärta. På samma sätt kan förändringar i position förvärra symtomen. Smärtan kan även göra det svårt för kvinnan att röra sig.

Generellt sett drabbar interkostal neurit oftast höger sida av bröstet. Vissa kvinnor rapporterar också att smärtan strålar ut i buken.

Det är viktigt att notera att symtomen avtar efter förlossningen. Det är dock vanligt att detta tillstånd återkommer vid framtida graviditeter.

Diagnos av interkostal neurit under graviditet

Symptomatologi är tillräckligt för att fastställa diagnos.

Det är möjligt att läkaren anser att en elektromyografi är nödvändig. Inte för att bekräfta något fynd, utan för att utesluta mer komplexa orsaker.

Differentialdiagnoser att ta hänsyn till

Det är viktigt att utesluta patologier där det finns en underliggande nervskada. Kom ihåg att i interkostal neurit av graviditeten visar studier hittills gjorda att detta inte beror på en nervskada, utan snarare är tillståndet sekundärt till en mekanisk effekt.

Men om man antar detta tillstånd i början, utan att utföra en ordentlig undersökning, kan man missa eventuella andra störningar av allvarligare rang:

 • Diskbråck.
 • Herpes zoster-infektion.
 • Diabetisk polyradikulopati.
Dolor de neurit intercostal en el embarazo.
Smärtan tenderar att sitta i de nedre delen av bröstkorgen, nära buken.

Alternativ för att mildra interkostal neurit vid graviditet

Generellt sett är den bästa terapin för interkostal neurit vid graviditet att förebygga det, genom fysisk konditionering innan man blir gravid. Denna rekommendation är dock inte särskilt användbar för en patient som redan har tillståndet och för dem som är benägna att utveckla det.

I litteraturen innefattar behandlingen paracetamol och lokal användning av lidokainplåster på det drabbade området, som en sista utväg för att minska symtomatologin. Denna smärtstillande behandling måste dock ske under strikt medicinsk övervakning, på grund av de möjliga riskerna.

Användningen av paracetamol har också visat verkan för de fall där smärtan är intensiv. Men det är nödvändigt att göra en individuell anpassning för varje fall. Läkaren måste väga riskerna mot nyttan gällande dessa läkemedel, som kan innebära vissa risker under graviditeten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Edmundson, C., Guidon, A. (2017). Neuromuscular Disorders in Pregnancy. Seminars in Neurology, 37(6), 643 – 652.
 • Guidon, A. C., Massey, E. W. (2012). Neuromuscular Disorders in Pregnancy. Neurologic Clinics. 30(Issue 3), 889–911.
 • Massey, E. W., Guidon, A. C. (2014). Peripheral Neuropathies in Pregnancy. Neurology of Pregnancy, 20(1), 100–114.
 • Rezania, K. (2011). Neuromuscular Diseases in Pregnancy. Neurological Disorders and Pregnancy, 159–184.
 • Rosier, C., Camdessanché, J. P. (2021). Neuropathy and Pregnancy. Revue Neurologique, 177 (Issue 3), 220–224.
 • Skeen, M. B., Egglestone, M. (1999). Thoraconeuralgia Gravidarum, Muscle and Nerve, 22(Issue 6), 779–780.
 • Triana, J. D., & Salgado, S. A. (2015). Neuropatías en el embarazo. Revista Repertorio De Medicina Y Cirugía24(3), 168–174.
 • Weimer, L. (2020). Neuromuscular Disorders in Pregnancy. Handbook of Clinical Neurology, 172(Chapter 12), 201–218.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.