Vad är en intrakardiell injektion? När används den?

En intrakardiell injektion är en medicinsk teknik reserverad för nödsituationer. Det består av att administrera mediciner direkt i hjärtat.
Vad är en intrakardiell injektion? När används den?

Senaste uppdateringen: 19 november, 2020

En intrakardiell injektion är ett sätt att administrera läkemedel i nödsituationer. En nödsituation är varje situation som utgör en överhängande eller potentiell risk för dödsfall för en person. I dessa fall kan man administrera medicinen direkt i hjärtat. Den går sedan ut i blodet och verkar omedelbart.

De vanligaste fallen där läkare använder dessa injektioner är under hjärtstopp. Injektionerna är väldigt effektiva eftersom de inte behöver absorberas. På så sätt kan de börja arbetet direkt. Det finns ingen väntetid och 100% av dosen är användbar.

Eftersom man inte behöver ta hänsyn till någon väntetiden råder det dessutom ingen variation mellan patienter av samma storlek och ålder. Tack vare det kan läkare beräkna en lämplig dos och administrera snabbt och exakt. Detta är mycket fördelaktigt om en patient är medvetslös och läkarna inte kan ta reda på viktig information om personen i fråga.

Hur administrerar läkare en intrakardiell injektion?

Bild på överkropp med fokus på hjärtat.

Det första steget när man använder sig av denna teknik är att förbereda en steril nål som är minst 10 cm lång. Det är viktigt att nålen är tillräckligt lång eftersom den måste nå rakt in i hjärtat.

När nålen är redo laddar man sprutan med den dos man ska administrera. Därefter lokaliserar man patientens interkostalutrymmen. Interkostalutrymmen är utrymmena mellan två revben. De är vanligtvis enkla att hitta, men om en patient är överviktig kan det vara svårare eftersom det är svårare att tydligt skilja dem åt.

När man har lokaliserat det fjärde interkostalutrymmet på vänstra sidan, eller utrymmet mellan det fjärde och femte revbenet, ska man följa den imaginära linjen som förbinder det med bröstbenet på vänster sida. Det är ungefär här hjärtat sitter.

Slutligen sätter man in sprutan i detta utrymme och injicerar medicinen. Trots de tekniska svårigheterna når medicinen hjärtmuskulaturen och hjälper därefter hjärtat att slå.

Du kanske också är intresserad av: 6 matvanor för att få ett friskare hjärta

Vilken medicin använder läkare för en intrakardiell injektion?

Den vanligaste medicinen man administrerar är adrenalin. Läkare använder vanligtvis 0,1% adrenalin eftersom det är den koncentration som kan starta upp hjärtaktiviteten utan att ge allvarliga biverkningar. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att allt som läkare administrerar in i hjärtat verkar omedelbart. Därför skulle en högre dos vara dödlig.

Adrenalin är också känt som epinefrin. Det är en av de mest potenta aktivatorerna i det sympatiska nervsystemet. Hjärtat börjar slå enligt de signaler som systemet skickar. Man kan därför ändra hjärtats elektriska aktivitet genom att ändra det sympatiska nervsystemet.

Flera studier har visat att en intrakardiell injektion med adrenalin upp till fem minuter efter hjärtstopp förbättrar överlevnaden. Men det är inte effektivt varje gång. Detta beror på att timing är viktigt i denna typ av nödsituationer. Därför är möjligheten till överlevnad direkt relaterad till hur snart man administrerar sprutan.

När är det bäst att använda sig av den här tekniken?

Sjukvårdade rullar in en sjuk människa till akuten..

Man bör inte använda sig av en intrakardiell injektion under en hjärtmassage. Det är bäst att administrera hjärtmassage separat från injektioner. På så sätt når medicinen hela myokardiet. Det gör så att man kan reducera myokardischemi.

Ischemi är den process cellerna går igenom när de dör eftersom blodet inte når dem och inte kan ge dem näring. Denna process sker i samband med många hjärtproblem. Men det mest framträdande är hjärtinfarkt, även känt som hjärtattack.

När en person får hjärtstopp slutar hjärtat att pumpa blod till resten av kroppen och celler börjar dö. Man måste därför injicera medicinen i hjärtat för att stoppa den processen. Därefter kan blodet cirkulera genom kroppen igen.

Slutligen bör vi göra det klart att endast certifierade läkare bör använda sig av denna teknik.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.