Vad är dry needling och vilka är fördelarna?

Så kallad dry needling är ett av svaren på de flertal studier som alla kommit fram till vikten av att studera nya sätt att förbättra vår hälsa. Detta behövs på grund av ökningen i förekomsten av muskelproblem bland befolkningen.
Vad är dry needling och vilka är fördelarna?

Senaste uppdateringen: 13 februari, 2021

Dry needling är en av de många nya, innovativa teknikerna inom området fysioterapi.

Detta är en ny evidensbaserad terapiteknik för att lindra muskelsmärta. Idag ska du få veta mera om den, samt hur användbar denna teknik kan vara för att behandla alla typer av muskelproblem.

För att förstå vad dry needling är och hur det fungerar måste vi först förklara två olika koncept innan vi fortsätter: triggerpunkter och myofascial smärta. 

Triggerpunkter

Triggerpunkter är hyperirriterbara punkter i olika, spända muskelområden. Dessa områden är grupper av muskelfiber som visar en onormal spänning och formar ett mycket fast band. Det kallar man vanligen en kontraktion.

Dessa spända områden är smärtsamma och de tillhörande triggerpunkterna är noder som vid vidröring leder till en typ av skarp och intensiv smärta. Dessutom strålar smärtan till andra områden som utgår från triggerpunkten – överförd smärta. Smärtan kan uppstå tillsammans med motoriska nedsättningar och andra fenomen som till exempel yrsel och illamående.

Muskelns triggerpunkt strålar vanligtvis till vissa specifika områden och ger därmed en ledtråd till fysioterapeuter om varifrån problemet härstammar. Till exempel kan huvudvärk komma från en triggerpunkt i musklerna övre trapezius, levator scapulae och sternocleidomastoidus (den sneda halsmuskeln). 

Smärtan behöver alltså inte ha något att göra med det område där den uppstått och triggerpunkten kan vara aktiv eller latent. En aktiv triggerpunkt betyder att den överför smärta till andra områden. Men även latenta punkter kan också överföra smärta.

Triggerpunkter kan bli aktiverade av akut eller kronisk överbelastning av muskeln, ett direkt trauma eller nedkylning. Den vanligaste faktorn som triggar problemet är vanligen kronisk överbelastning på grund av felaktig hållning.

Dry needling: en kvinna med ont i ryggen.

Myofascial smärta

Denna typ av smärta är en muskulär process som kan vara antingen akut eller kronisk. Den är invalidiserande och vanlig bland befolkningen men det är inte många som känner till den. Den visar sig vanligen inte som förändringar i skanningar eller analytiska tester, och på grund av detta är den underdiagnosticerad och underbehandlad.

Symptomen på myofascial smärta orsakad av en triggerpunkt är:

 • Symptom på känslighet. Det sker en förändring i upplevelsen av beröring. Du kan till exempel träffas av något som vanligtvis inte gör ont, och ändå känna smärta. Dessutom är smärtan strålande (som vi förklarat ovan).
 • Motoriska symptom. Man upplever bland annat en minskning av styrkan och svårighet att röra den påverkade muskeln.
 • Autonoma symptom. Det kan vara snuva, rinnande ögon, salivutsöndring, förändringar i kroppstemperatur, gåshud, yrsel, illamående och rodnande hud.

Man skulle kunna säga att det finns tre komponenter i myofascial smärta:

 • Ett tydligt åtspänt område i den påverkade skelettmuskeln, eller spänningar.
 • En triggerpunkt.
 • Ett karaktäristiskt mönster av utstrålande smärta, vilket är triggerpunkten som leder till smärta i ett specifikt område.

Syftet med dry needling

Dry needling är en fysioterapeutisk teknik som man använder främst för myofascial smärta. När terapeuten väl hittar triggerpunkten som är orsaken, försöker denna deaktivera den med hjälp av en nål. Nålen liknar den som används vid akupunktur men är längre, eftersom den behöver nå muskeln.

Före hela processen måste man rengöra området och fysioterapeuten måste använda handskar, desinfektionsmedel och bandage. Detta för att dry needling är en semi-invasiv teknik som penetrerar patientens hud. Nålarna ligger dessutom i engångsförpackningar och är inte återanvändbara.

Terapeuten för in nålen i triggerpunkten utan bedövning och rör nålen från sida till sida tills den åstadkommer en lokal spasm – en ofrivillig sammandragning av muskeln. Detta gör man utan att dra ut nålen ur huden.

Genom att punktera muskeln stimulerar man muskelns receptorer, ger avslappning efter spasmen, en ökning i elasticiteten och minskar smärtan i området.

Är dry needling samma sak som akupunktur?

Dry needling är en vetenskaplig teknik där en utbildad terapeut punkterar muskeln för att hantera myofascial smärta. Behandlingen tar mellan 2 och 5 minuter och kan vara smärtsam.

Akupunktur å sin sida är baserad på traditionell kinesisk medicin och där punkterar man bara energipunkterna på en ytlig nivå, utan att komma i kontakt med muskeln.

En session tar ungefär 20 minuter, är inte smärtsam, kan behandla många olika tillstånd och utförs av en utbildad terapeut. 

Dry needling: en person utför akupunktur.

Risker med dry needling

Riskerna är minimala, och man kan undvika de flesta genom att vidta nödvändiga åtgärder och låta behandlingen utföras av en välutbildad fysioterapeut. 

 • Nålen går genom huden och in i muskeln och det kan finnas små blodkärl mellan dessa. Den vanligaste risken med dry needling är att man punkterar ett blodkärl vilket skapar ett litet blåmärke, som sitter kvar i någon dag. Risken är större hos personer med nedsatt koaguleringsförmåga i blodet, vars blod är tunnare.
 • Terapeuten kan nudda vid en nerv på väg mot muskeln. Detta kan kännas som en pirrning men försvinner vanligen strax efteråt.
 • En annan mera ovanlig risk är yrsel, som kan uppstå under proceduren. Den tekniska termen för detta är vasovagal reaktion.
 • Det finns få rapporterade fall, men om fysioterapeuten inte har erfarenhet av dry needling vid bröstmusklerna, kan ett misstag leda till en punkterad och kollapsad lunga.
 • Det kan uppstå svullnader eller sammandragningar i musklerna.
 • Det kan också uppstå eksem efter punkteringen, en hudreaktion i det behandlade området.
 • Slutligen så medför alla typer av punktering av huden en risk för infektion om terapeuten inte rengör området tillräckligt. Samma sak om fysioterapeuten inte använder handskar och sterila nålar.

Dry needling kan orsaka en sensation hos dig som liknar den du kan få efter en mycket intensiv massage. Den går dock över inom en till två dagar.

Kontraindikationer med dry needling

De flesta kontraindikationer är relativa, bland annat:

 • En oöverstiglig rädsla för nålar
 • Problem med blodets koaguleringsförmåga eller problem med behandling med blodförtunnande medel – på grund av risken för blödningar
 • Hos personer med nedsatt immunförsvar som har en större risk att drabbas av infektioner
 • Hos personer som tagit bort lymfkörtlar och har risk för lymfödem (det betyder att området för dry needling fylls med vätska som inte kan filtreras bort eftersom lymfkörtlarna i området inte finns kvar)
 • Hypotyreos ökar risken för inflammation i muskeln

Är dry needling effektivt?

Enligt en genomgång av flera studier är dry needling effektivt för att:

 • Minska subjektiv och objektiv smärta både lokalt och i området med överförd smärta, samt smärta när man trycker på triggerpunkterna.
 • Förbättra ledernas rörlighet som är relaterade till muskeln där triggerpunkten finns.
 • Det finns inte tillräckligt med bevis, men i vissa fall har dry needling kunnat lindra depression hos patienter med myofascial smärta.

Slutligen kan utövarna observera vissa saker som kan påverka effektiviteten hos dry needling. Till exempel kan andra faktorer hos patienterna så som långvarig smärta, sömnbrist och upprepat arbete med muskeln minska denna behandlings effektivitet.

Nu vet du lite mer om denna metod!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Mayoral-del-Moral, O., & Torres-Lacomba, M. (2009). Fisioterapia invasiva y punción seca. Informe sobre la eficacia de la punción seca en el tratamiento del síndrome de dolor miofascial y sobre su uso en Fisioterapia. Cuest. Fisioter.
 • Fernández de las Peñas, C., & Dommerholt, J. (2013). Punción seca de los puntos gatillo. Una estrategia clínica basada en la evidencia. In Punción seca de los puntos gatillo. https://doi.org/10.1016/B978-84-9022-387-1.00010-3
 • Mayoral del Moral, Orlando; Salvat, I. (2017). Fisioterapia invasiva del síndrome de Dolor Miofascial. Manual de punción seca de puntos gatillo. In Fisioterapia invasiva del síndrome de Dolor Miofascial. Manual de punción seca de puntos gatillo.
 • “EVIDENCIA DE LA PUNCIÓN SECA COMO TRATAMIENTO DE LOS PUNTOS GATILLO.” (n.d.).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.