Utöva godtyckliga gärningar av vänlighet

Vänlighet söker inte efter erkännande. Goda människor agerar i enlighet med sina principer för att själva må bättre och vara mer bekväma med andra, inte för att ta emot komplimanger.
Utöva godtyckliga gärningar av vänlighet

Senaste uppdateringen: 11 maj, 2019

Vänlighet är något du väljer att utöva. Det är lätt att säga att både godhet och också ädelhet är något som kommer direkt från hjärtat. Men egentligen har det också en hel del att göra med hur du reagerar på svåra eller negativa situationer.

Till exempel har vi alla gått igenom svåra tider och ångest då det skulle ha varit lättare att reagera med själviskhet, grymhet eller till och med stolthet. Men icke desto mindre så valde du frivilligt att vara vänlig. Att vara en god människa betyder inte att du är oskyldig eller att du låter andra manipulera dig efter behag. En nobel själ är en som är sann med sina värderingar. Vid varje negativ situation föredrar du att svara med vänlighet.

Det finns några spännande nyanser om denna personlighetstyp som är värda att gräva djupare i. Vi bjuder in dig till att göra just det.

Vänlighet får dig att alltid ifrågasätta några av dina handlingar

Rick Hanson är en välkänd neuropsykolog vid University of Berkeley (Kalifornien) som har skrivit fascinerande böcker såsom Buddha’s Brain: The Practical Neuroscience of Happiness, Love, and Wisdom. Enligt hans erfarenheter från hans studier om mänsklig vänlighet och lycka tenderar personer med ädla hjärtan att kontinuerligt ifrågasätta sina handlingar.

  • De är rädda att det inte har blivit förstådda, de oroar sig för om det var till någon hjälp över huvud taget eller så undrar de om deras ord eller handlingar kommer medföra några positiva effekter trots allt.
  • Ibland är människor med ädla hjärtan besatta av misstag som de gjort i det förflutna som inkluderar andra.
  • De ifrågasätter många av de handlingar de gör för att de har mycket höga krav på sig själva, vilket ibland kan orsaka lidande.

Enligt Dr. Hanson är det så att medan andra vanligtvis betraktar människor med ädla hjärtan som ikoner tack vare deras äkthet och tillgivenhet så tenderar även de ädlaste personligheterna att tro att de alltid skulle kunna ”göra mer”. Det är därför det är viktigt att ta en minut till att reflektera över detta ämne.

blommor på havsklippor

Under perioder av ilska… behåll lugnet

Goda människor får utan tvekan också bli arga. De kan också känna ilska. Det beror på att vi alla bara är människor och kan komma att påverkas av effekterna av orättvisor och själviskhet.

  • Något som du däremot bör tänka på när det gäller godhet är att under perioder av ilska eller vrede är det bäst att försöka kontrollera dina känslor så mycket det går.
  • Godhjärtade människor, eftersom de tenderar att vara ”överpresterare”, utvärderar för- och nackdelar av situationer och tänker över konsekvenserna innan de agerar på vissa sätt. De söker främst att göra det som är bäst för alla – vilket aldrig är förakt eller aggression.
  • Goda människor tror på rättvisa, inte på ett hämndlystet sätt utan snarare demokratiskt och konstruktivt. Det är därför de under perioder av ilska alltid behåller lugnet och agerar på ett visst sätt som är till nytta för alla.

Vänlighet handlar inte om vad du tycker: Det är ett sätt att finna harmoni i livet

De centrala pelarna av vänlighet är respekt, ömsesidighet och främjandet av det allmänna bästa. Vänliga människor söker balans och inre frid, de försöker förena de värderingar de själva har med deras agerande.

Att “utöva godtyckliga gärningar av vänlighet” är inte alltid så lätt eftersom det ibland är svårt att se det goda i andra människor. Försök dock alltid välja att hålla dig på den positiva sidan av ekvationen och vara konsekvent med dig själv. Det är så du finner harmoni, både inre och yttre.

Att vara en bra människa kräver igenkännande

Låt oss återgå till Dr. Hansons idé från i början av artikeln: goda människor ser sig ofta inte själva som sådana eftersom de ifrågasätter så mycket av det de gör och klamrar sig då och då fast i saker de gjort i det förflutna.

Familj tittar på stjärnor tillsammans

Det är därför det är värt att tänka på följande enkla idéer:

Du har starka principer och värderingar som definierar alla dina handlingar. Varje gång du gör något trevligt för någon annan, ta en stund för att tänka på vad du gjorde.

  • Till exempel om en av dina vänner har problem med en partner eller med något i hemmet. De säger att de skulle vilja ägna några dagar med dig för att tänka, slappna av och fatta några beslut.
  • Efter det tackar de för ditt stöd och berättar hur viktig du är i deras liv. Du symboliserar en stöttepelare och de vet inte vad de skulle ha gjort utan ditt stöd.

Tänk över det och njut av det bandet, för när allt kommer omkring är det vad som betyder något: närmare band med dina vänner och grannar och att alltid visa den bästa sidan av dig själv för att främja det gemensamt bästa.

Att utöva godtyckliga gärningar av vänlighet kostar dig inget, men är värt en hel del.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.